Георгій Гелетуха, Тетяна Желєзна, Олександра Трибой. Журнал "Промислова теплотехніка", т. 37, №4 (с. 53-60), №5 (с.58-67).

Розглянуто стан та перспективи вирощування енергетичних культур в ЄС. Представлено огляд існуючих європейських механізмів регулювання та стимулювання вирощування енергетичних культур. Проаналізовані особливості вирощування енергетичних культур. Визначені перспективні енергетичні культури для вирощування в умовах України.

Також розглянуто паливні характеристики енергетичних культур. Проаналізовано недоліки енергокультур як палива, запропоновано шляхи пом’якшення їх негативного впливу. Розглянуто сучасний стан та перспективи розвитку даного сектору в Україні. Запропоновано концепцію вирощування енергетич- них культур в Україні.

Скачати ч.1
Скачати ч.2

Георгій Гелетуха, Петро Кучерук, Юрій Матвєєв. Журнал "Екологія Підприємства", №5, 2015 (с.24-57).

В статті розглянуті перспективи розвитку нового для України напрямку відновлюваної енергетики - виробництва біометану (БМ), можливість, важливість, доцільність, а також рекомендації з розвитку виробництва та використання біометану в Україні.

Скачати статтю

Георгій Гелетуха, Тетяна Желєзна, Петро Кучерук, Євген Олійник, Олександра Трибой. Журнал "Промислова теплотехніка", 2015, т.37, №3 (с.65-73) (російською).

Розглянуто сучасний стан використання біомаси для виробництва енергії в Україні. Визначено основні напрямки реалізації біоенергетичного потенціалу. Проаналізовано існуючі бар’єри для розвитку біоенергетики в країні. Запропоновано комплекс заходів для подолання бар’єрів та стимулюван ня впровадження біоенергетичних технологій в Україні.

Скачати другу частину статті в pdf

Георгій Гелетуха, Тетяна Желєзна, Петро Кучерук, Євген Олійник, Олександра Трибой. Журнал "Промислова теплотехніка", 2015, т.37, №2 (с.68-76) (російською).

Розглянуто поточний стан та прогноз розвитку біоенергетики в ЄС. Виконано оцінку потенціалу біомаси, доступної для виробництва енергії в Україні. Проаналізовано динаміку зміни потенціалу біомаси по роках.

Скачати першу частину статті в pdf

Вийшла стаття Георгія Гелетухи "Про майбутнє біометану" на порталі forbes.ua, в якій голова правління БАУ розповів коли і за яких умов в Україні з'явиться перспектива виробництва цього газу.

Читати далі

Георгій Гелетуха, Тетяна Желєзна, Олександра Трибой. Журнал "Екологія підприємства", 2015, №1 (с.66-77), №2 (с.58-68), №3 (с.60-67).

Скачати першу частину статті в pdf
Скачати другу частину статті в pdf
Скачати третю частину статті в pdf