competitive heat market 1

Сергій Савчук, Олександр Домбровський, Діана Корсакайте, Георгій Гелетуха, Іван Надеїн, Володимир Майстришин, Економічна Правда, 27 жовтня 2016.

Протягом останнього року тема цін на газ і тарифів на опалення перебуває в центрі уваги суспільства.

Однак всі публічні дискусії точаться навколо двох питань: справедливості тарифів і системи субсидій, а тема монополії на ринку теплової енергії замовчується.

Чи не єдина стаття з цього приводу — "Чорні діри ЖКГ. Як здихатися монополістів і зупинити тарифи".

Про те, що насправді відбувається у вітчизняних системах централізованого теплопостачання читайте у повному тексті статті на порталі Економічна Правда.

Голова наглядової ради компанії "Укртепло" Іван Надєїн розповів порталу Енергетика України про реальний стан справ із заміщенням природного газу в Україні. Незважаючи на звітування уряду про заміщення природного газу та про старт великої кількості проектів, що використовують відновлювані джерела, насправді не все так гладко і безхмарно, як про це розповідають з екранів ТБ.

Про 6 міфів та про правду із заміщення газу в Україні читайте повний текст статті на сайті проекту Енергетика України

Георгій Гелетуха, Тетяна Желєзна, Ольга Гайдай. Журнал "Промислова теплотехніка", 2015, т.37, №6 (с.56-65).

Розглянуто поточний стан та перспективи розвитку біоенергетики в Україні до 2020 року. Проаналізовано механізми стимулювання розвитку даного сектору у відповідності до урядових документів, прийнятих у 2014 році.

Читати статтю повністю

Сучасні виклики, такі як загроза глобального потепління, вичерпність викопних палив та інші змушують країни світу суттєво змінювати структуру енергетичного сектору. Наразі можна спостерігати дві основні тенденції – заміну традиційних енергоносіїв відновлюваними джерелами енергії (ВДЕ) та скорочення загального енергоспоживання за рахунок впровадження енергоефективних технологій та заходів. Все більше країн розробляють і реалізують плани та стратегії для значного, в межах 50-100%, покриття своїх енергетичних потреб за рахунок відновлюваних джерел енергії.

Експертною думкою щодо світових енергостратегій з порталом «GREENenergyefficiency» поділились керівники Біоенергетичної асоціації України (БАУ)  Георгій Гелетуха та Тетяна Желєзна.

Читати повний текст статті "Аналіз енергетичних стратегій країн ЄС та світу і ролі в них відновлюваних джерел енергії. Частина 1."

 Україна відноситься до країн з високим біоенергетичним потенціалом. Однак, незважаючи на декларативні заяви низки державних чиновників про перспективність розвитку біоенергетичного сектора, на шляху впровадження біоенергетичних технологій виникає безліч бар'єрів як на законодавчому рівні, так і на практиці.

Про те, що заважає Україні перейти з використання імпортованого природного газу на місцеві біоенергетичні ресурси читайте у статті Георгія Гелетухи та Андрія Конеченкова "Біопаливні бар'єри" для енергетичного огляду "Термінал" (№1 (795) від 4 січня 2016).

Георгій Гелетуха, Тетяна Желєзна, Олександра Трибой. Журнал "Промислова теплотехніка", т. 37, №4 (с. 53-60), №5 (с.58-67).

Розглянуто стан та перспективи вирощування енергетичних культур в ЄС. Представлено огляд існуючих європейських механізмів регулювання та стимулювання вирощування енергетичних культур. Проаналізовані особливості вирощування енергетичних культур. Визначені перспективні енергетичні культури для вирощування в умовах України.

Також розглянуто паливні характеристики енергетичних культур. Проаналізовано недоліки енергокультур як палива, запропоновано шляхи пом’якшення їх негативного впливу. Розглянуто сучасний стан та перспективи розвитку даного сектору в Україні. Запропоновано концепцію вирощування енергетич- них культур в Україні.

Скачати ч.1
Скачати ч.2

Георгій Гелетуха, Петро Кучерук, Юрій Матвєєв. Журнал "Екологія Підприємства", №5, 2015 (с.24-57).

В статті розглянуті перспективи розвитку нового для України напрямку відновлюваної енергетики - виробництва біометану (БМ), можливість, важливість, доцільність, а також рекомендації з розвитку виробництва та використання біометану в Україні.

Скачати статтю

Георгій Гелетуха, Тетяна Желєзна, Петро Кучерук, Євген Олійник, Олександра Трибой. Журнал "Промислова теплотехніка", 2015, т.37, №3 (с.65-73) (російською).

Розглянуто сучасний стан використання біомаси для виробництва енергії в Україні. Визначено основні напрямки реалізації біоенергетичного потенціалу. Проаналізовано існуючі бар’єри для розвитку біоенергетики в країні. Запропоновано комплекс заходів для подолання бар’єрів та стимулюван ня впровадження біоенергетичних технологій в Україні.

Скачати другу частину статті в pdf

Георгій Гелетуха, Тетяна Желєзна, Петро Кучерук, Євген Олійник, Олександра Трибой. Журнал "Промислова теплотехніка", 2015, т.37, №2 (с.68-76) (російською).

Розглянуто поточний стан та прогноз розвитку біоенергетики в ЄС. Виконано оцінку потенціалу біомаси, доступної для виробництва енергії в Україні. Проаналізовано динаміку зміни потенціалу біомаси по роках.

Скачати першу частину статті в pdf

Вийшла стаття Георгія Гелетухи "Про майбутнє біометану" на порталі forbes.ua, в якій голова правління БАУ розповів коли і за яких умов в Україні з'явиться перспектива виробництва цього газу.

Читати далі