Інформаційний дайджест БАУ №35(11) Листопад 2015 Information Digest UABio №35(11) November 2015

Вступ

Громадська спілка «Біоенергетична асоціація України» була заснована з метою створення спільної платформи для співпраці на ринку біоенергетики України, забезпечення найбільш сприятливих умов ведення бізнесу, прискореного та сталого розвитку біоенергетики. Загальні установчі збори БАУ було проведено 25 лютого 2012 року в м. Київ. Асоціація офіційно зареєстрована 8 квітня 2013 року. Членами БАУ стали 14 провідних компаній та понад 20 визнаних експертів, що працюють в галузі біоенергетики.

Introduction

Civic union "Bioenergy Association of Ukraine" was established to create a common platform for cooperation on bioenergy market in Ukraine, as well as to provide the most favorable business environment, accelerated and sustainable development of bioenergy. General constituent assembly of UABio was held on February 25, 2012 in Kyiv. Association was officially registered on April 8th 2013. Among UABio members are over 14 leading companies and over 20 recognized experts working in the field of bioenergy.

Новини

Звернення БАУ щодо підтримки інституційних реформ в економіці України

Відповідь НКРЕКП на лист БАУ щодо припинення дискримінації виробників теплової енергії з місцевих біопалив

Відео-інтервью на тему "Дорогий імпортний газ VS дешеве українське біопаливо"

Документальний фільм "Джерело енергії, що змінить Україну"

Аналітична записка БАУ: "Аналіз енергетичних стратегій країн ЄС та світу і ролі в них відновлюваних джерел енергії"

Семінар "Перспективи біоенергетики у сільськогосподарській галузі України"

Аналітичний огляд конструктивних рішень технології прямого спалювання біомаси від Intech Slovakia

"Тепло з диму" від Київ Грін Енерджі

Україна - сплячий гігант європейської біоенергетики

Запрошення до членства в БАУ

News

UABio appeal to support institutional reforms in the economy of Ukraine

Response of NKREKP to the UABio letter with appeal to stop discrimination against producers of heat from local biofuels

Video interview "Expensive imported gas VS cheap Ukrainian biofuels"

Documentary film "The source of energy that will change Ukraine"

UABio Position Paper "Analysis of energy strategies of EU and world countries and a role of renewables in their energy systems"

Seminar "Prospects of bioenergy in agriculture of Ukraine"

Analytical review of the design solutions for the technology of direct combustion of biomass from Intech Slovakia

"The heat from the smoke" from Kyiv Green Energy

Ukraine is a sleeping giant of European bioenergy

Invitation to membership in UABio

Новини біоенергетики / Bioenergy news

Копенгаген перевів 98% населення на "зелене" тепло

Facebook LinkedIn
Всі новини БАУ
Всі новини біоенергетики
Попередні дайджести БАУ
Аналітичні матеріали БАУ
Статті членів БАУ
All UABio news

UABio information digest
UABio analytical materials
UABio members articles

Запрошуємо Вас приєднатися до членства в БАУ! We invite you to become a member of the UABio!
Ми робимо енергію зеленою!
Дайджест виходить щомісячно.
Будемо раді отримати ваші побажання та пропозиції на
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
We are greening the energy!
This digest is issued monthly.
We look forward to receiving your feedback and suggestions at
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.