onovleno posibnyk 2016

У Посібнику "Підготовка та впровадження проектів заміщення природного газу біомасою при виробництві теплової енергії в Україні":

  • оновлено інформацію про енергетичний потенціал біомаси та споживання біомаси на енергетичні цілі на 2014 рік;
  • оновлено розділ про національні цілі та політику України щодо підтримки виробництва енергії з біомаси;
  • розширена інформація про енергетичне використання гранул соломи;
  • розширена технічна інформація про технології та характеристики способів спалювання біомаси;
  • добавлена інформація про екологічні вимоги до установок на біомасі та системи газоочистки, методи поводження з золою та можливості використання;
  • розширено перелік успішних практик виробництва біопалива та теплової енергії з біомаси;
  • оновлено та розширено перелік вітчизняних та імпортних виробників котлів на біомасі;
  • добавлено виробників систем паливоподачі, подрібнювачів деревини та соломи;
  • добавлено перелік виробників газоочисного обладнання.
Оновлений Посібник "Підготовка та впровадження проектів заміщення природного газу біомасою при виробництві теплової енергії в Україні"

Біоенергетична асоціація України звернулась до Міністра екології та природних ресурсів України Семерака О.М., Віце-прем'єр міністра України - Міністра регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України Зубка Г.Г. та Голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України Савчука С.Д. із пропозиціями щодо гармонізації вимог чинного екологічного законодавства України, що регулює викиди від енергетичних установок з використанням біомаси та біопалив, з вимогами країн Європейського Союзу.

Наразі, екологічні вимоги до певних категорій спалюючих установок в Україні не відповідають вимогам країн ЄС, а сертифіковане за європейськими нормами обладнання не завжди задовольняє вимогам вітчизняних нормативних документів.

Лист БАУ №281 від 20.07.2016 р.

sponsorship ua

Міжнародна конференція "Енергія з біомаси" вже 12-й рік об'єднує вітчизняних та зарубіжних фахівців сектору біоенергетики та є головною подією галузі в Україні.

Запрошуємо зацікавлені компанії до спонсорської підтримки Конференції.

Варіанти Спонсорських пакетів

b4b article switching to bioenergy

Якщо ви спитаєте будь-якого гравця бізнесу на теренах Європи, то більшість з них погодиться, що викопні палива застарілі та все частіше стають джерелом загроз та нестабільності для їх бізнесу. Однак, коли мова йде про великий стрибок в бік відновлюваних джерел енергії, відсутність або дефіцит інформації діє як сильний стримуючий фактор для багатьох. Ось тут біоенергетика може багато що запропонувати, вже забезпечуючи велику кількість компаній у різних куточках континенту сталою, доступною та надійною поставкою енергії. Навіть якщо ЗМІ часто зосереджують всю свою увагу на вітровій і сонячній енергії, реальність полягає у тому, що на біоенергетику припадає понад 60% споживання відновлюваних джерел енергії в ЄС, і ця частка постійно зростає та за очікуваннями продовжуватиме і в найближчому майбутньому. Цей успіх можна пояснити тим фактом, що біоенергетика спирається на випробувані часом та ефективні технології разом з дуже конкурентоспроможним паливом у порівнянні з вугіллям, нафтою або газом.

Повний текст статті читайте на сайті проекту Bioenergy4Business (англійською)

Більше інформації про проект Bioenergy4Business

Біоенергетична асоціація України звернулась до Міністра аграрної політики та продовольства України Кутового Т.В. та до Голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України Савчука С.Д. щодо доповнення Державного реєстру сортів рослин розділом "Сільськогосподарські:енергетичні", спрощення процедури введення енергетичних культур до Державного реєстру сортів рослин та створення групи "Біоенергетичні сільськогосподарські культури" у Класифікаторі видів економічної діяльності ДК 009:2010.

Читати далі

Член Правління Біоенергетичної асоціації України Ростислав Марайкін увійшов до складу Громадської Ради при Державному агентстві України з управління зоною відчуження (ГР ДАЗВ). ГР ДАЗВ у складі 7 осіб була сформована на установчих зборах, що проходили 16 червня 2016 р. та затверджена наказом ДАЗВ від 30.06.2016 р. Діяльність Громадської ради при ДАЗВ спрямована на забезпечення відкритості у діяльності Державного агентства з управління зоною відчуження, врахування громадської думки під час підготовки та організації виконання рішень ДАЗВ.

Наказ ДАЗВ України щодо затвердження Громадської Ради
Інформаційна довідка:
Читати далі

logo inka

Корпорація "ІНКА" приєдналась до Біоенергетичної асоціації України.

Корпорація "ІНКА" має 10-річний досвід проектування, будівництва та монтажу від невеликих водогрійних топкових котелень до біопаливних ТЕЦ. На даний момент компанія зосередила свою діяльність на використанні альтернативних природному газу видів палива. Сучасні технології дозволяють використовувати альтернативне паливо в автоматичному режимі з високим ККД і високими екологічними показниками.

Читати далі

Сектор біоенергетики стабільно розвивається у напрямку заміщення природного газу і за статистикою 2014 року вже замістив близько 3 млрд. куб. м природного газу на рік. Зараз по 0,5 млрд. куб. м на рік ця цифра підвищується і до 2020 року сектор повинен вийти на заміщення понад 7 млрд. куб. м природного газу на рік.

international bioenergy magazine 2 2016

В мае вышел в свет номер 2 (39)-2016 журнала «Международная Биоэнергетика». Главной темой номера стал вопрос развития торговли на азиатских рынках. Когда общий курс РФ направлен на углубление развития отношения с азиатскими странами, биотопливная промышленность не может не принять участия в данном тренде. Тем более, что рынки Японии, Южной Кореи и ряда других стран показывают чудеса роста. Если южнокорейское направление уже освоено российскими производителями пеллет, то рынок Японии остается загадкой для российских пеллетчиков. Вместе с тем объем импорта древесных топливных гранул в Японию достиг 232 000 т в 2015 г, увеличившись почти в 2,5 раза с 2014 г, когда cтрана Восходящего солнца закупила всего 97 000 т пеллет. Ожидается и дальнейших рост.

Читати далі