Дайджест БАУ за Квітень 2019 р. UABio Digest April 2019
UABio logo UABio logo

Новини

Аналіз бар'єрів для виробництва енергії з агробіомаси в Україні — 21-а Аналітична Записка БАУ

Перспективи енергетичної утилізації твердих побутових відходів в Україні — 22-а Аналітична Записка БАУ

Відбувся IV Семінар Форуму сталого агробізнесу (SAF Україна) "Ефективна експлуатація біогазових установок", 11 квітня 2019, Київ

Біогазові проекти в Україні в 2017-2018 рр. Інфографіка

Як зробити біогазовий комплекс успішним — досвід МХП Еко Енерджи

БАУ взяла участь в семінарі з питань покращення ефективності систем централізованого теплопостачання в Україні, 23 квітня 2019, Київ

БАУ взяла участь у Семінарі "Розвиток біоенергетичного бізнесу та інвестицій в Україні", 8 квітня, 2019, Вінниця

UABio приєдналась до European Biogas Association

Новий член БАУ — ПрАТ "МХП Еко Енерджи"

Новий член БАУ — Едуард Харчина

Новий член БАУ — Максим Сисоєв

Довідник Dentons 2019 «Інвестування у джерела відновлюваної енергії в Європі»

Сторінка БАУ отримала 5000 вподобань у Facebook

«Ecodevelop» — акредитований Еко-партнер «Укргазбанку»!

PFAN — Приватна фінансова консультативна мережа для проектів з адаптації до клімату та проектів з екологічно чистої енергетики

Створена платформа зі сталого агробізнесу — Sustainable Agribusiness Forum (SAF Україна)

Тренінг-інтенсив та екскурсія для персоналу біогазових комплексів, 27-29 травня 2019

Міжнародна Конференція "ЕНЕРГІЯ З БІОМАСИ 2019": Встигніть зареєструватись зі знижкою!

News

Analysis of barriers to the production of energy from agribiomass in Ukraine — 21th Position Paper of UABio

IV Seminar of Sustainable Agribusiness Forum (SAF Ukraine) "Effective operation of biogas facilities", 11 april 2019, Kyiv

Biogas projects in Ukraine in 2017-2018. Infographics

How to make biogas complex successful — MHP Eco Energy experience

UABio took part in the seminar on improving the efficiency of district heating systems, 23 April, Kyiv, Ukraine

UABio took part in the Workshop on formulating bankable bioenergy projects, April 8, 2019, Vinnytsia

UABio joined European Biogas Association

New UABio member — PJSC "MHP Eko Energy"

New UABio member — Eduard Kharchyna

New UABio member — Maksym Sysoiev

Dentons' Guide 2019 "Investing in renewable energy projects in Europe"

UABio Facebook page has 5000 followers

«Ecodevelop» is an accredited Eco-partner of «Ukrgasbank»!

PFAN — Private Financing Advisory Network for climate and clean energy projects in emerging countries

Platform for sustainable agribusiness — Sustainable Agribusiness Forum (SAF)

Workshop and excursion for personnel of biogas complexes, 27-29 May 2019, Kyiv, Ukraine

International Conference "BIOMASS FOR ENERGY 2019": Take Advantage of early registration!

Події

Тренінг-інтенсив та екскурсія для персоналу біогазових комплексів, 27-29 травня 2019

27-ма європейська конференція та виставка "EUBCE — European Biomass Conference & Exhibition", 27-30 травня, 2019, Лісабон, Португалія

Український форум з відновлюваних джерел енергії, 24 червня 2019 р., Лондон, Англія

Міжнародна Конференція "ЕНЕРГІЯ З БІОМАСИ 2019", 24-25 вересня 2019, Київ, Україна

Events

Workshop and excursion for personnel of biogas complexes, 27-29 May 2019, Kyiv, Ukraine

27th EUBCE — European Biomass Conference & Exhibition, May 27-30, 2019, Lisbon, Portugal

The Ukrainian Renewables Forum, June 24, 2019, London, England

International Conference "BIOMASS FOR ENERGY 2019", September 24-25, 2019, Kyiv, Ukraine

Про БАУ

Громадська спілка «Біоенергетична асоціація України» була заснована з метою створення спільної платформи для співпраці на ринку біоенергетики України, забезпечення найбільш сприятливих умов ведення бізнесу, прискореного та сталого розвитку біоенергетики. Загальні установчі збори БАУ було проведено 25 лютого 2012 року в м. Київ. Асоціація офіційно зареєстрована 8 квітня 2013 року. Членами БАУ стали 22 провідних компаній та понад 20 визнаних експертів, що працюють в галузі біоенергетики.

About UABio

Civic union "Bioenergy Association of Ukraine" was established to create a common platform for cooperation on bioenergy market in Ukraine, as well as to provide the most favorable business environment, accelerated and sustainable development of bioenergy. General constituent assembly of UABio was held on February 25, 2012 in Kyiv. Association was officially registered on April 8th 2013. Among UABio members are 22 leading companies and over 20 recognized experts working in the field of bioenergy.

Facebook Twitter
Всі новини БАУ
Попередні дайджести БАУ
Аналітичні матеріали БАУ
Статті членів БАУ
All UABio news
UABio information digest
UABio analytical materials
UABio members articles

Запрошуємо Вас приєднатися до членства в БАУ! We invite you to become a member of the UABio!
Ми робимо енергію зеленою!
Дайджест виходить щомісячно.
Будемо раді отримати ваші побажання та пропозиції на
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
We are greening the energy!
This digest is issued monthly.
We look forward to receiving your feedback and suggestions at
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.