У попередній статті авторами було проаналізовано поточну ситуацію із довгостроковим плануванням централізованого теплопостачання (ЦТ) в Україні. В даній статті представлено рекомендації по доопрацюванню нормативно-правових актів, що регулюють сферу теплопостачання, з точки зору запровадження в Україні довгострокового планування сектору ЦТ.

У статті розглянуті питання:
- Планування на державному рівні;
- Планування на регіональному рівні

Читайте повну статтю за посиланням нижче:

Як запровадити довгострокове планування централізованого теплопостачання в Україні? Георгій Гелетуха – голова правління Біоенергетичної асоціації України. Ел. видання "Investgazeta", 18 Вересня 2018 р.

Стаття підготовлена за матеріалами проекту USAID "Муніципальна енергетична реформа в Україні". Думки авторів, висловлені в цій публікації не обов’язково співпадають з позицією Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) або уряду Сполучених Штатів Америки

На питання, яке стоїть у заголовку статті, нажаль, можна зразу дати негативну відповідь. Ситуацію потрібно терміново змінювати, адже довгострокове планування в секторі теплопостачання України обов’язково потрібне з огляду на ряд важливих факторів, серед яких, зокрема, створення сприятливого інвестиційного клімату. Для прийняття рішення про капіталовкладення в будь-який сектор, інвестор повинен чітко розуміти перспективи розвитку цього сектору. Що стосується централізованого теплопостачання (ЦТ), то його подальша доля в Україні є невизначеною, і такою ж невизначеною є державна політика в цій сфері.

У статті розглянуті питання:
- Планування на державному рівні;
- Планування на регіональному рівні

Читайте повну статтю за посиланням нижче:

Чи існує довгострокове планування в секторі теплопостачання України? Георгій Гелетуха – голова правління Біоенергетичної асоціації України. Ел. видання "Investgazeta", 10 Вересня 2018 р.

В Україні побудовано більше 240 тисяч багатоквартирників, половина з яких приєднана до централізованого теплопостачання (ЦТ). Як свідчить соціологія, більшість власників квартир, які мешкають у цих будинках, не задоволені якістю послуг, що надаються місцевими комунальними підприємствами. Cкарги типові для всіх регіонів: ледь теплі батареї, або ж перетопи зимою, відсутність гарячої води в літній період, часті аварії мереж та внутрішньобудинкового обладнання. Ситуації, які комунальні підприємства не в змозі вирішувати оперативно та якісно.

У статті розглянуті питання:
- Досвід сусідів: більше інвестицій, обґрунтовані тарифи, 100% облік
- Що робити?
- Довгострокове планування – захист інтересів споживачів
- Українські реалії – не на користь отримувачів послуг

Читайте повну статтю за посиланням нижче:

Центральне опалення: Україна на порозі катастрофи. Ел. видання "Obozrevatel.", 08 Вересня 2018 р.

Стаття підготовлена за матеріалами проекту USAID "Муніципальна енергетична реформа в Україні". Думки авторів, висловлені в цій публікації не обов’язково співпадають з позицією Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) або уряду Сполучених Штатів Америки

У статті проаналізовані та узагальнені результати техніко-економічного обґрунтування типових проектів виробництва та споживання паливних брикетів з агробіомаси в Україні. Методи дослідження включають огляд існуючих в Україні успішних прикладів виробництва і використання паливних брикетів з біомаси, визначення пріоритетних видів відповідних проектів, оцінку основних технічних і економічних показників декількох типових біоенергетичних проектів.

Для умов України можна запропонувати три типові варіанти проектів по виробництву паливних брикетів з біомаси: підприємство в сільській місцевості виробляє брикети з агробіомаси і продає їх як замінник дорогого вугілля місцевому населенню та іншим споживачам, які використовують невеликі котли з ручним завантаженням; жителі села або члени об'єднаної територіальної громади створюють енергетичний кооператив, в рамках якого виробляють брикети з біомаси для власного споживання; велике аграрне підприємство виробляє брикети з власної агросировини і продає частину продукції своїм  півробітникам, а решту – зовнішнім споживачам.

Типові види проектів по використанню паливних брикетів з агробіомаси можуть бути такими: індивідуальний споживач або заклад торгівлі/сфери обслуговування або підприємство (промислове, комерційне) використовує брикети з біомаси в існуючому котлі (заміщення вугілля) або в новопридбаному котлі відповідної потужності (заміщення вугілля/природного газу). Результати попереднього техніко-економічного обґрунтування зазначених типових проектів показують, що всі вони є економічно доцільними з дисконтованих терміном окупності у межах 3–5 років.

Обґрунтування типових проектів виробництва і споживання паливних брикетів з агробіомаси в Україні. Гелетуха Г. Г., Желєзна Т. А., Драгнєв С.В., Баштовий А.І., Роговський І. Л. "Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України", Серія “Техніка та енергетика АПК”, 2018, №282 (с. 173-180)

Сектор відновлюваної енергетики очікує суттєвих змін, пов'язаних з імовірним запровадженням аукціонів для сонячних, понад 10 МВт, та вітрових, понад 20 МВт, станцій з 2020 року. Однак ці зміни не стосуються сектору виробництва електроенергії з біомаси та біогазу, який теж потребує законодавчих змін.
Встановлена потужність об'єктів з виробництва електроенергії з біомаси та біогазу в Україні найменша порівняно з іншими об'єктами сектору: біомаса — 43,8 МВт, біогаз — 40,6 МВт, тоді як СЕС — 841,4 МВт, ВЕС — 512,2 МВт.

В статті розглянуто:

  • Європейські здобутки проти українських реалій
  • Причини відставання електрогенерації з біомаси та біогазу від електрогенерації з інших ВДЕ
  • 5 кроків для стимулювання розвитку сектору біоенергетики

Автори:
Сергій Савчук, голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України,
Георгій Гелетуха, голова правління Біоенергетичної асоціації України.

