Дайджест БАУ за Березень 2019 р. UABio Digest March 2019
UABio logo UABio logo

Новини

Біоенергетична асоціація стала партнером Консультативної мережі з приватного фінансування PFAN

Створена платформа зі сталого агробізнесу – Sustainable Agribusiness Forum (SAF Україна)

Шукаємо малопродуктивні землі для нанесення на Веб-платформу. Проект BIOPLAT-EU

Президент Світової біоенергетичної асоціації виступить співголовою 15-ї Міжнародної Конференції "Енергія з біомаси"

Керівник Центру біоенергетики і зелених технологій (Данія) виступить співголовою Міжнародної конференції "Енергія з біомаси 2019"

БАУ прийняла участь в українсько-американському семінарі "Відкрите спалювання в національному, регіональному та глобальному контексті"

Новий член БАУ — ТОВ "СинЕнерджі Консалтинг"

Новий член БАУ — ПП "Брикетуючі технології"

Новий член БАУ — ТОВ "АТІС Енерджі"

Новий член БАУ - Марина Гріцишина

Навчальний візит: ПРООН поширила найкращі біоенергетичні практики серед муніципалітетів України

Енергетичні культури в Україні: інформація з навчальної поїздки ПРООН

ВІДЕО: Сім біоенергетичних об'єктів в Україні в рамках ознайомчої поїздки проекту ПРООН

ВІДЕО: Чотири технічні екскурсії в Австрії в рамках WSED 2019

Журнал «Екологія підприємства» розпочинає проект-визнання «ЕCОtransformation-2019»

Рання реєстрація зі знижкою на Міжнародну Конференцію "ЕНЕРГІЯ З БІОМАСИ 2019", 24-25 вересня, 2019, Київ!

News

Bioenergy Association of Ukraine became a Partner of the Private Financing Advisory Network (PFAN)

Platform for sustainable agribusiness – Sustainable Agribusiness Forum (SAF)

Looking for Underutilized Lands to put to the Web-Based Platform. BIOPLAT-EU project

President of World Bioenergy Association becomes a co-chairman of the 15th International Conference "Biomass for Energy"

Head of Center for Bioenergy and Green Engineering (Denmark) becomes a co-chairman of the 15th International Conference "Biomass for Energy"

UABio took part at the Ukraine-US Seminar "Open Burning in a National, Regional and Global Context"

"SynEnergy Consulting" Ltd. joined the Bioenergy Association of Ukraine

PE "Briquetting Technologies" joined UABio

ATIS Energy Ltd. joined the Bioenergy Association of Ukraine

New UABio member - Maryna Hritsyshyna

Study visit: UNDP has expanded the best bioenergy practices among Ukrainian municipalities

Energy crops in Ukraine: data from UNDP study tour

VIDEO: Seven bioenergy facilities in Ukraine within the framework of UNDP project study visit

VIDEO: Four technical site visits in Austria within the framework of WSED 2019

Journal "Ecology of Enterprise" launches project-award "ECO Transformation-2019"

Early Bird Discount for International Conference "BIOMASS FOR ENERGY 2019", September 24-25, 2019, Kyiv!

Події

IV всеукраїнський ЕCOFORUM, 22 квітня 2019, Київ

Податкові та митні питання реалізації проектів відновлюваної енергетики, 23 квітня, 2019, Київ

27-ма європейська конференція та виставка "EUBCE - European Biomass Conference & Exhibition", 27-30 травня, 2019, Лісабон, Португалія

Міжнародна Конференція "ЕНЕРГІЯ З БІОМАСИ 2019", 24-25 вересня 2019, Київ, Україна

Events

4th all-Ukrainian ЕCOFORUM, April 22, 2019, Kyiv, Ukraine

Tax and customs issues on renewable energy projects, April 23, 2019, Kyiv

27th EUBCE - European Biomass Conference & Exhibition, May 27-30, 2019, Lisbon, Portugal

International Conference "BIOMASS FOR ENERGY 2019", September 24-25, 2019, Kyiv, Ukraine

Про БАУ

Громадська спілка «Біоенергетична асоціація України» була заснована з метою створення спільної платформи для співпраці на ринку біоенергетики України, забезпечення найбільш сприятливих умов ведення бізнесу, прискореного та сталого розвитку біоенергетики. Загальні установчі збори БАУ було проведено 25 лютого 2012 року в м. Київ. Асоціація офіційно зареєстрована 8 квітня 2013 року. Членами БАУ стали 22 провідних компаній та понад 20 визнаних експертів, що працюють в галузі біоенергетики.

About UABio

Civic union "Bioenergy Association of Ukraine" was established to create a common platform for cooperation on bioenergy market in Ukraine, as well as to provide the most favorable business environment, accelerated and sustainable development of bioenergy. General constituent assembly of UABio was held on February 25, 2012 in Kyiv. Association was officially registered on April 8th 2013. Among UABio members are 22 leading companies and over 20 recognized experts working in the field of bioenergy.

Facebook Twitter
Всі новини БАУ
Попередні дайджести БАУ
Аналітичні матеріали БАУ
Статті членів БАУ
All UABio news
UABio information digest
UABio analytical materials
UABio members articles
Запрошуємо Вас приєднатися до членства в БАУ! We invite you to become a member of the UABio!
Ми робимо енергію зеленою!
Дайджест виходить щомісячно.
Будемо раді отримати ваші побажання та пропозиції на
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
We are greening the energy!
This digest is issued monthly.
We look forward to receiving your feedback and suggestions at
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.