Гранули є універсальним видом палива, оскільки не залежать від погодних умов, може використовуватися для різних енергетичних потреб: для виробництва тепла та електроенергії та є інструментом для декарбонізації енергетики країн Європи. Країни ЄС-28 декарбонізують сектор енергетики для досягнення своїх довгострокових цілей в галузі клімату. 

 

Дані по виробництву дерев'яних гранул в Україні зі звіту Bioenergy Europe-2019:

 • В Україні є 313 заводів, які виробили 390 тисяч тонн дерев'яних гранул у 2018 році (для порівняння у країнах ЄС-28 є 719 заводи, які виробили 16,9 мільйона тонн дерев'яних гранул у 2018 році).
 • 9 українських виробників, які виробляють біля 160 тисяч тонн дерев'яних гранул, сертифіковані по системі EN plus у 2018 році.
 • Дані за 2018 рік є повтором даних за 2017 рік, тобто існує проблема відсутності статистики по гранулах в Україні.
 • Заводи в Україні недовантажені.

 

Важливий, з точки зору декарбонізації енергетики ЄС, є сектор опалення та охолодження, оскільки він становить 50% від кінцевого споживання енергії усіма країнами Європейського Союзу (дані 2017 року).

Усі відновлювані джерела енергії склали 20,6% (102,2 тис. т н.е.) у балансі опалення та охолодження в ЄС-28 у 2017 році (Рис. 1). Часта ВДЕ у секторі опалення та охолодження зростає протягом останніх 13 років із темпом 0,7% на рік.

Біо-тепло склало 16,9% (88,5 тис. т н.е.) і це найбільша доля серед усіх відновлюваних джерел енергії: усі інші відновлювані (теплові насоси, сонячна теплова енергія, тепло від відходів) склали сумарно 2,6%. Скорочення викидів парникових газів за рахунок використання Біо-тепла (замість тепла від викопних палив) оцінюється приблизно в 296 млн. тонн CO2 еквівалента, що більше, ніж річні викиди парникових газів Чехії, Угорщини та Австрії – сумарно (дані 2017 р).

Тому біоенергетика (переважно зміщення викопних палив твердою біомасою) є ключовим рушієм у досягненні цілей відновлюваної енергії в секторі опалення та охолодження.

Неурядова організація Openeurope за підтримки Українського союзу промисловців і підприємців (УСПП) підготувала посібник для підприємців України щодо перспектив використання біомаси, її економічних переваг та проаналізувала розвиток даного ринку в ЄС та Україні.

У підготовці аналітики використані матеріали Біоенергетичної асоціації України.

Посібник "Перспективи розвитку ринку біомаси в ЄС і Україні. Вплив використання біомаси на зміну клімату", Openeurope, липень 2019 р.

Статистичний звіт "Постачання біомаси" Європейської біоенергетичної асоціації Bioenergy Europe присвячено огляду потенціалу біомаси в ЄС28 з різних джерел, таких як сільськогосподарські землі і побічні продукти, ліси та відходи. 

Біомаса - це будь-які органічні речовини рослинного або тваринного походження, а отже відновлюване джерело енергії. Біомаса для виробництва енергії може бути в твердій, рідкій або газоподібній формі, включаючи або ні етапи обробки палива. Біомасу можна отримати з багатьох джерел, як наприклад:

 • Ліси, такі як дрова чи порубкові рештки.
 • Побічні продукти деревообробної промисловості (наприклад, кора, пил, стружка, чорний луг).
 • Енергетичні культури (наприклад, посівні культури: зернові або олійні; багаторічні лігноцелюлозні культури: деревні і трав'янисті).
 • Сільськогосподарські побічні продукти (наприклад, солома, гній, обрізка садів).
 • Біомаса з потоків відходів (наприклад, побутових відходів, побічних продуктів тваринного походження).
 • Побічні продукти агро-харчової промисловості.
 • Водна біомаса (водорості).

Існуючі дослідження підрахували, що потенціал біомаси для виробництва енергії в Європі, починаючи з 2050 року становитиме від 169 до 737 млн тонн щорічно (Рис.1). Огляд літератури робить висновок про те, що до 2050 року може бути досягнутий потенціал середнього діапазону в 406 млн тне, що становить близько 24% від загального споживання енергії в ЄС-28 у 2017 році, з огляду на різні обмеження (наприклад, витрати). Це означає, що в порівнянні з фактичним споживанням біоресурсів для енергетики у 144 млн тне в 2017 році, потенціал дає достатньо місця, щоб майже потроїти кількість біоенергії в енергетичній структурі ЄС-28. 

Європейська Біогазова Асоціація (EBA) опублікувала свій щорічний статистичний звіт, в якому представила дані щодо розвитку Європейського ринку біогазу та Європейського ринку біометану, а також короткий огляд регуляторних умов по відношенню до ринків біогазу та біометану відповідно.

Постійне зростання кількості Європейських біогазових станцій за останнє десятиліття показує стійку природу сектору в умовах значної політичної невизначеності. Наприкінці 2017 року у всіх країнах ЄС працювали 17 783 біогазові та 540 біометанових станцій. Загальна встановлена електрична потужність біогазових станцій в Європі зросла на 5% у 2017 році та досягла показника у 10 532 МВт. Виробництво електричної енергії біогазовими станціями в ЄС становило 65 179 ГВтгод. Виробництво біометану також зросло, досягши 19 352 ГВтгод або 1,94 млрд куб. м у 2017 році.