Читати статтю "Електрика з поля і лісу. Як зробити біоенергетику вигідним бізнесом" на "Економічна правда"

Централізоване теплопостачання, при його експлуатації належним чином, в усьому світі вважається одним з найбільш ефективних, економічних і екологічних способів опалення, а останніми роками і охолодження влітку багатоквартирних будинків.

Десятки років ЦТ було і поки що залишається основним способом опалення багатоквартирних житлових будинків і в Україні. Нажаль, протягом останніх років намітились стійкі негативні тенденції в цьому секторі:
- Чому ми прийшли до деградації систем ЦТ?
- Як зберегти і відновити систему ЦТ?
- Шляхи вирішення проблем, що існують в централізованому теплопостачанні (Технічні заходи, Організаційні заходи)

Читайте в статтях за посиланнями нижче (2 частини):

Як зберегти і розвивати централізоване теплопостачання в Україні? Частина 1. Олександр Домбровський – народний депутат, в.о. Голови Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, Сергій Савчук – голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України, Діана Корсакайте – керівник проекту «Муніципальна енергетична реформа», USAID, Георгій Гелетуха – голова правління Біоенергетичної асоціації України. Ел. видання "Україна комунальна", 25 Липня 2018 р.
Як зберегти і розвивати централізоване теплопостачання в Україні? Частина 2. Олександр Домбровський – народний депутат, в.о. Голови Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, Сергій Савчук – голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України, Діана Корсакайте – керівник проекту «Муніципальна енергетична реформа», USAID, Георгій Гелетуха – голова правління Біоенергетичної асоціації України. Ел. видання "Україна комунальна", 26 Липня 2018 р.

Чи можна ефективно використати покинуті, забруднені чи малопродуктивні землі? Ствердну відповідь на це питання дає проект, який розпочався у 2016 році і має назву «Стимулювання вирощування сталої сировини для виробництва біопалив другого покоління на покинутих та забруднених землях в Європі» (FORBIO). Проект фінансується в рамках програми Європейського Союзу з науки та інновацій "Горизонт 2020" та покликаний продемонструвати життєздатність використання земель в країнах-членах ЄС і Україні для сталого виробництва біоенергетичної сировини, яке не впливає на постачання продуктів харчування та кормів, а також не зачіпає земель, що в даний час використовуються для рекреаційних та/або природоохоронних цілей.

Україна стала однією з демо-країн разом із Італією та Німеччиною, в яких проводиться основна діяльність проекту, а результати покликані закласти підґрунтя для побудови і зміцнення місцевих біоенергетичних ланцюгів, що є конкурентоспроможними та відповідають найвищим критеріям сталості, сприяючи виходу на ринок сталої біоенергетики в країнах ЄС і Україні.

Читати статтю повністю:

Як використати малопродуктивні землі для вирощування сталої біосировини для енергетики? Трибой О.В., Драгнєв С.В. Журнал "Екологія підприємства", 2018, №7 (72),с. 55-63)

Представлено результати оцінки життєвого циклу виробництва теплової енергій з тріски Salix Viminalis L. Оцінено енергетичну ефективність та скорочення викидів парникових газів. Проаналізовано вплив найбільш вагомих параметрів та визначено оптимальні співвідношення для забезпечення максимальної енергетичної ефективності та екологічної сталості.

Оцінка життєвого циклу виробництва теплової енергії з тріски Salix Viminalis L. в Україні. Трибой О.В. Журнал "Промислова теплотехніка", 2018, т. 40, №2 (с. 56-64)

Ринок біопалива в Україні нині налічує низку недоліків та проблем, які потребують негайного розв`язання. Так, нестабільність цін на біопаливо негативно впливає на роботу існуючих та появу нових генеруючих об’єктів. Ціна на дрова, пелети, тріску та інші види твердого біопалива може різнитися по областях у декілька разів. Механізмом для організації ринку біопалива в Україні повинно стати використання єдиної електронної платформи, де здійснюватимуть торгівлю біопаливом всі зацікавлені виробники та споживачі. Для реального запровадження електронної торгівлі біопаливом необхідно докласти чимало зусиль. Зокрема, розробити та ухвалити необхід не законодавство; визначити уповно важений державний орган, що регулю ватиме електронну торгівлю; провести тендер та обрати оператора системи. Однак, на на думку авторів статті, такі зусилля варті того, щоб в Україні запрацював прозорий, ефективний та цивілізований ринок біопалива.

Як створити ринок біопалива в Україні? Олександр Домбровський – народний депутат, в.о. Голови Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, Сергій Савчук – голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України, Діана Корсакайте – керівник проекту «Муніципальна енергетична реформа», USAID, Георгій Гелетуха – голова правління Біоенергетичної асоціації України. Щомісячний аналітичний звіт "Баланс енергетики України", 2018, №1 (01) Червень (с. 7-10)
Запровадження електронної торгівлі біопаливом в Україні. Георгій Гелетуха – голова правління Біоенергетичної асоціації України. Щомісячний аналітичний звіт "Баланс енергетики України", 2018, №1 (01) Червень (с. 12-23)

Представлено поточний стан розвитку біоенергетики в Україні. Оцінено перспективи виробництва теплової енергії з біомаси по секторам споживання на період до 2050 року. Проаналізовано найбільш вагомі бар’єри для розвитку сектору, запропоновано шляхи для їх повного або часткового подолання.

Проблеми та перспективи розвитку біоенергетики в Україні. Гелетуха Г. Г., Желєзна Т. А., Баштовий А.І., Гелетуха Г. І. Журнал "Промислова теплотехніка", 2018, т. 40, №2 (с. 41-48)