Дайджест БАУ Червень 2016 UABio Digest June 2016

Новини

Програма конференції "Енергія з біомаси", 20-21 вересня 2016 р.

Запрошення до Спонсорства конференції "Енергія з біомаси" 2016

Лист БАУ щодо доповнення Державного реєстру сортів рослин та створення групи "Біоенергетичні сільськогосподарські культури" у КВЕД ДК 009:2010

БАУ у Громадській Раді Державного агентства з управління зоною відчуження

Корпорація "ІНКА" приєдналась до БАУ

Події БАУ: Резюме та матеріали семінару "Перспективи вирощування енергетичних культур в Україні"

Події БАУ: Встигніть скористатись знижкою до 1 серпня на участь у ХІI Міжнародній Конференції "Енергія з Біомаси", 20-21 вересня 2016 р.

Події членів БАУ: Резюме та матеріали семінару «Екологічна, соціальна та економічна оцінка біоенергетичних проектів з використанням онлайн-інструменту BEFS OLT»

Події членів БАУ: Cемінар «Співробітництво у сфері біоенергетики Україна — Нідерланди»

Георгій Гелетуха, Голова БАУ, про заміщення природного газу (відео)

Перехід на енергію з біомаси, Реалізація потенціалу для Європейського бізнесу: проект Bioenergy4Business

Третій семінар uP_running: «Можливості використання деревної біомаси від обрізки плодових дерев і викорчовування старих насаджень в енергетичних цілях»

Аналіз енергетичних стратегій країн ЄС та світу і ролі в них відновлюваних джерел енергії. Частина 2.

БАУ запрошує до асоціації: Разом ми — сила!

News

Programme of the "Biomass for Energy" conference, 20-21 September 2016

Invitation to sponsorship of the International Conference "Biomass for Energy" 2016

UABio letter regarding the supplement of the State Register of plant varieties and the establishment of a "Bioenergy agricultural crops" group in NACE DK 009:2010

UABio at Public Council of State Agency of Ukraine on Exclusion Zone Management

Corporation "INKA" joined UABio

UABio events: Summary of the Workshop "Prospects of growing energy crops in Ukraine"

UABio events: Hurry up to take advantage of the discount on participation in ХІI International Conference "Biomass for Energy", September 20-21, 2016

UABio members' events: Summary of the Seminar «Environmental, social and economic assessment of bioenergy projects using BEFS OLT (agricultural residues)»

UABio members' events: Seminar Bioenergy Cooperation Ukraine – Netherlands

Georgii Geletukha, Head of UABio, about natural gas substitution

Switching to bioenergy, Realising the potential for European businesses: meet Bioenergy4Business

Analysis of energy strategies of EU and world countries and a role of renewables in their energy systems. Part 2

UABio invites to join the association: Together we are force!

Новини біоенергетики

Анонс журнала "Международная Биоэнергетика" 2(39)-2016

Про БАУ

Громадська спілка «Біоенергетична асоціація України» була заснована з метою створення спільної платформи для співпраці на ринку біоенергетики України, забезпечення найбільш сприятливих умов ведення бізнесу, прискореного та сталого розвитку біоенергетики. Загальні установчі збори БАУ було проведено 25 лютого 2012 року в м. Київ. Асоціація офіційно зареєстрована 8 квітня 2013 року. Членами БАУ стали 15 провідних компаній та понад 20 визнаних експертів, що працюють в галузі біоенергетики.

About UABio

Civic union "Bioenergy Association of Ukraine" was established to create a common platform for cooperation on bioenergy market in Ukraine, as well as to provide the most favorable business environment, accelerated and sustainable development of bioenergy. General constituent assembly of UABio was held on February 25, 2012 in Kyiv. Association was officially registered on April 8th 2013. Among UABio members are 15 leading companies and over 20 recognized experts working in the field of bioenergy.

Facebook LinkedIn
Всі новини БАУ
Попередні дайджести БАУ
Аналітичні матеріали БАУ
Статті членів БАУ
All UABio news

UABio information digest
UABio analytical materials
UABio members articles

Запрошуємо Вас приєднатися до членства в БАУ! We invite you to become a member of the UABio!
Ми робимо енергію зеленою!
Дайджест виходить щомісячно.
Будемо раді отримати ваші побажання та пропозиції на
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
We are greening the energy!
This digest is issued monthly.
We look forward to receiving your feedback and suggestions at
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.