У статті представлено результати оцінки життєвого циклу виробництва теплової енергій з тріски Miscanthus x giganteus. Оцінено енергетичну ефективність та скорочення викидів парникових газів. Проаналізовано вплив найбільш вагомих параметрів та визначено оптимальні співвідношення для забезпечення максимальної енергетичної ефективності та екологічної сталості.

Оцінка життєвого циклу виробництва теплової енергії з тріски Miscanthus x giganteus в Україні. Трибой О.В. Журнал "Біоенергетика/Bioenergy", 2018, №2 (12), с. 22-27

У статті проаналізовано поточний стан виробництва рідких біопалив другого покоління у світі та оцінено можливість започаткування такого виробництва в Україні.

Мета дослідження – оцінити життєздатність проекту з виробництва біоетанолу другого покоління в Україні, завдання – виконати попереднє техніко-економічне обґрунтування такого проекту. Методи дослідження включають огляд існуючих у світі установок з виробництва рідких біопалив другого покоління, оцінку та аналіз основних технічних та економічних показників типового проекту даного виду для умов України.

Отримані результати показують, що за поточних умов (у тому числі співвідношення ціни бензину в Україні і Європі) проект з виробництва лігноцелюлозного біоетанолу є життєздатним тільки при продажу виробленого продукту на ринку Європи (термін окупності в рамках 5 років).

Для можливості прибуткового виробництва і продажу біоетанолу другого покоління на внутрішньому ринку необхідно працювати в напрямку здешевлення капітальних та операційних витрат проекту. Україна має великий потенціал біомаси, у тому числі лігноцелюлозної сировини, доступної для виробництва рідких біопалив другого покоління. Для можливості успішної реалізації проектів у цьому секторі необхідне вдосконалення законодавчої бази і виконання науково-практичних робіт, спрямованих на здешевлення відповідних технологій.

Повну статтю читайте за посиланням нижче:

Перспективи виробництва і споживання біопалив другого покоління в Україні. Желєзна Т.А., Драгнєв С. В., Баштовий А.І., Роговський І. Л. Журнал "Техніка та енергетика" (Науковий вісник НУБіП України. Серія: Техніка та енергетика АПК), 2018, т. 9, №2 (с. 61-66)

В статті розглянуті питання: 

 • Використання низькопотенційних теплових ВЕР в утилізаційних установках;
 • Діючі українські державні стандарти використання ВЕР;
 • Європейський досвід підтримки використання вторинних енергетичних ресурсів.

Цитата із статті:
"Рівень технологічного розвитку дозволяє реалізувати проекти перетворення скидної теплової енергії в теплову енергію інших параметрів, холод та електричну енергію в т.ч. здійснювати накопичення теплової енергії для подальшого використання."

Читайте повну статтю за посиланням нижче:

Коли в системах теплопостачання з’явиться дешеве тепло? Євген Олійник – член правління Біоенергетичної асоціації України. Ел. видання "Україна комунальна", 22 Листопада 2018 р.

Стаття підготовлена за матеріалами проекту USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні». Думки авторів, висловлені в цій публікації не обов’язково співпадають з позицією Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) або уряду Сполучених Штатів Америки. 

В минулих статтях (читайте тут, тут і тут) ми розповіли про те, як спрощення доступу третіх сторін (незалежних виробників теплової енергії) до теплових мереж може покращити ситуацію в централізованому теплопостачанні, та що для цього треба зробити. Тепер саме час розповісти більш докладно, яких змін слід очікувати споживачам, якщо така система запрацює.

В статті розглянуті такі питання:

 • Що впливає на тариф для кінцевого споживача, приєднаного до конкурентних систем ЦТ?
 • Зміна ціни на теплову енергію теплопостачальних підприємств Литви в містах Вільнюс, Каунас, Клайпеда
 • Які зміни очікуватимуть споживачів, приєднаних до конкурентних систем ЦТ?

Читайте повну статтю за посиланням нижче:

Як на кінцевих споживачів вплине спрощення доступу третіх сторін до теплових мереж? Георгій Гелетуха – голова правління Біоенергетичної асоціації України. Ел. видання "Investgazeta", 21 листопада 2018 р.

Стаття підготовлена за матеріалами проекту USAID "Муніципальна енергетична реформа в Україні". Думки авторів, висловлені в цій публікації не обов’язково співпадають з позицією Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) або уряду Сполучених Штатів Америки

Вважаємо, що починати треба саме із законодавчого підґрунтя, особливу увагу зосередивши на забезпеченні безперешкодного доступу третіх сторін - незалежних виробників теплової енергії (НВТЕ) до теплових мереж ЦТ та створенні зрозумілих «правил гри» для всіх потенційних учасників цього процесу. Хочемо зазначити, що даний механізм розроблено у вигляді проекту змін до закону «Про теплопостачання» та деяких інших законів України.

