onovleno posibnyk 2016

У Посібнику "Підготовка та впровадження проектів заміщення природного газу біомасою при виробництві теплової енергії в Україні":

- оновлено інформацію про енергетичний потенціал біомаси та споживання біомаси на енергетичні цілі на 2014 рік;
- оновлено розділ про національні цілі та політику України щодо підтримки виробництва енергії з біомаси;
- розширена інформація про енергетичне використання гранул соломи;
- розширена технічна інформація про технології та характеристики способів спалювання біомаси;
- добавлена інформація про екологічні вимоги до установок на біомасі та системи газоочистки, методи поводження з золою та можливості використання;
- розширено перелік успішних практик виробництва біопалива та теплової енергії з біомаси;
- оновлено та розширено перелік вітчизняних та імпортних виробників котлів на біомасі;
- добавлено виробників систем паливоподачі, подрібнювачів деревини та соломи;
- добавлено перелік виробників газоочисного обладнання.

Завантажити оновлений Посібник "Підготовка та впровадження проектів заміщення природного газу біомасою при виробництві теплової енергії в Україні"

Поняття сталого розвитку бере свої витоки з екологічного руху 1960-х років, який почав приділяти увагу зв’язку між економічним зростанням і розвитком та погіршенням стану навколишнього середовища. Одне з перших застосувань терміну сталий (sustainable) в сучасному сенсі з’являється у першій доповіді Римського клубу під назвою «Межі зростання»  у 1972 році. А вже у 1980 році Міжнародний Союз Охорони природи опублікував Всесвітню стратегію охорони навколишнього середовища , що включає одне з перших посилань на сталість як глобальний пріоритет та вводить термін "сталий розвиток" (“sustainable development”).

В Аналітичній записці № 17 експерти Біоенергетичної асоціації України розглянули загальне поняття сталого розвитку, існуючі обов’язкові та рекомендовані вимоги сталості до біопалив в Євросоюзі, проаналізовали ситуацію в Україні та запропоновали відповідні рекомендації.

Записка доступна двома мовами:

українською
англійською

uabio analytics

Кукурудза – найбільш врожайна зернова культура, а найбільший валовий збір кукурудзи на зерно в Європі отримують в Україні вже не перший рік. Кукурудза широко використовується як сировина у харчовій, фармацевтичній, хімічній та інших галузях промисловості, а також як високоенергетичний корм, придатний для годування всіх видів тварин і птиці. Крім того кукурудза є сировиною для виробництва біопалив першого та другого поколінь та біогазу.

Експерти Біоенергетичної асоціації України розглянули питання поточного стану виробництва кукурудзи на зерно, особливості її вирощування та можливості використання побічної продукції для отримання енергії. За обсягами утворення біомаси кукурудза – найпродуктивніша культура серед зернових. В Україні, наразі, тільки її частина – зерно – реалізується як товарна продукція, а рослинні рештки залишаються у полі.

У Аналітичній записці №16 наведено інформацію про паливні характеристики побічної продукції кукурудзи та властивості її золи. Проведено огляд технологій та обладнання для заготівлі побічної продукції кукурудзи на зерно. Особливу увагу приділено передовому досвіду США. Запропоновано методику визначення ціни побічної продукції кукурудзи на зерно. Оцінені перспективи її енергетичного використання в умовах України.

Записка доступна трьома мовами: українською, російською, англійською.

shelter belt forest

Деревна біомаса традиційно широко застосовується в Україні для енергетичних потреб. Раніше це були, в основному, дрова, які населення використовувало в пічках, грубках та побутових котлах. Останнім часом в країні з’явилася велика кількість зарубіжного та вітчизняного сучасного обладнання для спалювання деревної тріски, гранул, брикетів. Попит на деревну біомасу як паливо збільшується, а її потенціал є доволі обмеженим – близько 2 млн. т у.п./рік (відходи рубки та деревообробки, дрова для опалення).

В Аналітичній записці № 15 Біоенергетичної асоціації України проаналізовано можливості отримання деревного палива з таких додаткових джерел як полезахисні лісосмуги, лісонасадження уздовж автомобільних доріг і залізниць, а також сухостій.

