Перша брошура проекту Bioenergy4Business "Внутрішньобудинкові котли на біомасі для потенційних операторів/інвесторів" вже доступна на сайті проекту B4B.

Брошура містить:

  • • Основні технічні правила для створення в будинку біоенергетичної системи опалення;
  • • Приклади логістичних схем для постачання палива;
  • • Презентацію успішних проектів з ключовими характеристиками і фотографіями;
  • • Посилання і контакти для отримання додаткової інформації.
Скачати Першу брошуру проекту B4B "Внутрішньобудинкові котли на біомасі для потенційних операторів/інвесторів"

Читати більше про проект Bioenergy4Business

Отчет подготовлен Международной финансовой корпорацией (IFC, Группа Всемирного банка).

Основные выводы исследования:

  1. Емкость украинского рынка картонно-бумажной продукции зна- чительно превышает объемы собственного производства бумаги и картона. Ежегодно в Украину импортируется более 1 млн т картон- но-бумажной продукции, основной ассортимент которой в стране не производится, либо производится в недостаточных объемах.
  2. Именно отсутствие сырья и производства первичных полуфабрика- тов (целлюлозы и ХТММ) является основным барьером для разви- тия предприятий бумажной отрасли в Украине.
  3. Потенциал использования соломы, которая в настоящее время широко применяется в мировой практике в качестве сырья для предприятий картонно-бумажной промышленности, явно недооценен.
  4. По данным ассоциации «УкрПапир», в долгосрочной перспективе Украине потребуется до $2 млрд инвестиций для реализации про- ектов по переработке соломы с целью ее использования в картон- но-бумажной промышленности. 
  5. Использование соломы в качестве сырья для целлюлозно-бумажной отрасли Украины приведет к расширению ассортимента и повыше- нию качества картонно-бумажной продукции, повысит конкурен- тоспособность отрасли, создаст новые рабочие места, а аграриям позволит эффективно утилизировать излишек соломы.
Скачать отчет с сайта IFC

Громадська організація "Інститут місцевого розвитку" в рамках Проекту USAID "Місцеві альтернативні джерела енергії: м. Миргород" підготувала Практичний посібник "Біоенергетичні проекти: від ідеї до втілення".

У восьми розділах посібника детально розкриваються технічні, правові, організаційні, екологічні, фінансово-економічні та соцыальны аспекти замыщення невідновлюваних енергоносіїв біопаливом у комунальній теплоенергетиці. При цьому використання біомаси для потреб централізованого теплопостачання розглядається як комплексне завдання, що потребує системного вирішення та сучасних підходів.

Зокрема описані: іноваційні технічні рішення з перебудови наявної газової котельні на високоефективну комбіновану мультипаливну котельню для надійного та якісного теплозабезпечення житлового мікрорайону; створення ресурсно-логістичної інфраструктури пректів із використанням біопалива у системах централізованого теплопостачання; визначення вартості місцевої біомаси та реальних джерел фінансування біоенергетичних проектів; методи залучення до участі в них місцевих громадян для перемоги над газовою залежністю як українських міст, так і країни в цілому.

 Завантажити Практичний посібник "Біоенергетичні проекти: від ідеї до втілення"

Член Біоенергетичної асоціації України компанія Intech Slovakia s.r.o. підготувала хороший аналітичний огляд конструктивних рішень до технології прямого спалювання біомаси.

У даному аналізі розглядаються основні конструктивні рішення, які використовують провідні виробники котлів на біомасі при їх виготовленні. Потужністю більше 1 МВт. Дане обладнання використовується для виробництва тепла на промислових підприємствах і в житлово-комунальному господарстві. Аналіз проводився за основними показниками роботи.

Читати "Аналіз конструктивних рішень у виробництві котлів для спалювання деревної біомаси і соломи за технологіями прямого спалювання"

У дослідженні Національного екологічного центру України представлений огляд потенціалу відходів тваринництва як джерела енергії, екологічних проблем з відходами тваринництва та можливості їх часткового вирішення шляхом переробки відходів на біогазових заводах, економічні переваги та вигоди від переробки відходів тваринництва з утворенням біогазу, опис досвіду Німеччини та інших країн із поводженням з відходами тваринництва і висновки та рекомендації для України, особливо в умовах необхідності енергетичної незалежності та децентралізації енергосистеми.

