Авторська стаття Георгія Гелетухи, Голови Правління Біоенергетичної асоціації України, присвячена основним законодавчим бар’єрам для розвитку біоенергетики в нашій державі. Стаття проводить порівняння існуючої в Україні та Європейському союзі ситуації, а також  надає рекомендації щодо стимулювання тепло- та електрогенерації з використанням біопалив.

Повний текст статті доступний на порталі "Економічна правда".

Узагальнені дані 2010 року щодо структури споживання первинних енергоресурсів в Україні, ЄС, США і світі, а також прогноз на період до 2030 року дозволяють зробити кілька важливих висновків.

Частка природного газу в Україні невиправдано висока  близько 43%, що майже вдвічі вище, ніж, наприклад, в ЄС. При цьому внесок відновлюваних джерел енергії в Україні невиправдано малий  1,6%, що в шість разів нижче, ніж у Євросоюзі.

Більше того, напрямки розвитку різних секторів енергетики України, запропоновані в проекті оновленої Енергетичної стратегії до 2030 року, також не збігаються з тенденціями в енергетиці ЄС.

Так, у Європі планують знижувати споживання вугілля з 15,9% до 7% і скорочувати використання атомної енергії з 13,5% до 11%, а в Україні ситуація протилежна. Новим варіантом стратегії до 2030 року заплановано зростання використання вугілля з 27,9% до 30%, атомної енергії  з 17,9% до 22,5%.

Крім того, Євросоюз має намір у 2,5 разу збільшити внесок відновлюваних джерел енергії  ВДЕ  до 2030 року: з 9,8% до 25%, а в Україні заплановано набагато повільніший розвиток цього сектора  з 1,6% до 5,7%.

За даними 2010 року показник України щодо частки ВДЕ у загальному енергетичному балансі в шість разів нижчий, ніж у ЄС. До 2030 року він покращиться лише трохи і буде у 4,4 разу нижчим, ніж у Євросоюзі.

Основні положення даної статті щодо розвитку біоенергетики підтверджуються висновками огляду енергетичної політики України, виконаного Міжнародним енергетичним агентством за матеріалами проекту оновленої Енергетичної стратегії України на період до 2030 року. 

Цілі оновленої Енергетичної стратегії України до 2030 року в частині біоенергетики слід кардинально переглянути. Головна ідея – частка біомаси у загальному енергоспоживанні країни до 2030 року повинна становити 10%.

Повний текст статті читайте на порталі "Економічна правда".

Георгій Георгійович Гелетуха, к.т.н. Голова правління Біоенергетичної асоціації України,  "Прибуткове свинарство", №6 (12),с 40-45.

Свиноферми – невичерпне джерело гною. Ні для кого не секрет, що його утилізація – «болюче» питання, яке коштує недешево. Одне з кращих рішень – будівництво біогазової установки. Це, по-перше, економія на закупівлі природного газу, можливість заощадити на витратах на електроенергію, а також якісні органічні добрива. Крім того, «зайву» електроенергію можна продати за «зеленим» тарифом. Тоді й термін окупності такої установки значно скоротиться. Саме на це розраховувало багато господарств. Однак не так склалося, як бажалося…

Завантажити.pdf

Гелетуха Г.Г., Желєзна Т.А., Дроздова О.І.  "Промышленная теплотехника", 2012, т. 34, №6, с.64-69

Розглянуто основні положення Дорожньої Карти ЄС з енергетики на період до 2050 року.Представлено п’ять так званихсценаріїв декарбонізації та два базових сценарії майбутнього розвитку енергетичного сектору Європейського Союзу. Показано,що згідно всіх сценаріїв передбачається, що саме відновлювані джерела енергії будуть відігравати ключову роль в енергозабезпеченні країн-членів ЄС.

Завантажити.pgf