Інформаційний дайджест БАУ Січень 2016 UABio Information Digest January 2016

Вступ

Громадська спілка «Біоенергетична асоціація України» була заснована з метою створення спільної платформи для співпраці на ринку біоенергетики України, забезпечення найбільш сприятливих умов ведення бізнесу, прискореного та сталого розвитку біоенергетики. Загальні установчі збори БАУ було проведено 25 лютого 2012 року в м. Київ. Асоціація офіційно зареєстрована 8 квітня 2013 року. Членами БАУ стали 14 провідних компаній та понад 20 визнаних експертів, що працюють в галузі біоенергетики.

Introduction

Civic union "Bioenergy Association of Ukraine" was established to create a common platform for cooperation on bioenergy market in Ukraine, as well as to provide the most favorable business environment, accelerated and sustainable development of bioenergy. General constituent assembly of UABio was held on February 25, 2012 in Kyiv. Association was officially registered on April 8th 2013. Among UABio members are over 14 leading companies and over 20 recognized experts working in the field of bioenergy.

Новини

Події БАУ: ХІI міжнародна конференція "Енергія з Біомаси", 20-21 вересня 2016 р.

Законопроект 2529а: Спрощення процедури відведення землі для будівництва об'єктів відновлюваної енергетики

Аналітика БАУ: Тарифоутворення у секторі централізованого теплопостачання країн Европейського Союзу

ТОВ "Колбе Пауер Групп" приєдналась до БАУ

ТОВ "Дельта Інжиніринг" приєдналась до БАУ

Загальні збори Біоенергетичної асоціації України

Результати роботи БАУ протягом 2015 р."

Біоенергетика в Україні залишатиметься конкурентною навіть при зниженні цін на імпортний газ до $150 /тис. куб. м

42% на рік – темп зростання сектору біоенергетики в Україні протягом 2010-2014 рр.

Інфографіка БАУ: Чистий приріст деревини - 20,45 млн. куб. м/рік

Перспективи розвитку біоенергетики як інструменту заміщення природного газу в Україні

Аналіз енергетичних стратегій країн ЄС та світу і ролі в них відновлюваних джерел енергії. Частина 1.

Біопаливні бар'єри

Відповідь на звернення БАУ щодо підтримки інституційних реформ в економіці України

БАУ запрошує до асоціації: Разом ми — сила!

News

UABio Event: ХІI International Conference "Biomass for Energy", 20-21 September, 2016

Draft Law 2529a: Simplification procedures for land allocation for the renewable energy facilities

UABio Analytics: Analysis of tariff setting in the district heating sector of EU countriesin the district heating sector of EU countries

"Kolbe power group" LLC joined UABio

"Delta Engineering" LLC joined UABio

General meeting of the Bioenergy Association of Ukraine

Results of UABio activities during 2015

Bioenergy in Ukraine will remain competitive even if price for imported gas will be reduced up to 150USD per thousand cbm

42% per year – the average growth rate of bioenergy in Ukraine in 2010-2014

UABio Infographics: Net increment in forest available for wood supply — 20.45 million cub. m per year

Prospects for the development of bioenergy as an instrument for natural gas replacement in Ukraine

Аnalysis of energy strategies of EU and world countries and role of renewables in their energy systems.

Biofuel barriers

Response to the UABio letter with appeal to support institutional reforms in the economy of Ukraine

UABio invites to join the association: Together we are force!

Новини біоенергетики / Bioenergy news

2016.04.19-21, Nordic Baltic Bioenergy 2016, Vilnius, Lithuania

Можливості переробки соломи для виробництва целюлози в Україні

Facebook LinkedIn
Всі новини БАУ
Всі новини біоенергетики
Попередні дайджести БАУ
Аналітичні матеріали БАУ
Статті членів БАУ
All UABio news

UABio information digest
UABio analytical materials
UABio members articles

Запрошуємо Вас приєднатися до членства в БАУ! We invite you to become a member of the UABio!
Ми робимо енергію зеленою!
Дайджест виходить щомісячно.
Будемо раді отримати ваші побажання та пропозиції на
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
We are greening the energy!
This digest is issued monthly.
We look forward to receiving your feedback and suggestions at
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.