Дайджест БАУ Жовтень 2016 UABio Digest October 2016

Новини

Концепція впровадження конкуренції в централізованому теплопостачанні України

ТОВ "Котлотурбопром" приєднався до Біоенергетичної асоціації України

Інженерний центр «ЕкоЕнергоПроект» приєднався до БАУ

Лист ГР при ДАЕЕ щодо підтримки створення конкурентного ринку тепла в Україні

Посібник "Комплексний аналіз українського ринку пелет з біомаси

Комплексне дослідження ринку котлів, що працюють на біомасі в Україні

Новини членів БАУ: Підтримка фермерів в новому бізнесі зі збору та реалізації біомаси від обрізки та викорчовування садів та виноградників

БАУ запрошує до асоціації: Разом ми — сила!

News

The concept of introducing competitive heat market in district heating of Ukraine

Company "Kotloturboprom" Ltd. joined Bioenergy Association of Ukraine

Engineering Center «EkoEnergoProekt» joined UABio

Letter of the SAEE Public Council to support a competitive heat market in Ukraine

Manual "Complex analysis of the Ukrainian market for the biomass pellets"

Comprehensive analysis of the biomass boilers market in Ukraine

UABio Members' news: Support for farmers in new business for the collection and sale of biomass from agrarian pruning and plantation removal

UABio invites to join the association: Together we are force!

Конкурентний ринок тепла

Чи потрібен Україні конкурентний ринок теплової енергії?

Тепло без газу і тариф "мінус" 10%. За крок до успіху

Аналіз моделей функціонування сектору централізованого теплопостачання країн Європейського союзу. Частина 2.

Про БАУ

Громадська спілка «Біоенергетична асоціація України» була заснована з метою створення спільної платформи для співпраці на ринку біоенергетики України, забезпечення найбільш сприятливих умов ведення бізнесу, прискореного та сталого розвитку біоенергетики. Загальні установчі збори БАУ було проведено 25 лютого 2012 року в м. Київ. Асоціація офіційно зареєстрована 8 квітня 2013 року. Членами БАУ стали 19 провідних компаній та понад 20 визнаних експертів, що працюють в галузі біоенергетики.

About UABio

Civic union "Bioenergy Association of Ukraine" was established to create a common platform for cooperation on bioenergy market in Ukraine, as well as to provide the most favorable business environment, accelerated and sustainable development of bioenergy. General constituent assembly of UABio was held on February 25, 2012 in Kyiv. Association was officially registered on April 8th 2013. Among UABio members are 19 leading companies and over 20 recognized experts working in the field of bioenergy.

Facebook LinkedIn
Всі новини БАУ
Попередні дайджести БАУ
Аналітичні матеріали БАУ
Статті членів БАУ
All UABio news
UABio information digest
UABio analytical materials
UABio members articles
Запрошуємо Вас приєднатися до членства в БАУ! We invite you to become a member of the UABio!
Ми робимо енергію зеленою!
Дайджест виходить щомісячно.
Будемо раді отримати ваші побажання та пропозиції на
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
We are greening the energy!
This digest is issued monthly.
We look forward to receiving your feedback and suggestions at
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.