В статті розглянуті такі питання:

 • Наскільки потрібні законодавчі зміни?
 • Чи можна обійтись без торгів?
 • Нащо передбачати можливість зниження цінової пропозиції?
 • Чи може НВТЕ приєднатись до систем ЦТ, і просто продавати своє тепло комунальному підприємству (КП)?

Читайте повну статтю за посиланням нижче:

Як реалізувати конкурентні відносини в централізованому теплопостачанні України? Георгій Гелетуха – голова правління Біоенергетичної асоціації України. Ел. видання "Investgazeta", 06 листопада 2018 р.

Стаття підготовлена за матеріалами проекту USAID "Муніципальна енергетична реформа в Україні". Думки авторів, висловлені в цій публікації не обов’язково співпадають з позицією Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) або уряду Сполучених Штатів Америки

Стаття присвячена аналізу законодавчого регулювання створення системи електронної торгівлі твердим біопаливом, що пропонується запровадити в Україні. Сформульовано висновки і пропозиції щодо основних положень законодавства для врегулювання функціонування системи електронної торгівлі твердим біопаливом в Україні.

Читайте повну статтю за посиланням нижче:

Правове регулювання формування та функціонування системи електронної торгівлі твердим біопаливом в Україні. Пастух А. - Підприємництво, господарство і право. - 2018. - № 10. С. 68-72.

В статті розглянуті питання: 

 • Процес розроблення законодавства;
 • Європейський досвід;
 • Основні положення законопроекту;
 • Прогноз діяльності системи електронної торгівлі.

Цитата із статті:
"Для створення системи електронної торгівлі біопаливом необхідно розробити не лише зміни до Законів України, а й ряд підзаконних актів, що врегулюють питання функціонування системи електронної торгівлі біопаливом."

Читайте повну статтю за посиланням нижче:

Створення системи електронної торгівлі твердим біопаливом. Євген Олійник – член правління Біоенергетичної асоціації України, Вячеслав Антоненко - експерт "Агентства з відновлюваної енергетики". Ел. видання "Україна комунальна", 06 Листопада 2018 р.

Стаття підготовлена за матеріалами проекту USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні». Думки авторів, висловлені в цій публікації не обов’язково співпадають з позицією Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) або уряду Сполучених Штатів Америки. 

Представлено поточний стан та перспективи розвитку сектору біоенергетики ЄС-28 до 2030 року. Проаналізовано особливості ролі біоенергетики по окремих секторах виробництва та споживання енергії в ЄС. Запропоновано рекомендації по розвитку біоенергетичного сектору України, що ґрунтуються на основних тенденціях, існуючих в ЄС.

Більше деталей про статтю та авторів ви можете знайти тут. Повну статтю читайте за посиланням нижче:

Аналіз основних тенденцій розвитку біоенергетики в Європейському Союзі. Желєзна Т.А., Баштовий А.І. Журнал "Промислова теплотехніка", 2018, т. 40, №3 (с. 70-75)

Представлено результати досліджень якісних показників стебел та стрижнів кукурудзи як палива з полів в Київській області. Досліджувались
елементний склад (W, A, C, H, S, N, O,Cl), теплотворна здатність, температура плавлення золи та хімічний склад золи. Проведено порівняльний аналіз зразків із зарубіжними аналогами.

Більше деталей про статтю та авторів ви можете знайти тут. Повну статтю читайте за посиланням нижче:

Паливні характеристики стебел кукурудзи українського походження. Антоненко В.О., Зубенко В.І., Епік О.В. Журнал "Промислова теплотехніка", 2018, т. 40, №3 (с.85-90)

Стаття містить консолідовані результати розробки та оптимізації лабораторної піролізної установки з абляційним реактором шнекового типу продуктивністю 5 кг/год по сировині. Наведено дані серії експериментів (>60) з аналізом впливу низки вхідних параметрів на вихід пірорідини та якісні характеристики продуктів піролізу.

Більше деталей про статтю та авторів ви можете знайти тут. Повну статтю читайте за посиланням нижче:

Енергетичні та економічні показники технології швидкого піролізу в абляційному реакторі шнекового типу. Зубенко В.І., Епік О.В., Антоненко В.О., Олійник Є.М. Журнал "Промислова теплотехніка", 2018, т. 40, №3 (с. 76-84)