Дайджест БАУ жовтень-листопад 2017 UABio Digest October-November 2017

Новини

З 21 листопада Європа працює лише на біоенергії

Інформаційний день "Вирощування біоенергетичної сировини – додатковий дохід для аграріїв", 12 грудня 2017 р.

Найбільша котельня на біопаливі в Україні почала працювати у м. Славутич

Новий член БАУ - фізична особа Гальчинська Ю.М.

Пропозиції БАУ до Енергетичної стратегії України до 2035 року

Що заважає розвитку біоенергетики в Україні

News

From November 21st, Europe runs on bioenergy alone

Information Day "Use of underutilized land for sustainable bioenergy feedstock production – additional income to farmers", 12 December 2017

The biggest biofuel boiler-house in Ukraine started to work in Slavutych, Kyiv oblast

New UABio member - Julia Galchynska

Proposals of UABio to the Energy Strategy of Ukraine until 2035

Події біоенергетики

ІІ Український форум з відновлюваної енергетики, 30 листопада 2017 р.

Міжнародна конференція "Розвиток біоенергетичного ринку України", 7-8 грудня 2017 р.

Пост-реліз Міжнародного форуму та виставки SEF-2017 Київ

VII InterEcoForum, 1-2 березня, 2018, м. Марбелья, Іспанія

Про БАУ

Громадська спілка «Біоенергетична асоціація України» була заснована з метою створення спільної платформи для співпраці на ринку біоенергетики України, забезпечення найбільш сприятливих умов ведення бізнесу, прискореного та сталого розвитку біоенергетики. Загальні установчі збори БАУ було проведено 25 лютого 2012 року в м. Київ. Асоціація офіційно зареєстрована 8 квітня 2013 року. Членами БАУ стали 22 провідні компанії та понад 20 визнаних експертів, що працюють в галузі біоенергетики.

About UABio

Civic union "Bioenergy Association of Ukraine" was established to create a common platform for cooperation on bioenergy market in Ukraine, as well as to provide the most favorable business environment, accelerated and sustainable development of bioenergy. General constituent assembly of UABio was held on February 25, 2012 in Kyiv. Association was officially registered on April 8th 2013. Among UABio members are 22 leading companies and over 20 recognized experts working in the field of bioenergy.

Facebook Twitter
Всі новини БАУ
Попередні дайджести БАУ
Аналітичні матеріали БАУ
Статті членів БАУ
All UABio news
UABio information digest
UABio analytical materials
UABio members articles
Запрошуємо Вас приєднатися до членства в БАУ! We invite you to become a member of the UABio!
Ми робимо енергію зеленою!
Дайджест виходить щомісячно.
Будемо раді отримати ваші побажання та пропозиції на
tryboi@uabio.org
We are greening the energy!
This digest is issued monthly.
We look forward to receiving your feedback and suggestions at
tryboi@uabio.org