Узагальнені дані 2010 року щодо структури споживання первинних енергоресурсів в Україні, ЄС, США і світі, а також прогноз на період до 2030 року дозволяють зробити кілька важливих висновків.

Частка природного газу в Україні невиправдано висока  близько 43%, що майже вдвічі вище, ніж, наприклад, в ЄС. При цьому внесок відновлюваних джерел енергії в Україні невиправдано малий  1,6%, що в шість разів нижче, ніж у Євросоюзі.

Більше того, напрямки розвитку різних секторів енергетики України, запропоновані в проекті оновленої Енергетичної стратегії до 2030 року, також не збігаються з тенденціями в енергетиці ЄС.

Так, у Європі планують знижувати споживання вугілля з 15,9% до 7% і скорочувати використання атомної енергії з 13,5% до 11%, а в Україні ситуація протилежна. Новим варіантом стратегії до 2030 року заплановано зростання використання вугілля з 27,9% до 30%, атомної енергії  з 17,9% до 22,5%.

Крім того, Євросоюз має намір у 2,5 разу збільшити внесок відновлюваних джерел енергії  ВДЕ  до 2030 року: з 9,8% до 25%, а в Україні заплановано набагато повільніший розвиток цього сектора  з 1,6% до 5,7%.

За даними 2010 року показник України щодо частки ВДЕ у загальному енергетичному балансі в шість разів нижчий, ніж у ЄС. До 2030 року він покращиться лише трохи і буде у 4,4 разу нижчим, ніж у Євросоюзі.

Основні положення даної статті щодо розвитку біоенергетики підтверджуються висновками огляду енергетичної політики України, виконаного Міжнародним енергетичним агентством за матеріалами проекту оновленої Енергетичної стратегії України на період до 2030 року. 

Цілі оновленої Енергетичної стратегії України до 2030 року в частині біоенергетики слід кардинально переглянути. Головна ідея – частка біомаси у загальному енергоспоживанні країни до 2030 року повинна становити 10%.

Повний текст статті читайте на порталі "Економічна правда".

Георгій Георгійович Гелетуха, к.т.н. Голова правління Біоенергетичної асоціації України,  "Прибуткове свинарство", №6 (12),с 40-45.

Свиноферми – невичерпне джерело гною. Ні для кого не секрет, що його утилізація – «болюче» питання, яке коштує недешево. Одне з кращих рішень – будівництво біогазової установки. Це, по-перше, економія на закупівлі природного газу, можливість заощадити на витратах на електроенергію, а також якісні органічні добрива. Крім того, «зайву» електроенергію можна продати за «зеленим» тарифом. Тоді й термін окупності такої установки значно скоротиться. Саме на це розраховувало багато господарств. Однак не так склалося, як бажалося…

Завантажити.pdf

Гелетуха Г.Г., Желєзна Т.А., Дроздова О.І.  "Промышленная теплотехника", 2012, т. 34, №6, с.64-69

Розглянуто основні положення Дорожньої Карти ЄС з енергетики на період до 2050 року.Представлено п’ять так званихсценаріїв декарбонізації та два базових сценарії майбутнього розвитку енергетичного сектору Європейського Союзу. Показано,що згідно всіх сценаріїв передбачається, що саме відновлювані джерела енергії будуть відігравати ключову роль в енергозабезпеченні країн-членів ЄС.

Завантажити.pgf

Шевченко І.А., Ляшенко О.О. "Прибуткове свинарство", №11, жовтень 2012

Слово «гній» зазвичай викликає не дуже приємні асоціації. Проте ситуація змінюється. У сучасному тваринництві гній перетворюється на товар – з нього отримують біогаз, електричну енергію та органічні добрива. Хоча, безперечно, для багатьох він залишається великою проблемою: куди діти? Як переробити? Та й наше законодавство не тільки не підтримує, а ще й «гальмує» процес впровадження новітніх технологій з переробки гною. Разом із тим, гній – надзвичайно корисний продукт, тільки потрібно з ним правильно поводитися!

Завантажити .pdf. 

Гелетуха Г.Г. Презентация на 8-й Международной конференции "Энергия из биомассы":  Биоэнергетика в Украине: барьеры для развития и пути их преодоления.

Презентация содержит комплексный анализ текущего состояния и перспектив развития сектора биоэнергетики в Украине, а также обзор основных позитивных и негативных тенденций сектора в 2012 г.

Скачать .ppt

Гелетуха Г.Г., Железная Т.А., Дроздова О.И. "Промышленная теплотехника", 2012, т. 34, №3, с.67-72

Рассмотрено современное состояние и перспективы развития сектора производства тепловой энергии из биомассы в Европейском Союзе. Проанализированы существующие механизмы стимулирования развития этого сектора. Показано, что основными инструментами поддержки являются инвестиционные гранты и государственные субсидии на внедрение биоэнергетического оборудования. Важную роль также играет наличие соответствующей законодательной базы.

Скачать.pdf

Электроэнергия, выработанная из биогаза, имеет право на использование зеленого тарифа согласно Закону Украины «Про внесение изменений в некоторые законы Украины относительно введения «зеленого» тарифа». Согласно определениям, содержащимся в законе, зеленый тариф должен распространяться на электроэнергию, выработанную из альтернативных источников энергии, к которым, в частности, относится биогаз различных видов.

Подробнее на сайте  Обозреватель

Гелетуха Г.Г., портал UKRАЇНСЬКА ENERGЕТИКА, 09 декабря 2011 г.

В предлагаемом аналитическом материале последовательно раскрываются злободневные проблемы на пути развития возобновляемой энергетики в Украине и способы их преодоления. Затрагиваются как технические, так и экономические особенности внедрения биоэнергетических технологий в современных рыночных условиях.

Полная версия статьи на сайте UKRАЇНСЬКА ENERGЕТИКА