Дайджест БАУ за Липень 2018 р. UABio Digest July 2018
UABio logo UABio logo

Новини

DEADLINE – 10 СЕРПНЯ! Підтримка муніципальних проектів у сфері теплопостачання, що працюють на аграрній біомасі, від ПРООН

Як зберегти і розвивати централізоване теплопостачання в Україні?

Тема першого щомісячного аналітичного звіту "Баланс Енергетики України" – "Створення системи електронної торгівлі біопаливом в Україні"

AEBIOM стає “Bioenergy Europe”

Green Biomass Energy стала Золотим спонсором Міжнародної Конференції "ЕНЕРГІЯ З БІОМАСИ 2018"

Компанія "Екопрод" (м. Волноваха, Донецька обл.) приєдналась до БАУ

Оцінка життєвого циклу виробництва теплової енергії з тріски біомаси верби в Україні

News

DEADLINE BY AUGUST 10! Support of municipal projects in the field of heat supply, working on agrarian biomass, from the UNDP project

How to maintain and develop district heating in Ukraine?

Topic of the first monthly analytical report "Balance of Energy of Ukraine" is "Creation of the system of electronic trade in biofuels in Ukraine"

AEBIOM rebrands to “Bioenergy Europe”

Green Biomass Energy became a Gold Sponsor of the International Conference "BIOMASS FOR ENERGY 2018"

Company "Ecoprod" (Volnovakha, Donetsk region) joined the Bioenergy Association of Ukraine

Life cycle assessment of heat production from willow chips of Salix Viminalis L. in Ukraine

Події

СКОРИСТАЙТЕСЬ ПЕРЕВАГАМИ РАННЬОЇ РЕЄСТРАЦІЇ! Міжнародна Конференція "ЕНЕРГІЯ З БІОМАСИ 2018", 25-26 Вересня 2018 р.

Азіатсько-Тихоокеанська виставка "Biomass Energy Expo 2018", 16-18 серпня 2018 року, Гуанчжоу, Китай

Осінній Будівельний Форум, 03-06 жовтня 2018, Львів

10-й Міжнародний Форум і Виставка Сталої Енергетики SEF 2018 KYIV, 16-19 жовтня 2018, Київ

Виставка сільськогосподарської техніки та обладнання «ІнтерАГРО 2018», 30 жовтня–1 листопада 2018, Київ

AgroEnergyDAY 2018, 30 жовтня–1 листопада 2018, Київ

Виставка "Енергоефективність. Відновлювана енергетика – 2018", 6–8 листопада 2018, Київ

Events

TAKE ADVANTAGE OF EARLY REGISTRATION! International Conference "BIOMASS FOR ENERGY 2018", 25-26 September 2018

7th Asia-pacific Biomass Energy Exhibition 2018 (APBE 2018), 16-18 August 2018, Guangzhou, Сhina

Autumn Construction Forum, 03-06 October 2018, Lviv

10th International Sustainable Energy Forum and Trade Show SEF 2018 KYIV, 16-19 October, 2018, Kyiv

Exhibition of agricultural machinery and equipment “InterAGRO 2018”, 30 October – 1 November 2018, Kyiv

AgroEnergyDAY 2018, 30 October – 1 November, 2018, Kyiv

Exhibition "Energy Efficiency: Renewable Energy - 2018", 6-8 November 2018, Kyiv

Про БАУ

Громадська спілка «Біоенергетична асоціація України» була заснована з метою створення спільної платформи для співпраці на ринку біоенергетики України, забезпечення найбільш сприятливих умов ведення бізнесу, прискореного та сталого розвитку біоенергетики. Загальні установчі збори БАУ було проведено 25 лютого 2012 року в м. Київ. Асоціація офіційно зареєстрована 8 квітня 2013 року. Членами БАУ стали 23 провідні компанії та понад 20 визнаних експертів, що працюють в галузі біоенергетики.

About UABio

Civic union "Bioenergy Association of Ukraine" was established to create a common platform for cooperation on bioenergy market in Ukraine, as well as to provide the most favorable business environment, accelerated and sustainable development of bioenergy. General constituent assembly of UABio was held on February 25, 2012 in Kyiv. Association was officially registered on April 8th 2013. Among UABio members are 23 leading companies and over 20 recognized experts working in the field of bioenergy.

Facebook Twitter
Всі новини БАУ
Попередні дайджести БАУ
Аналітичні матеріали БАУ
Статті членів БАУ
All UABio news
UABio information digest
UABio analytical materials
UABio members articles
Запрошуємо Вас приєднатися до членства в БАУ! We invite you to become a member of the UABio!
Ми робимо енергію зеленою!
Дайджест виходить щомісячно.
Будемо раді отримати ваші побажання та пропозиції на
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
We are greening the energy!
This digest is issued monthly.
We look forward to receiving your feedback and suggestions at
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.