Энергетическая политика Украины находится на распутье, имея одновременно и вызовы в энергетическом секторе, и значительный неиспользованный потенциал. Страна имеет уникальную возможность совершить энергетическую революцию для модернизации своего энергетического сектора, реформирования собственных энергетических рынков, создания рабочих мест и ускорения экономического роста, что не было таким приоритетным в 1990-х и 2000-х годов. Все перечисленное, в свою очередь, будет способствовать энергетической безопасности, диверсификации экономики и устойчивому развитию. Для этого понадобится радикальная и быстрая трансформация политики энергоснабжения и потребления.

Подробнее на сайте "Украинской энергетики".

Председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭ) Сергей Титенко считает проект обновленной Энергетической стратегии Украины до 2030 года недостаточно четким и прозрачным, указывая на необходимые институциональные изменения документа, сомнительность предложенных сценариев, слишком малый процент возобновляемых источников энергии и строительство и реконструкцию угольных станций.

Подробнее на сайте "Украинской энергетики".

Общий потенциал рынка биогаза, а также электро- и теплогенерации на базе биогазовых комплексов, использующих отходы аграрной промышленности, составляет в Российской Федерации более $18,4 млрд. При этом производство биогаза может достичь 14,7 млрд кубометров в год, что является эквивалентом 10 млрд кубометров природного газа.

Такие данные содержатся в аналитическом отчете специализирующейся на возобновляемой энергетике международной консалтинговой группы IBCentre, посвященном рынку альтернативных видов топлива РФ.

Подробнее: Renewable energy center

Компания "Смарт Энерджи", которая входит в инвестиционно-промышленную группу "Смарт-Холдинг" запустила завод по производству топливных пеллет мощностью 75 тыс. тонн/год. Завод, который носит название "Он-Пеллета" расположен в Липовецком районе Винницкой области. Сырьем для производства пеллет является солома зерновых культур, которая будет закупаться у местных аграриев.

Подробнее на портале: "Українська енергетика"

Випущено першу аналітичну записку Біоенергетичної асоціації України — «Місце  біоенергетики в проекті оновленої Енергетичної стратегії України до 2030 року».

В аналітичній записці зазначається, що напрямки розвитку різних секторів енергетики України, запропоновані оновленою Енергетичною стратегією до 2030 року, протилежні тенденціям в енергетиці Європейського Союзу. В тому числі, Україна має показник частки ВДЕ в загальному енергетичному балансі в 6 разів нижче, ніж в ЄС. До 2030 року цей показник покращиться лише трохи, і Україна буде мати його в 4,4 рази нижче, ніж ЄС.

Автори вважають, що цілі оновленої Енергетичної стратегії України до 2030 р. в частині біоенергетики повинні бути кардинально переглянуті і збільшені. Зокрема, рекомендується включення до неї цілей щодо внеску біомаси до загального енергоспоживання, з досягненням за рахунок біоенергетики 10% загального споживання енергії в 2030 р.

Нові зміни до закону про "зелений" тариф заблокують проекти відновлюваної енергетики. До зупинки розвитку сектора біоенергетики може привести ряд так званих "інновацій", запропонованих проектом закону України № 10183 про внесення змін до закону України "Про електроенергетику". Про це заявив Голова правління Біоенергетичної асоціації України Георгій Гелетуха під час прес-конференції інформаційного агентства Інтерфакс-Україна.

"Зменшення коефіцієнта зеленого тарифу на електроенергію з біогазу з 2,7 до 2,3 призведе до того, що окупність таких проектів буде 15-20 років, що є непривабливим для інвесторів." - пояснює Георгій Гелетуха.

Крім того, нові умови ставлять у нерівне становище об'єкти, побудовані протягом 2010-2012 рр., які очікують "зелений" тариф на біогаз, та установки побудовані після 1 січня 2013 р. "Що буде з тими, хто побудувався до 2012? Ми вважаємо це дискримінацією "- зауважує експерт.

Критичним також є підхід до визначення частки місцевої складової в біоенергетичних проектах. В Україні на даний момент відсутні реальні виробничі потужності для забезпечення 50% частки місцевої складової в загальному кошторисі проекту. "Ми не бачимо сенсу в настільки жорстких умовах. По біомасі ми його не виконаємо. Якщо залишиться 50% - ринок альтернативної енергетики зупиниться" - стверджує Гелетуха.

За результатами прес-конференції членами Біоенергетичної асоціації України був вироблений узагальнений документ з поправками до нового проекту закону № 10183 та положеннями про недопущення блокування розвитку біоенергетики. Документ був розісланий у профільні міністерства й відомства для отримання роз'яснень з цього питання.

Матеріали прес-конференції доступні на нашому сайті:

Доповнення:

Також з матеріалами прес-конференції ви можете ознайомитися на порталі Українська енергетика.

17 - 19 жовтня в Києві відбулася IV міжнародна виставка «GREENEXPO | Альтернативна енергетика 2012».

Біоенергетична асоціація України, НТЦ "Біомаса" і компанія Євроіндекс організували та провели семінар «Практичні аспекти отримання енергії з біомаси». Нижче можна ознайомитися з програмою семінару, а також з деякими презентаціями доповідачів.

Програма семинару

Презентації:

1. Биоэнергетика в Украине: барьеры для развития и пути их преодоления.
Гелетуха Г.Г., Директор НТЦ Биомасса, зав. отд. теплофизических проблем биоэнергетики ИТТФ НАН Украины.

2. Замещение природного газа биотопливом в промышленных печах и котлах. Опыт создания и эксплуатации комплексов, работающих на биомассе.
Карп И.Н. Институт газа Национальной академии наук Украины

3. Цели и стратегия реализации биоэнергетических проектов Национального проекта "Энергия природы".
Тимофеев Д., Государственное агентство по инвестициям и управлению Национальными проектами Украины, руководитель проекта Энергия биомассы.

4. Перспективы развития ТЭС и ТЭЦ на биомассе в Украине.
Олейник Е.Н., зав. отд. теплоэнергетики НТЦ Биомасса, мл. науч. сотр. ИТТФ НАН Украины

5. Потенциал энергетического и неэнергетического использования сельскохозяйственных отходов в Украине.
Матвеев Ю.Б., зам. директора НТЦ Биомасса, ст. науч. сотр. ИТТФ НАН Украины

6. Экономическая эффективность производства биогаза в Украине.
Ходаковская Т.В.,  консультант НТЦ Биомасса

7. Технологические особенности производства биогаза из наиболее сложных видов
сырья. Решения для сахарной отрасли и свиноводства.

Моисеенко Ю.Ю., коммерческий директор, MNC Group

8. Практическое применение методов использования биомассы компании NEI в программах строительства ТЭС
David Neisingh, Сторожук А.С., New Energy Innovations (NEI)

9. Голландские технологии для производства биогаза и ТЭЦ на биомассе.
Борис Пашковский, НУСЕКО, партнер