Громадську спілку «Біоенергетична асоціація України» було засновано з метою підвищення енергетичної незалежності України шляхом підтримки біоенергетичної галузі та офіційно зареєстровано 8 квітня 2013 року.

Місія БАУ – створення спільної платформи для співпраці на ринку біоенергетики України з метою забезпечення найбільш сприятливих умов ведення бізнесу і прискореного та сталого розвитку біоенергетики як галузі.

Біоенергетична асоціація України об’єднує 20 провідних компаній та 20 визнаних експертів, що працюють в галузі біоенергетики. Серед них – ТОВ «Науково-технічний центр «Біомаса», ТОВ «Salix Energy», ГО "Агентство з відновлюваної енергетики", ТОВ "Сіменс Україна", ТОВ "УкрТепло", ТОВ "Київ Грін Енерджі", ТОВ "Волинь Кальвіс", ТОВ "Колбе Пауер Груп", ТОВ "Котлозавод "Крігер", ТОВ "Смілаенергопромтранс", Науково-технічна компанія "Метрополія", ТОВ "Інженерний центр "ЕкоЕнергоПроект", ТОВ "Котлотурбопром", ТОВ "ENERSTENA Україна",Іноземне підприємство "Агро-Вільд Україна", Приватне підприємство "КРАМАР", Інститут технічної теплофізики НАН України, АККОРД-ЛТД, ЕНЕРГО-ПРОМИСЛОВА ГРУПА «ЮГЕНЕРГОПРОМТРАНС», Компанія «НКМ ГРУП», ПАТ "Екопрод", ТОВ "Екодевелоп".

Біоенергетична асоціація України працює на принципах відкритості, рівності та колегіальності прийняття рішень. Для цього створено зручну структуру органів управління БАУ. Вищими колегіальними керівними органами БАУ є Загальні Збори членів асоціації та Правління. Головою Правління асоціації був обраний Георгій Гелетуха. До складу Правління та Експертної ради БАУ входять провідні вітчизняні та закордонні фахівці.

Членами БАУ можуть бути українські та зарубіжні юридичні особи всіх форм власності, а також фізичні особи.

Основними завданнями Біоенергетичної асоціації України є:

 • Вплив на законодавчу діяльність в галузі енергетики України з метою зміцнення позицій і прискореного розвитку біоенергетики.
 • Вплив на програмні документи в галузі енергетики України (державні і галузеві програми, енергетична стратегія, тощо), з метою відображення в них гідного місця біоенергетики.
 • Вплив на розробку державних та галузевих стандартів та норм, необхідних для розвитку біоенергетики.
 • Лобіювання інтересів сектора шляхом співпраці з органами державної влади та сприяння широкому використанню можливостей біоенергетики в енергетиці України.
 • Налагодження співпраці між різними зацікавленими сторонами галузі.
 • Ведення широкої маркетингової діяльності, спрямованої на популяризацію діяльності Асоціації та розвиток галузі, включаючи:
 1. Представлення сектору біоенергетики в Україні та проведення презентацій БАУ на різних семінарах і конференціях.
 2. Підготовка аналітичних матеріалів, статей, презентацій, position papers, проведення прес-конференцій для відображення позиції асоціації з ключових питань розвитку сектора біоенергетики.
 3. Проведення профільних заходів (семінарів, конференцій, робочих зустрічей, тренінгів) для членів БАУ та учасників ринку біоенергетики.
 4. Випуск інформаційного дайджесту з метою висвітлення останніх новин БАУ та біоенергетики в цілому.
 5. Створення та підтримка веб-сайту для висвітлення діяльності Асоціації, проектів, що виконуються, останніх новин, заходів, публікацій, статистики, тощо.
 6. Підтримка позитивного іміджу біоенергетики в суспільстві та пропаганда цього напрямку ВДЕ в Україні.
 7. Підготовка та публікація тематичних брошур.
 • Налагодження співпраці з Європейськими та іншими міжнародними профільними асоціаціями та організаціями.
 • Створення технологічної платформи для обміну та просування науково-дослідних робіт в галузі використання біоенергетики.
 • Участь в біоенергетичних проектах в Україні й поширення важливих результатів таких проектів.
 • Надання експертної, консультаційної, методичної, інформаційної допомоги членам Асоціації у розвитку біоенергетичних проектів.
 • Налагодження співробітництва з вищими учбовими закладами, інститутами НАН України та НААН України в галузі біоенергетики.
 • Популяризація внеску біоенергетичних проектів у досягнення цілей щодо скорочення викидів парникових газів та у вирішення інших екологічних проблем.
 • Пропаганда біоенергетики в суспільстві.
 • Сприяння розвитку науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт в галузі біоенергетики.

 Переваги членства в Біоенергетичній асоціації України

Участь в роботі Біоенергетичної асоціації України сприяє професійному та фінансовому успіху наших членів та надає їм ряд переваг. Насамперед члени БАУ мають можливість створювати важелі впливу на ринок біоенергетики шляхом формування сприятливої законодавчої бази та лобіювання групових інтересів учасників ринку (сумісне управління ринком).

Окрім цього, членство в Біоенергетичній асоціації України має такі переваги:

 • Прискорений розвиток власного бізнесу завдяки обмінам інформацією стосовно кращого європейського та світового досвіду, консультаційної підтримки Асоціації, а також маркетинговим програмам, в які включається просування членів Асоціації та їх продуктів.
 • Прямий вплив на розвиток свого сектору біоенергетики шляхом участі в профільних комітетах та робочих групах Асоціації, а також використовуючи можливості Асоціації безпосередньої співпраці з урядовими та бізнес-колами.
 • Професійне зростання та розвиток (обмін досвідом) шляхом отримання інформації щодо професійних стандартів в конкретній області, а також кращих практик розвитку біоенергетики в ЄС та світі.

БАУ запрошує до співпраці всіх гравців ринку біоенергетики, громадські та професійні організації, які мають за мету розвиток сектору біоенергетики в Україні та досягнення енергетичної незалежності нашої держави.

Інформація щодо вступу в Біоенергетичну асоціацію України доступна у розділі "Членство в Асоціації"