В статті розглянуто сучасний стан та перспективи розвитку сектору виробництва теплової енергії з біомаси в країнах Європейського Союзу та в світі. Проаналізовано існуючі в Україні передумови та бар’єри для розвитку цього сектору та запропоновано концепцію впровадження біоенергетичного обладнання для виробництва теплової енергії в Україні на період до 2030 року.

Повний текст статті доступний на порталі "Обозреватель" 

Авторська стаття Георгія Гелетухи, Голови Правління Біоенергетичної асоціації України, присвячена аналізу сектору генерації енергії з біогазу в Європейському союзі та перспективам розвитку відповідного сектору в Україні.

Повний текст статті доступний на порталі "Економічна правда".

 Авторська стаття Георгія Гелетухи, Голови Правління Біоенергетичної асоціації України, присвячена основним аспектам отримання електричної енергії з біомаси. Стаття проводить порівняння рівня виробництва  електричної енергії з відновлюваних джерел в Україні та Європейському союзі на даний час та плани виробництва не подальший період, а також надає рекомендації щодо стимулювання електроенергетики з використанням біомаси.

Повний текст статті доступний на порталі "Економічна правда" 

Авторська стаття Георгія Гелетухи, Голови Правління Біоенергетичної асоціації України, присвячена основним аспектам енергетичного використання біомаси. Стаття проводить порівняння потенціалу використання біомаси для виробництва теплової енергії в Україні та поточної ситуації в Європейському союзі, а також надає рекомендації щодо стимулювання теплогенерації з використанням біомаси.

Повний текст статті доступний на порталі "Економічна правда".

Авторська стаття Максима Сисоєва, члена Біоенергетичної асоціації України, радник Danevych law firm, присвячена законодавству щодо "зеленого" тарифу та юридичних аспектів його використання для біогазових і біомасова установок.

Повний текст статті доступний на порталі "Промисловий вісник"

Авторська стаття Георгія Гелетухи, Голови Правління Біоенергетичної асоціації України, присвячена основним законодавчим бар’єрам для розвитку біоенергетики в нашій державі. Стаття проводить порівняння існуючої в Україні та Європейському союзі ситуації, а також  надає рекомендації щодо стимулювання тепло- та електрогенерації з використанням біопалив.

Повний текст статті доступний на порталі "Економічна правда".