Дайджест БАУ Серпень 2016 UABio Digest August 2016

Новини

Нова Програма конференції "Енергія з біомаси", 20-21 вересня 2016 р.

"Смілаенергопромтранс" стала Спонсором конференції "Енергія з біомаси" 2016

Запрошення до Спонсорства конференції "Енергія з біомаси" 2016

Події членів БАУ: Семінар "Співробітництво в сфері біоенергетики Україна – Нідерланди", 21 вересня 2016 р.

Позачергові Загальні збори БАУ

«ІТЕК «ЕНЕРГОДИЗАЙН» приєдналась до БАУ

Лист БАУ на підтримку Законопроекту №4334, що дозволить замістити природний газ альтернативними джерелами в ТКЕ

Відповіді Мінприроди та Держенергоефективності щодо гармонізації екологічних вимог до спалюючих установок на біомасі та біопаливах в Україні з вимогами країн ЄС

Георгій Гелетуха: Ми позбудемося газової залежності від Росії, якщо вирощуватимемо енергетичні культури на 2 млн га земель

БАУ запрошує до асоціації: Разом ми — сила!

News

New Programme of the "Biomass for Energy" conference, 20-21 September 2016

"Smilaenergopromtrans" became Sponsor of "Biomass for Energy" 2016

Invitation to sponsorship of the International Conference "Biomass for Energy" 2016

UABio Members' events: Seminar "Bioenergy Cooperation Ukraine – Netherlands"

UABio Extraordinary General Meeting

«ЕТРС «ENERGYDESIGN» LLC joined UABio

UABio Letter to support Darft Law N4334, which will allow replacing natural gas with alternative sources in district heating

Answers of Ministry of Ecology and SAEE to UABio letter on harmonization of Ukrainian and European emission requirements for installations burning biomass and biofuels

Georgii Geletukha: We get rid of gas dependence on Russia if grow energy crops on two million hectares of land

UABio invites to join the association: Together we are force!

Новини біоенергетики / Bioenergy News

Biomass Generation Forum, September 22-23, Birmingham, UK

X Спеціалізована виставка "Альтернативна енергетика", 27-30 вересня 2016 р., м. Львів, Україна

8-й Міжнародний Форум і Виставка Сталої Енергетики SEF-2016, 11-12 жовтня 2016 р., м. Київ, Україна

8th International Forum and Exhibition on Sustainable Energy in Ukraine SEF-2016, October 11&12, 2016, Kyiv, Ukraine

IX Міжнародна спеціалізована виставка "Енергоефективність. Відновлювана енергетика - 2016", 8-10 листопада 2016 р., Київ, Україна

Про БАУ

Громадська спілка «Біоенергетична асоціація України» була заснована з метою створення спільної платформи для співпраці на ринку біоенергетики України, забезпечення найбільш сприятливих умов ведення бізнесу, прискореного та сталого розвитку біоенергетики. Загальні установчі збори БАУ було проведено 25 лютого 2012 року в м. Київ. Асоціація офіційно зареєстрована 8 квітня 2013 року. Членами БАУ стали 16 провідних компаній та понад 20 визнаних експертів, що працюють в галузі біоенергетики.

About UABio

Civic union "Bioenergy Association of Ukraine" was established to create a common platform for cooperation on bioenergy market in Ukraine, as well as to provide the most favorable business environment, accelerated and sustainable development of bioenergy. General constituent assembly of UABio was held on February 25, 2012 in Kyiv. Association was officially registered on April 8th 2013. Among UABio members are 16 leading companies and over 20 recognized experts working in the field of bioenergy.

Facebook LinkedIn
Всі новини БАУ
Попередні дайджести БАУ
Аналітичні матеріали БАУ
Статті членів БАУ
All UABio news

UABio information digest
UABio analytical materials
UABio members articles

Запрошуємо Вас приєднатися до членства в БАУ! We invite you to become a member of the UABio!
Ми робимо енергію зеленою!
Дайджест виходить щомісячно.
Будемо раді отримати ваші побажання та пропозиції на
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
We are greening the energy!
This digest is issued monthly.
We look forward to receiving your feedback and suggestions at
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.