Інформаційний дайджест БАУ Березень 2016 UABio Information Digest March 2016

Новини

Законопроект щодо стимулювання виробництва теплової енергії з альтернативних джерел

Звернення БАУ до НКРЕКП щодо усунення нормативної перешкоди розвитку відновлюваної енергетики в Україні

Аналітика БАУ: Можливості заготівлі побічної продукції кукурудзи на зерно для енергетичного використання в Україні

Аналітика БАУ: Аналіз додаткових джерел деревного палива в Україні

Події БАУ: Конференція "Заміщення природного газу: рішення для муніципальних та комерційних об'єктів", 20 квітня 2016 р.

Події членів БАУ: Intech Slovakia запрошує на відкриття біопаливної котельні, 25 травня 2016 р.

Події членів БАУ: Kyiv Green Energy представив перший в Україні економайзер після біопаливного котла

"Котлозавод "Крігер" приєднався до БАУ

Паризька кліматична угода: Україні треба скоротити викиди на 70%

Представлення проекту Bioenergy4Business першопроходцям

Як зменшити споживання імпортного газу на користь Made in Ukraine

Чорні діри ЖКГ. Як здихатися монополістів і зупинити тарифи

Міфи і правда про заміщення газу в Україні

Прибуток з кукурудзи: експорт чи біогаз?

"Даноша" збудує другий біогазовий завод на Івано-Франківщині

Події БАУ: ХІI міжнародна конференція "Енергія з Біомаси", 20-21 вересня 2016 р.

БАУ запрошує до асоціації: Разом ми — сила!

News

Draft Law on stimulation of heat energy production from alternative sources

UABio appeals to NKREKP to eliminate regulatory barrier to the development of renewable energy in Ukraine

UABio Analytics: Opportunities for harvesting by-products of grain corn for energy production in Ukraine

UABio Analytics: Analysis of additional sources of wood fuel in Ukraine

UABio Events: Conference "Substitution of natural gas: solutions for municipal and commercial facilities", April 20, 2016

UABio Members Events: Intech Slovakia invites you to the opening of the biofuel boiler house, May 25, 2016

UABio Members Events: Kyiv Green Energy introduced the first biofuel boiler economizer in Ukraine

"Boiler factory "Kriger" joined UABio

Paris climate deal: Ukraine should reduce emissions by 70%

Bioenergy4Business project: An introduction to the pioneer.

How to reduce the consumption of imported gas in favor of Made in Ukraine

Black holes of public utilities. How to get rid of monopolies and stop rates

Myths and truth about gas substitution in Ukraine

Profit from corn: export vs biogas

"Danosha" will build the second biogas plant in Ivano-Frankivsk oblast

UABio Event: ХІI International Conference "Biomass for Energy", 20-21 September, 2016

UABio invites to join the association: Together we are force!

Новини і події біоенергетики / Bioenergy news and events

Market conditions for biomass-to-energy projects in Ukraine - IFC Survey

2016.04.19-21, Nordic Baltic Bioenergy 2016, Vilnius, Lithuania

Виставку «Незалежна теплоенергетика» відкриє Муніципальний Енергетичний Форум

Експозиція вітчизняних виробників енергозберігаючого обладнання на виставці «Незалежна теплоенергетика 2016»

2016.04.19-21, "Незалежна теплоенергетика 2016", Третя національна спеціалізована виставка-форум, Київ, Україна

Громадська спілка «Біоенергетична асоціація України» була заснована з метою створення спільної платформи для співпраці на ринку біоенергетики України, забезпечення найбільш сприятливих умов ведення бізнесу, прискореного та сталого розвитку біоенергетики. Загальні установчі збори БАУ було проведено 25 лютого 2012 року в м. Київ. Асоціація офіційно зареєстрована 8 квітня 2013 року. Членами БАУ стали 14 провідних компаній та понад 20 визнаних експертів, що працюють в галузі біоенергетики.

Civic union "Bioenergy Association of Ukraine" was established to create a common platform for cooperation on bioenergy market in Ukraine, as well as to provide the most favorable business environment, accelerated and sustainable development of bioenergy. General constituent assembly of UABio was held on February 25, 2012 in Kyiv. Association was officially registered on April 8th 2013. Among UABio members are over 14 leading companies and over 20 recognized experts working in the field of bioenergy.

Facebook LinkedIn
Всі новини БАУ
Всі новини біоенергетики
Попередні дайджести БАУ
Аналітичні матеріали БАУ
Статті членів БАУ
All UABio news

UABio information digest
UABio analytical materials
UABio members articles

Запрошуємо Вас приєднатися до членства в БАУ! We invite you to become a member of the UABio!
Ми робимо енергію зеленою!
Дайджест виходить щомісячно.
Будемо раді отримати ваші побажання та пропозиції на
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
We are greening the energy!
This digest is issued monthly.
We look forward to receiving your feedback and suggestions at
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.