Інформаційний дайджест БАУ Квітень 2016 UABio Information Digest April 2016

Новини

Комітет ПЕК ВРУ підтримав Законопроект, що стимулює виробництво тепла з альтернативних джерел

Події членів БАУ: "День енергетичного поля" у Salix Energy, 25 травня 2016 р., м. Луцьк

Події членів БАУ: Intech Slovakia запрошує на відкриття біопаливної котельні, 25 травня 2016 р., м. Требишов, Словаччина

ТОВ "Укртепло" приєдналась до БАУ

Аналітика БАУ: Можливості заготівлі побічної продукції кукурудзи на зерно для енергетичного використання в Україні

Аналітика БАУ: Аналіз додаткових джерел деревного палива в Україні

Bioenergy4Business: Брошура "Постачання твердих біопалив для котелень середньої потужності"

Bioenergy4Business: Інтервью з координатором проекту Гербертом Треттером

Інтервью Георгія Гелетухи для Agravery.com про привабливі інвестиції для аграріїв

Прибуток з кукурудзи: експорт чи біогаз?

Події БАУ: Підсумки конференції "Заміщення природного газу: рішення для муніципальних та комерційних об'єктів"

Події БАУ: ХІI Міжнародна Конференція "Енергія з Біомаси", 20-21 вересня 2016 р.

БАУ запрошує до асоціації: Разом ми — сила!

News

Parliament Committee on Fuel and Energy Complex supported the Draft Law that stimulates heat production from RES

UABio Members Events: Salix Energy invites to "Energy Field Day", 25 May 2016, Lutsk, Ukraine

UABio Members Events: Intech Slovakia invites you to the opening of the biofuel boiler house, May 25, 2016, Trebisov, Slovakia

Ukrainian heat generating company "Ukrteplo" joined UABio

UABio Analytics: Opportunities for harvesting by-products of grain corn for energy production in Ukraine

UABio Analytics: Analysis of additional sources of wood fuel in Ukraine

Bioenergy4Business: Broshure #2 "Supply of solid biofuels for mid-scale heat plants"

Bioenergy4Business: Interview to coordinator of the project Herbert Tretter

Interview of Georgiy Geletukha for Agravery about attractive investment for farmers

Profit from corn: export vs biogas

UABio Events: Results of the Conference "Substitution of natural gas: solutions for municipal and commercial facilities", April 20, 2016

UABio Event: ХІI International Conference "Biomass for Energy", 20-21 September, 2016

UABio invites to join the association: Together we are force!

Новини і події біоенергетики / Bioenergy news and events

Кабмін встановив єдину ціну на газ для населення та промспоживачів

Cabinet of Ministers has set a single price of gas for households and industrial consumers

European Medium Scale Pellet Market 2nd Workshop, May 11-12, 2016, Brussels

Громадська спілка «Біоенергетична асоціація України» була заснована з метою створення спільної платформи для співпраці на ринку біоенергетики України, забезпечення найбільш сприятливих умов ведення бізнесу, прискореного та сталого розвитку біоенергетики. Загальні установчі збори БАУ було проведено 25 лютого 2012 року в м. Київ. Асоціація офіційно зареєстрована 8 квітня 2013 року. Членами БАУ стали 15 провідних компаній та понад 20 визнаних експертів, що працюють в галузі біоенергетики.

Civic union "Bioenergy Association of Ukraine" was established to create a common platform for cooperation on bioenergy market in Ukraine, as well as to provide the most favorable business environment, accelerated and sustainable development of bioenergy. General constituent assembly of UABio was held on February 25, 2012 in Kyiv. Association was officially registered on April 8th 2013. Among UABio members are 15 leading companies and over 20 recognized experts working in the field of bioenergy.

Facebook LinkedIn
Всі новини БАУ
Всі новини біоенергетики
Попередні дайджести БАУ
Аналітичні матеріали БАУ
Статті членів БАУ
All UABio news

UABio information digest
UABio analytical materials
UABio members articles

Запрошуємо Вас приєднатися до членства в БАУ! We invite you to become a member of the UABio!
Ми робимо енергію зеленою!
Дайджест виходить щомісячно.
Будемо раді отримати ваші побажання та пропозиції на
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
We are greening the energy!
This digest is issued monthly.
We look forward to receiving your feedback and suggestions at
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.