Дайджест БАУ вересень 2017 UABio Digest September 2017

Результати Конференції "ЕНЕРГІЯ З БІОМАСИ 2017"

Пост-реліз Міжнародної конференції "ЕНЕРГІЯ З БІОМАСИ 2017"

Презентація Голови правління БАУ Георгія Гелетухи на конференції "ЕНЕРГІЯ З БІОМАСИ 2017"

ФОТОЗВІТ Міжнародної конференції "ЕНЕРГІЯ З БІОМАСИ 2017"

Професійна біоенергетична премія "Золотий Міскантус 2017". Нагородження переможців

Матеріали Нідерландсько-українського форуму "Ринок біопалива в Україні: крок назустріч енергетичній незалежності", 19 вересня 2017

Матеріали Презентації сценаріїв переходу України на 100% ВДЕ до 2050 р.

Матеріали Семінару FORBIO "Перспективи вирощування сталої сировини для виробництва біопалив другого покоління в Україні", 20-21 вересня 2017

Екскурсія на майданчик вирощування енергетичної верби в рамках проекту FORBIO

Results of "BIOMASS FOR ENERGY 2017" Conference

Post-release of the International Conference "BIOMASS FOR ENERGY 2017"

Presentation of Head of the Board of UABio Georgiy Geletukha at the "BIOMASS FOR ENERGY 2017" Conference

Photos from International Conference “BIOMASS FOR ENERGY 2017”

Professional Bioenergy Award "Golden Miskanthus 2017". Awarding winners

Materials of the Dutch-Ukrainian Forum "Market of biofuels in Ukraine: a step towards energy independence", 19 September 2017

Materials of the presentation of the scenario of Ukrainian energy sector transition towards 100% RES by 2050

Materials of FORBIO Workshop "Prospects of sustainable feedstock production for advanced biofuels in Ukraine", 20-21 September 2017

Study tour to a willow plantation in Kyiv oblast within FORBIO project

Події біоенергетики

9-й Міжнародний Форум та Виставка Сталої Енергетики SEF-2017 KYIV, 9-11 жовтня 2017

Європейська конференція Biomass to Power 2017 8-9 листопада, м. Орхус, Данія. Знижка для членів БАУ!

Виставка "Енергоефективність. Відновлювана енергетика - 2017", 7-9 листопада, м. Київ, МВЦ

Про БАУ

Громадська спілка «Біоенергетична асоціація України» була заснована з метою створення спільної платформи для співпраці на ринку біоенергетики України, забезпечення найбільш сприятливих умов ведення бізнесу, прискореного та сталого розвитку біоенергетики. Загальні установчі збори БАУ було проведено 25 лютого 2012 року в м. Київ. Асоціація офіційно зареєстрована 8 квітня 2013 року. Членами БАУ стали 22 провідні компанії та понад 20 визнаних експертів, що працюють в галузі біоенергетики.

About UABio

Civic union "Bioenergy Association of Ukraine" was established to create a common platform for cooperation on bioenergy market in Ukraine, as well as to provide the most favorable business environment, accelerated and sustainable development of bioenergy. General constituent assembly of UABio was held on February 25, 2012 in Kyiv. Association was officially registered on April 8th 2013. Among UABio members are 22 leading companies and over 20 recognized experts working in the field of bioenergy.

Facebook Twitter
Всі новини БАУ
Попередні дайджести БАУ
Аналітичні матеріали БАУ
Статті членів БАУ
All UABio news
UABio information digest
UABio analytical materials
UABio members articles
Запрошуємо Вас приєднатися до членства в БАУ! We invite you to become a member of the UABio!
Ми робимо енергію зеленою!
Дайджест виходить щомісячно.
Будемо раді отримати ваші побажання та пропозиції на
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
We are greening the energy!
This digest is issued monthly.
We look forward to receiving your feedback and suggestions at
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.