17 - 19 жовтня в Києві відбулася IV міжнародна виставка «GREENEXPO | Альтернативна енергетика 2012».

Біоенергетична асоціація України, НТЦ "Біомаса" і компанія Євроіндекс організували та провели семінар «Практичні аспекти отримання енергії з біомаси». Нижче можна ознайомитися з програмою семінару, а також з деякими презентаціями доповідачів.

Програма семинару

Презентації:

1. Биоэнергетика в Украине: барьеры для развития и пути их преодоления.
Гелетуха Г.Г., Директор НТЦ Биомасса, зав. отд. теплофизических проблем биоэнергетики ИТТФ НАН Украины.

2. Замещение природного газа биотопливом в промышленных печах и котлах. Опыт создания и эксплуатации комплексов, работающих на биомассе.
Карп И.Н. Институт газа Национальной академии наук Украины

3. Цели и стратегия реализации биоэнергетических проектов Национального проекта "Энергия природы".
Тимофеев Д., Государственное агентство по инвестициям и управлению Национальными проектами Украины, руководитель проекта Энергия биомассы.

4. Перспективы развития ТЭС и ТЭЦ на биомассе в Украине.
Олейник Е.Н., зав. отд. теплоэнергетики НТЦ Биомасса, мл. науч. сотр. ИТТФ НАН Украины

5. Потенциал энергетического и неэнергетического использования сельскохозяйственных отходов в Украине.
Матвеев Ю.Б., зам. директора НТЦ Биомасса, ст. науч. сотр. ИТТФ НАН Украины

6. Экономическая эффективность производства биогаза в Украине.
Ходаковская Т.В.,  консультант НТЦ Биомасса

7. Технологические особенности производства биогаза из наиболее сложных видов
сырья. Решения для сахарной отрасли и свиноводства.

Моисеенко Ю.Ю., коммерческий директор, MNC Group

8. Практическое применение методов использования биомассы компании NEI в программах строительства ТЭС
David Neisingh, Сторожук А.С., New Energy Innovations (NEI)

9. Голландские технологии для производства биогаза и ТЭЦ на биомассе.
Борис Пашковский, НУСЕКО, партнер

Суттєві зміни, які стосуються кожного з напрямків альтернативної енергетики, передбачені законопроектом, що готується в парламенті до другого читання, призупинять ріст відновлюваних джерел енергії в Україні. Про це вчора в ході прес-конференції повідомили журналістам експерти галузі.

За словами голови правління Української біоенергетичної асоціації Георгія Гелетухи, до зупинення розвитку сектору біоенергетики може призвести ряд так званих новацій, передбачених проектом закону про внесення змін до Закону України "Про електроенергетику" (щодо стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії) №10183.

Докладніше про це читайте на сайті ua-energy.org та biomass.kiev.ua.

25 вересня 2012 року в приміщенні Великого конференц-залу НАНУ відбулися попередні збори Біоенергетичної асоціації України (БАУ). Подія проходила паралельно з 8-ю міжнародною конференцією «Енергія з біомаси» та зібрала представників найбільших компаній, що представляють сучасний ринок біоенергетики України.

Головною метою БАУ учасники установчих зборів визначили створення спільної платформи для співпраці на ринку біоенергетики України з метою забезпечення найбільш сприятливих умов ведення бізнесу і прискореного розвитку ринку біоенергетики і сталого розвитку біоенергетики як галузі.

Був затверджений проект статуту БАУ та ухвалена приблизна дата офіційної реєстрації організації, а саме початок 2013 року (коли вступить в дію нова редакція ЗУ «Про громадські об’єднання»). З огляду на це, затвердили пропозицію, щодо проведення офіційних Загальних установчих зборів не раніше, ніж за два місяці до державної реєстрації.

Було ухвалено обрати Правління громадської спілки «Біоенергетична асоціація України» у кількості 6 осіб, Спостережну Раду - у кількості 3 осіб та Ревізійну Комісію- після державної реєстрації Асоціації. Крім того, створити спеціальні комісії за основними напрямами діяльності БАУ.

Головою правління БАУ було обрано директора НТЦ «Біомасса», к.т.н. Гелетуху Г.Г. До складу Правління було обрано: Марайкіна Р.В., Давія В.А., Матвєєва Ю.Б., Олійника Є.М., Наврузова Ю.В.

Також було обговорено та затверджено принципи формування комісій для напрацювання рішень за основними напрямами роботи БАУ.

До першочергових завдань БАУ було віднесено:

  • Підготовка всіх необхідних документів для державної реєстрації громадської спілки «Біоенергетична асоціація України» в січні 2012 року.
  • Створення веб-сайту Асоціації: повна українська та англійська версії сайту, а також базова версія на російські мові.
  • До кінця 2012 року напрацювання аналітичних документів з викладом позиції членів Асоціації за основними напрямами роботи, включаючи аналіз бар’єрів розвитку біоенергетики в Україні, а також документ присвячений необхідності впровадження «зеленого» тарифу електроенергії, виробленої з біогазу.