Дайджест БАУ за Червень 2018 р. UABio Digest June 2018
UABio logo UABio logo

Новини

Turboden стала Золотим спонсором Міжнародної Конференції "ЕНЕРГІЯ З БІОМАСИ 2018"

Підтримка муніципальних проектів у сфері теплопостачання, що працюють на аграрній біомасі, від проекту ПРООН

Лист БАУ щодо необхідної субсидії для підтримки вирощування енергетичних культур в Україні

Лист БАУ щодо вдосконалення механізму дії «зелених» тарифів для біомаси, біогазу та біометану в Україні

Компанія "НКМ ГРУП" (м. Запоріжжя) приєдналась до БАУ

Проблеми та перспективи розвитку біоенергетики в Україні

Чого очікувати від подальшого розвитку ринку електричної енергії з відновлюваних джерел в Україні у 2018 році

Опитування щодо використання лісової біомаси та біомаси енергетичних культур для енергетики

News

Turboden became a Gold Sponsor of the International Conference "BIOMASS FOR ENERGY 2018"

Support of municipal projects in the field of heat supply, working on agrarian biomass, from the UNDP project

UABio letter on necessary subsidy for support of energy crops cultivation in Ukraine

UABio letter on the improvement of "green" tariff for electricity from biomass and biogas in Ukraine

Company "NKM GROUP" (Zaporizhzhia) joined the Bioenergy Association of Ukraine

Problems and prospects for bioenergy development in Ukraine

Події

Міжнародна Конференція "ЕНЕРГІЯ З БІОМАСИ 2018", 25-26 Вересня 2018 р. Рання реєстрація зі знижкою!

10-й Міжнародний Форум і Виставка Сталої Енергетики SEF 2018 KYIV

Виставка сільськогосподарської техніки та обладнання «ІнтерАГРО 2018», 30 жовтня–1 листопада 2018

Виставка "Енергоефективність. Відновлювана енергетика - 2018", 6-8 листопада 2018

Events

International Conference "BIOMASS FOR ENERGY 2018", 25-26 September 2018. Early Bird Registration!

10th International Sustainable Energy Forum and Trade Show SEF 2018 KYIV

Exhibition of agricultural machinery and equipment “InterAGRO 2018”, 30 October – 1 November 2018

Exhibition "Energy Efficiency: Renewable Energy - 2018", 6-8 November 2018

Про БАУ

Громадська спілка «Біоенергетична асоціація України» була заснована з метою створення спільної платформи для співпраці на ринку біоенергетики України, забезпечення найбільш сприятливих умов ведення бізнесу, прискореного та сталого розвитку біоенергетики. Загальні установчі збори БАУ було проведено 25 лютого 2012 року в м. Київ. Асоціація офіційно зареєстрована 8 квітня 2013 року. Членами БАУ стали 23 провідні компанії та понад 20 визнаних експертів, що працюють в галузі біоенергетики.

About UABio

Civic union "Bioenergy Association of Ukraine" was established to create a common platform for cooperation on bioenergy market in Ukraine, as well as to provide the most favorable business environment, accelerated and sustainable development of bioenergy. General constituent assembly of UABio was held on February 25, 2012 in Kyiv. Association was officially registered on April 8th 2013. Among UABio members are 23 leading companies and over 20 recognized experts working in the field of bioenergy.

Facebook Twitter
Всі новини БАУ
Попередні дайджести БАУ
Аналітичні матеріали БАУ
Статті членів БАУ
All UABio news
UABio information digest
UABio analytical materials
UABio members articles
Запрошуємо Вас приєднатися до членства в БАУ! We invite you to become a member of the UABio!
Ми робимо енергію зеленою!
Дайджест виходить щомісячно.
Будемо раді отримати ваші побажання та пропозиції на
tryboi@uabio.org
We are greening the energy!
This digest is issued monthly.
We look forward to receiving your feedback and suggestions at
tryboi@uabio.org