Інформаційний дайджест БАУ № 19 Липень 2014 Information Digest UABio № 19 July 2014

Вступ

Громадська спілка «Біоенергетична асоціація України» була заснована з метою створення спільної платформи для співпраці на ринку біоенергетики України, забезпечення найбільш сприятливих умов ведення бізнесу, прискореного та сталого розвитку біоенергетики. Загальні установчі збори БАУ було проведено 25 лютого 2012 року в м. Київ. Асоціація офіційно зареєстрована 8 квітня 2013 року. Членами БАУ стали 14 провідних компаній та понад 20 визнаних експертів, що працюють в галузі біоенергетики.

Introduction

Civic union "Bioenergy Association of Ukraine" was established to create a common platform for cooperation on bioenergy market in Ukraine, as well as to provide the most favorable business environment, accelerated and sustainable development of bioenergy. General constituent assembly of UABio was held on February 25, 2012 in Kyiv. Association was officially registered on April 8th 2013. Among UABio members are over 14 leading companies and over 20 recognized experts working in the field of bioenergy.

Новини

Встигніть скористатись знижкою на участь у Десятій міжнародній конференції "Енергія з біомаси", 23-24 вересня 2014 року, Київ

Нагадуємо, що знижка на участь у роботі Ювілейної Десятої міжнародної конференції "Енергія з біомаси" діє до 1 серпня 2014 року. Члени БАУ отримують знижку на оплату оргвнеску у розмірі 20%...

Спонсорство Десятої міжнародної конференції "Енергія з біомаси" - ваш внесок у розбудову зеленого майбутнього України!

Ми запрошуємо вас долучитися до розбудови енергетичної незалежності України та виступити Спонсором 10 міжнародної конференції "Енергія з біомаси". Варіанти спонсорської підтримки. З результати попередьної конференції можна ознайомитись тут

Думка профільних асоціацій щодо планів Уряду запровадити податок на прибуток для виробників електроенергії з ВДЕ

Відправлені листи від трьох профільних асоціацій Прем'єр-міністру України та голові профільного комітету ВР з приводу планів Уряду запровадити податок на прибуток для виробників електроенергії з ВДЕ та ввести акциз для виробників моторних біопалив...

Біоенергетична альтернатива для України - інтерв'ю Георгія Гелетухи "Першому діловому"

Голова Правління Біоенергетичної асоціації України, Георгій Гелетуха у своєму інтерв'ю в програмі "Акцент" на телеканалі "Перший діловий" розповів про перспективи заміщення природного газу в Україні відновлюваними....

Офіційно опубліковано ДБН, що відміняє автоматичне віднесення об'єктів підвищеної екологічної небезпеки до 5 категорії складності

Завдяки активній роботі членів Біоенергетичної Асоціації України з Мінрегіонбудом з 1 липня 2014 року вступили в силу зміни в ДСТУ Б В.1.2-16:2013 «Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об'єктів будівництва». Відповідні зміни анулюють вимогу, щодо автоматичного віднесення до V категорії складності об’єктів, що становлять...

АПК шукає шляхи зменшення залежності від газу та нафтопродуктів

8 липня 2014 року в Національній академії аграрних наук пройшов круглий стіл на тему "Пошук альтернативних видів палива та шляхів зменшення залежності агропромислового виробництва від газу та нафтопродуктів", в роботі якого...

Запрошення до членства в БАУ у 2014 році

Шановні колеги! Наразі для розширення впливу в суспільстві та посилення позицій біоенергетичної галузі в Україні БАУ прагне залучити нових членів, в інтересах яких буде проводити свою подальшу роботу...

News

Hurry up to take advantage of a discount on participation in the 10th International Conference on Biomass for Energy, 23-24 September 2014, Kyiv (Ukraine)

Please note that Early bird discount for participation in the Conference is valid until August 1, 2014. UABio members receive a 20% discount on registration fee payment...

Sponsorship of the 10th International Conference on Biomass For Energy - your contribution to development of greener future for Ukraine!

We invite you to contribute to the development of Ukraine's energy independence and become a sponsor of the 10th International Conference "Biomass for Energy". Sponsorship packages. The results of the previous conference can be found here

Position of professional associations regarding the Government's plans to introduce a tax on profits for power generators from renewable energy sources

Letters from 3 professional associations have been sent to Ukrainian Prime Minister and Head of the relevant committee of Verkhovna Rada regarding the Government's plans to introduce a tax on profits for generators of electricity from renewable energy sources and to introduce excise for manufacturers of motor biofuels...

Bioenergy alternative for Ukraine - interview by Georgiy Geletukha for "First Business Channel"

Chairman of the Board of the Bioenergy Association of Ukraine, Georgiy Geletukha in his interview in the program "Accent" on TV channel "First Business" elaborated on the prospects of substitution of natural gas in Ukraine by renewable energy sources, including biofuels...

Officially published DBN abolishing assignment by default of heightened environmental hazard objects to 5 categories of complexity

Thanks to the active work of the members of the Bioenergy Association of Ukraine with Minregionbud from July 1, 2014 an amendment to DSTU B V.1.2-16: 2013 "Class definition consequences (liability) category of complexity of construction objects." Corresponding changes invalidate...

Agrarian and industrial complex of Ukraine is looking for ways to reduce dependence on oil and gas

July 8, 2014 at the National Academy of Agricultural Sciences of Ukraine hosted a round table discussion on "The search for alternative fuels and ways to reduce the dependence of agricultural production from gas and oil products", in which participated...

Invitation to membership in UABio in 2014

Dear colleagues! Currently in order to expand our influence in society and strengthen the position of the bioenergy industry in Ukraine the Association seeks to attract new members, whose interests will be protected under UABio future work...

Новини біоенергетики

Статистика розвитку біоенергетики за 2014 від Світової біоенергетичної асоціації

 

Facebook LinkedIn
Всі новини БАУ
Всі новини біоенергетики
Попередні дайджести БАУ
Аналітичні матеріали БАУ
Статті членів БАУ
All UABio news

UABio information digest
UABio analytical materials
UABio members articles

Запрошуємо Вас приєднатися до членства в БАУ! We invite you to become a member of the UABio!
Ми робимо енергію зеленою!
Планується щомісячний випуск дайджесту.
Будемо раді отримати ваші побажання та пропозиції на
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
We are greening the energy!
This digest is planned to be issued monthly.
We look forward to receiving your feedback and suggestions at
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.