Громадська спілка «Біоенергетична асоціація України» (БАУ) заснована в 2013 році.

Мета: забезпечення прискореного та сталого розвитку біоенергетики в Україні
Члени25 провідних компаній, 15 фізичних осіб та понад 20 експертів
Діяльність:

1. Лобіювання інтересів сектора біоенергетики шляхом співпраці з органами державної влади:

  • Вплив на розробку державних та галузевих стандартів та норм
  • Вплив на програмні документи в галузі енергетики України: державні і галузеві програми, енергетична стратегія, тощо
  • Вплив на законодавчу діяльність в галузі енергетики України

2. Проведення профільних заходів: конференційсемінарів, робочих зустрічей, тренінгів
3. Підготовка аналітичних матеріалів, статей, презентацій
4. Підтримка позитивного іміджу біоенергетики в суспільстві та пропаганда цього напрямку ВДЕ в Україні

5. Налагодження співпраці з Європейськими та іншими міжнародними профільними асоціаціями та організаціями.
6. Участь в біоенергетичних проектах в Україні й поширення важливих результатів таких проектів
7. Надання експертної, консультаційної, методичної, інформаційної допомоги членам Асоціації у розвитку біоенергетичних проектів
8. Налагодження співробітництва з вищими учбовими закладами, інститутами НАН України та НААН України в галузі біоенергетики.
9. Сприяння розвитку науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт в галузі біоенергетики

Щорічні звіти по результатам діяльності БАУ