Сучасні виклики, такі як загроза глобального потепління, вичерпність викопних палив та інші змушують країни світу суттєво змінювати структуру енергетичного сектору. Наразі можна спостерігати дві основні тенденції – заміну традиційних енергоносіїв відновлюваними джерелами енергії (ВДЕ) та скорочення загального енергоспоживання за рахунок впровадження енергоефективних технологій та заходів. Все більше країн розробляють і реалізують плани та стратегії для значного, в межах 50-100%, покриття своїх енергетичних потреб за рахунок відновлюваних джерел енергії.

Експертною думкою щодо світових енергостратегій з порталом «GREENenergyefficiency» поділились керівники Біоенергетичної асоціації України (БАУ)  Георгій Гелетуха та Тетяна Желєзна.

Читати повний текст статті "Аналіз енергетичних стратегій країн ЄС та світу і ролі в них відновлюваних джерел енергії. Частина 1."

 Україна відноситься до країн з високим біоенергетичним потенціалом. Однак, незважаючи на декларативні заяви низки державних чиновників про перспективність розвитку біоенергетичного сектора, на шляху впровадження біоенергетичних технологій виникає безліч бар'єрів як на законодавчому рівні, так і на практиці.

Про те, що заважає Україні перейти з використання імпортованого природного газу на місцеві біоенергетичні ресурси читайте у статті Георгія Гелетухи та Андрія Конеченкова "Біопаливні бар'єри" для енергетичного огляду "Термінал" (№1 (795) від 4 січня 2016).

Георгій Гелетуха, Тетяна Желєзна, Олександра Трибой. Журнал "Промислова теплотехніка", т. 37, №4 (с. 53-60), №5 (с.58-67).

Розглянуто стан та перспективи вирощування енергетичних культур в ЄС. Представлено огляд існуючих європейських механізмів регулювання та стимулювання вирощування енергетичних культур. Проаналізовані особливості вирощування енергетичних культур. Визначені перспективні енергетичні культури для вирощування в умовах України.

Також розглянуто паливні характеристики енергетичних культур. Проаналізовано недоліки енергокультур як палива, запропоновано шляхи пом’якшення їх негативного впливу. Розглянуто сучасний стан та перспективи розвитку даного сектору в Україні. Запропоновано концепцію вирощування енергетич- них культур в Україні.

Скачати ч.1
Скачати ч.2

Георгій Гелетуха, Петро Кучерук, Юрій Матвєєв. Журнал "Екологія Підприємства", №5, 2015 (с.24-57).

В статті розглянуті перспективи розвитку нового для України напрямку відновлюваної енергетики - виробництва біометану (БМ), можливість, важливість, доцільність, а також рекомендації з розвитку виробництва та використання біометану в Україні.

Скачати статтю

Георгій Гелетуха, Тетяна Желєзна, Петро Кучерук, Євген Олійник, Олександра Трибой. Журнал "Промислова теплотехніка", 2015, т.37, №3 (с.65-73) (російською).

Розглянуто сучасний стан використання біомаси для виробництва енергії в Україні. Визначено основні напрямки реалізації біоенергетичного потенціалу. Проаналізовано існуючі бар’єри для розвитку біоенергетики в країні. Запропоновано комплекс заходів для подолання бар’єрів та стимулюван ня впровадження біоенергетичних технологій в Україні.

Скачати другу частину статті в pdf

Георгій Гелетуха, Тетяна Желєзна, Петро Кучерук, Євген Олійник, Олександра Трибой. Журнал "Промислова теплотехніка", 2015, т.37, №2 (с.68-76) (російською).

Розглянуто поточний стан та прогноз розвитку біоенергетики в ЄС. Виконано оцінку потенціалу біомаси, доступної для виробництва енергії в Україні. Проаналізовано динаміку зміни потенціалу біомаси по роках.

Скачати першу частину статті в pdf

Вийшла стаття Георгія Гелетухи "Про майбутнє біометану" на порталі forbes.ua, в якій голова правління БАУ розповів коли і за яких умов в Україні з'явиться перспектива виробництва цього газу.

Георгій Гелетуха, Тетяна Желєзна, Олександра Трибой. Журнал "Екологія підприємства", 2015, №1 (с.66-77), №2 (с.58-68), №3 (с.60-67).

Скачати першу частину статті в pdf
Скачати другу частину статті в pdf
Скачати третю частину статті в pdf