 Завантажити Дослідження "Поводження з відходами тваринництва: переваги технології анаеробного зброджування"

Практичний посібник «Підготовка та впровадження проектів заміщення природного газу біомасою при виробництві теплової енергії в Україні» підготовлений членом Біоенергетичної асоціації України ГО «Агентство з відновлюваної енергетики» в рамках завдання Проекту USAID «Сприяння заміщенню природного газу біомасою при виробництві теплової енергії». 

Завдання посібника – дати відповіді на питання, що найчастіше виникають при плануванні та реалізації проектів енергетичного використання біомаси в галузі теплопостачання, висвітлити ряд технічних, економічних та організаційних моментів стосовно їх розробки та впровадження, підвищити загальний рівень обізнаності суспільства в питаннях енергетичного використання біомаси.

Завантажити Посібник «Підготовка та впровадження проектів заміщення природного газу біомасою при виробництві теплової енергії в Україні» з сайту АВЕ

Брошура "Перспективи використання відновлюваних джерел енергії в США. Дорожня карта з ВДЕ до 2030р.", яку підготувало Міжнародне агентство з відновлюваної енергетики (IRENA) пропонує аналіз потенціалу всіх ВДЕ в США.

Частка відновлюваних джерел енергії в енергетичному балансі США становила 7,5% в 2010 році. Ця частка включала 2,5% відновлюваної електроенергії, 1,6% рідких біопалив і решту 3,4% складала в основному тверда біомаса, що використовується для опалення в обробній промисловості і будівель. Без вжиття додаткових заходів частка ВДЕ виросте всього лише до 10% до 2030 року. Даний аналіз показує, що технічно можливо і економічно вигідно збільшити частку відновлюваних джерел енергії в загальному кінцевому енергоспоживанні до 27% за рахунок існуючих технологій використання відновлюваних джерел енергії. Збільшення частки відновлюваних джерел енергії до 27% збереже економіці США від 30 до 140 мільярдів доларів на рік до 2030 року, якщо брати до уваги також зменшення впливу на здоров'я і скорочення викидів CO2.

Мінімальний рівень потенціалу енергопостачання біомасою може скласти близько 18,8 ЕДж до 2030. Максимально цей показник може досягти 22,7 ЕДж, включаючи 7,5 ЕДж від біомаси енергетичних культур, вирощених на невикористовуваних сільськогосподарських або малородючих землях. Загальний потенціал біомаси в США становить 15-20% від світового потенціалу біомаси. Якщо буде використаний весь потенціал біомаси, це зможе покрити 20% загального первинного енергопостачання в США.

Завантажити Брошуру "Перспективи використання відновлюваних джерел енергії в США. Дорожня карта з ВДЕ до 2030р."

Брошура "Опалення на біомасі у Великобританії після 2020 року", яку підготувала консультаційна компанія у галузі сталого розвитку Ecuity Consulting LLP розглядає рушійні сили для переоцінки внеску біомаси для сектору теплопостачання Великобританії після 2020 року.

У брошурі йдеться про п'ять сфер, що відображають істотні переваги для створення сектору довгострокового теплопостачання на біомасі.

 

Завантажити Брошуру "Опалення на біомасі у Великобританії після 2020 року"

Член Біоенергетичної асоціації компанія НТЦ "Біомаса" виконала переклад керівництва «Кращі методи реалізації біогазових енергетичних проектів на полігонах ТПВ», підготовленого в рамках виконання програми Глобальні Метанові Ініціативи (GMI). Керівництво містить огляд прикладів розробки міжнародних проектів зі збору та утилізації біогазу на полігонах ТПВ, наводить технологічні, економічні та політичні міркування, які, як правило, впливають на успіх реалізації проектів.

Керівництво не має аналогів російською мовою і представляє інтерес для представників державних, регіональних та місцевих органів влади, власників сміттєзвалищ і полігонів, постачальників енергетичних послуг, промислових підприємств, а також співробітників некомерційних організацій. Ці та інші зацікавлені сторони отримають безсумнівний позитивний стимул для розробки успішних проектів на полігонах та звалищах ТПВ.

У тексті міститься велика кількість активних посилань на додаткові ресурси, корисних для пошуку відповідей на конкретні запитання. Якщо ж у читача після прочитання залишаться питання щодо реалізації конкретного проекту, команда НТЦ "Біомаса" готова надати практичну допомогу.

Завантажити Керівництво «Кращі методи реалізації проектів з енергетичного використання біогазу на полігонах ТПВ»