Дайджест БАУ травень-червень 2017 UABio Digest May-June 2017

Новини

Іноземне підприємство "Агро-Вільд Україна" приєдналось до БАУ

"ЕНЕРСТЕНА УКРАІНА" стала Срібним Спонсором Міжнародної конференції "ЕНЕРГІЯ З БІОМАСИ 2017"

Проект GIZ став Срібним Cпонсором Міжнародної конференції "ЕНЕРГІЯ З БІОМАСИ 2017"

БАУ підписала Меморандум про партнерство та співпрацю з АБ "УКРГАЗБАНК"

Результати проекту "Біоенергетика для Бізнесу" (B4B)

Семінар проекту FORBIO "Перспективи вирощування сталої сировини для виробництва біопалив другого покоління в Україні"

Як підтримати Конференцію "ЕНЕРГІЯ З БІОМАСИ 2017". Спонсорство

Переваги членства в Біоенергетичній асоціації України

News

Foreign Enterprise “Agro-Wild Ukraine” joined UABio

"ENERSTENA UKRAINE" became a Silver Sponsor of "BIOMASS FOR ENERGY 2017" Conference

GIZ project "Establishment of Energy Agencies in Ukraine" became a Silver Sponsor of the International Conference "BIOMASS FOR ENERGY 2017"

UABio signed memorandum of partnership and cooperation with JSB "UKRGASBANK"

Results of the "Bioenergy for Business" (B4B) project

FORBIO project Seminar "Prospects of sustainable feedstock production for advanced biofuels in Ukraine"

How to support "BIOMASS FOR ENERGY 2017" conference. Sponsorship

Advantages of membership in the Bioenergy Association of Ukraine

Події партнерів

Як пройшов "День Енергетичного Поля" на Волині У "Salix Energy"

БАУ про використання біомаси в цементній промисловості на UKRCEMFOR 2017

Потенціал деревної біомаси від обрізки та викорчовування садів та виноградників - проект uP_running

Про БАУ

Громадська спілка «Біоенергетична асоціація України» була заснована з метою створення спільної платформи для співпраці на ринку біоенергетики України, забезпечення найбільш сприятливих умов ведення бізнесу, прискореного та сталого розвитку біоенергетики. Загальні установчі збори БАУ було проведено 25 лютого 2012 року в м. Київ. Асоціація офіційно зареєстрована 8 квітня 2013 року. Членами БАУ стали 22 провідні компанії та понад 20 визнаних експертів, що працюють в галузі біоенергетики.

About UABio

Civic union "Bioenergy Association of Ukraine" was established to create a common platform for cooperation on bioenergy market in Ukraine, as well as to provide the most favorable business environment, accelerated and sustainable development of bioenergy. General constituent assembly of UABio was held on February 25, 2012 in Kyiv. Association was officially registered on April 8th 2013. Among UABio members are 22 leading companies and over 20 recognized experts working in the field of bioenergy.

Facebook Twitter
Всі новини БАУ
Попередні дайджести БАУ
Аналітичні матеріали БАУ
Статті членів БАУ
All UABio news
UABio information digest
UABio analytical materials
UABio members articles
Запрошуємо Вас приєднатися до членства в БАУ! We invite you to become a member of the UABio!
Ми робимо енергію зеленою!
Дайджест виходить щомісячно.
Будемо раді отримати ваші побажання та пропозиції на
tryboi@uabio.org
We are greening the energy!
This digest is issued monthly.
We look forward to receiving your feedback and suggestions at
tryboi@uabio.org