Записка доступна трьома мовами: українською, російською, англійською.

uabio analytics

В Аналітичній записці № 14 Біоенергетичної асоціації України проаналізовано сектор централізованого теплопостачання країн Євросоюзу. Особливу увагу приділено питанням регулювання сектору та встановлення тарифів на теплову енергію. Розглянуто існуючі моделі функціонування ринку теплової енергії. Представлено рекомендації по реформуванню сектору централізованого теплопостачання України на основі визначених найкращих прикладів країн ЄС.

Записка доступна трьома мовами українською, російською, англійською.

uabio analytics

Випущена тринадцята аналітична записка Біоенергетичної асоціації України "Аналіз енергетичних стратегій країн ЄС та світу і ролі в них відновлюваних джерел енергії".

В Аналітичній записці № 13 Біоенергетичної асоціації України розглянуто поточний стан та перспективи розвитку відновлюваної енергетики в світі, Європейському Союзі та Україні. Проаналізовано енергетичні стратегії Євросоюзу в цілому, окремих країн ЄС та світу, а також України, розглянуто місце відновлюваних джерел енергії в цих стратегіях. Особливу увагу приділено країнам, які поставили собі за мету досягти більше 50% ВДЕ у забезпеченні кінцевого енергоспоживання до 2050 року. Показано, що для досягнення поставлених цілей необхідне не тільки нарощування потужностей ВДЕ, але й суттєве скорочення загального споживання первинної енергії за рахунок широкого впровадження енергоефективних заходів.

Записка доступна трьома мовами українською, російською, англійською.

Практичний посібник «Підготовка та впровадження проектів заміщення природного газу біомасою при виробництві теплової енергії в Україні» підготовлений членом Біоенергетичної асоціаціцї України ГО «Агентство з відновлюваної енергетики» в рамках завдання Проекту USAID «Сприяння заміщенню природного газу біомасою при виробництві теплової енергії». 

Завдання посібника – дати відповіді на питання, що найчастіше виникають при плануванні та реалізації проектів енергетичного використання біомаси в галузі теплопостачання, висвітлити ряд технічних, економічних та організаційних моментів стосовно їх розробки та впровадження, підвищити загальний рівень обізнаності суспільства в питаннях енергетичного використання біомаси.

Завантажити Посібник «Підготовка та впровадження проектів заміщення природного газу біомасою при виробництві теплової енергії в Україні» з сайту АВЕ

Випущена дванадцята аналітична записка Біоенергетичної асоціації України "Перспективи розвитку біоенергетики як інструменту заміщення природного газу в Україні".

В Аналітичній записці № 12 Біоенергетичної асоціації України розглянуто питання поточного стану, механізмів стимулювання та перспектив розвитку біоенергетики в Україні. Показано можливості цього сектору як ефективного інструменту заміщення природного газу в Україні для виробництва теплової енергії. Особливу увагу приділено відповідним законодавчим аспектам. Представлено прогнозні показники по нарощуванню потужності біоенергетичного обладнання в ЖКГ та бюджетній сфері, в промисловості та у населення до 2020 року а також дані по обсягах біопалив різного виду, необхідних для забезпечення роботи цього обладнання. Записка доступна трьома мовами українською, російською, англійською.

Випущена одинадцята аналітична записка Біоенергетичної асоціації України "Перспективи виробництва та використання біометану в Україні".

В Аналітичній записці №11 розглянуті перспективи розвитку нового для України напрямку відновлювальної енергетики – виробництва біометану (БМ). Показані можливості, важливість, доцільність, а також рекомендації щодо розвитку виробництва та використання біометану в Україні. Записка доступна трьома мовами украинскою, російською, англійською.

Випущена десята аналітична записка Біоенергетичної асоціації України "Перспективи вирощування та використання енергетичних культур в Україні".

Аналітична записка № 10 присвячена питанням вирощування й використання енергетичних культур та перспективам розвитку цього напрямку біоенергетики в Україні. Проаналізовано стан даного сектора в Європейському Союзі, в тому числі існуючі механізми підтримки. Розглянуто особливості вирощування деяких енергетичних культур та їх паливні характеристики. Запропоновано механізми стимулювання розвитку даного сектора в Україні. Записка доступна трьома мовами: українською, російською, англійською.