Завантажити Статистичний звіт 2018 Європейської Біогазової Асоціації (Скорочена версія) ви можете з сайту European Biogas Association. Повна версія Звіту доступна для членів Європейської Біогазової Асоціації (EBA).

Довідково: Біоенергетична асоціація України є членом European Biogas Association (EBA).

Даний Звіт міжнародного агентства з відновлюваної енергетики IRENA присвячено питанню постачання біомаси на об'єкти теплової та електричної генерації. За даними звіту IRENA за 2017 рік тепло та електроенергія, вироблені з біомаси можуть забезпечити п'яту частину енергії, що споживатиме світ у 2050 році.

Біомаса має вироблятись, збиратись, транспортуватись та зберігатись, не втрачаючи при цьому своїх технічних якостей, що дозволяють виробляти енергію, яка є конкурентною на ринку. Ця багатовимірна логістична задача успішно виконується у багатьох місцях по всьому світу. Деревні гранули, завдяки їх високій енергетичній щільності, низькому вмісту вологи і тривалій міцності, а також низькій вартості морських перевезень, можна транспортувати на електростанції вантажними судами з Південно-Східної Азії до Японії, та з Південно-Західної Європи до Нідерландів. Деревні тріску та гранули успішно використовують на станціях централізованого теплопостачання великих і малих міст в інших європейських країнах, таких як Литва та Україна. Солому та інші пожнивні рештки від виробництва продовольчих культур використовують для виробництва теплової та електричної енергії в Індії. Всі ці приклади використовують ефективний ланцюг постачання, який забезпечує достатню кількість сировини необхідної якості та вартості.

Проте, все ще значні об'єми наявних залишків деревної та аграрної біомаси і досі ніяк не збираються. У Швеції та інших країнах із великими площами лісів, що використовуються для виробництва деревини, збирається тільки мала частина гілок та верхівок дерев. В Канаді дуже багато померлої деревини залишається в лісах після падіння унаслідок буревіїв, або ураження шкідниками. На багатьох фермах по всьому світу пожнивні рештки, що не потрібні для годівлі чи в якості підстилки для худоби, залишаються на полі або спалюються, щоб звільнити місце для наступних посівів. Зазвичай, такі ресурси біомаси потребують економічно ефективніших логістичних підходів чи установок з вищою доданою вартістю.

У даному звіті європейської асоціації Bioenergy Europe представлена інформація щодо розвитку сектору електроенергетики та відновлюваної електроенергетики в Європі. Окремий розділ звіту присвячений виробництву електричної енергії з біомаси та біопалив. Частка електроенергії з біомаси у валовому виробництві електроенергії в ЄС-28 складає 5,6% (15 929 тис тне, 2017 р.), займаючи 3-е місце серед всіх ВДЕ після Гідро та Вітру.

Найбільше електроенергії з біомаси виробляється в Німеччині (4379 тис тне), Великобританії (2 740 тис тне), Італії (1 666 тис тне), Швеції (1 038 тис тне) та Фінляндії (1 020 тис тне).

До лідерів за встановленими потужностями (більше 1000 МВт) належать: Німеччина (10 007 МВт), Великобританія (6 053 МВт), Швеція (5 389 МВт), Італія (3 859 МВт), Франція (2 075 МВт), Данія (2 004 МВт), Фінляндія (1 966 МВт), Австрія (1 560 МВт), Іспанія (1 144 МВТ), Нідерланди (1 122 МВт) та Бельгія (1 036 МВт). Майже наблизились до лідерів за встановленими потужностями такі країни як Польща (993 МВт) та Чехія (829 МВт). 

Довідково: В Україні станом на 2018 рік загальна встановлена потужність об'єктів, що виробляють електричну енергію з біомаси складала близько 100 МВт (59,1 МВт ТЕС/ТЕЦ на біомасі, 22,6 МВт БГУ, 16,7МВт біогаз зі звалищ ТПВ; Джерело: презентація Голови Правління Біоенергетичної асоціації України Георгія Гелетухи на RENPOWER Ukraine 2019).

dentons-guide-2019Дослідження підготовлено Агенцією економічного розвитку PPV Knowledge Networks в рамках транскордонного Проекту технічної допомоги Європейського Союзу «Енергія біомаси: перетворення природного потенціалу на регіональні партнерства», що співфінансується Європейським Союзом за Програмою співпраці EaTPC, для північних областей України: Волинська, Рівненська, Житомирська, Київська та Чернігівська області. 

В рамках дослідження:
- розглянуто потенціал незадіяних, малопродуктивних та деградованих земель, що можуть бути використані для вирощування багаторічних енергетичних культур;
- опитано учасників ринку щодо основних проблем та викликів;
- представлено успішні практики виробництва твердого біопалива (пелет), генерації тепла та електроенергії з біомаси, а також наявні агроенергетичні компанії, що вирощують енергетичні культури.

За результатами проведеного дослідження автори підготували рекомендації щодо вирішення вузьких місць на ринку біомаси та представили потенційні шляхи співпраці з учасниками ринку біоенергетики.

Завантажуйте аналітичне дослідження «Використання біомаси енергетичних культур у північних областях України»

Автори: Володимир Воробей, Ярослав Мелех, Назарій Гудз
Львів, 2018 

dentons-guide-2019Дослідження підготовлено Агенцією економічного розвитку PPV Knowledge Networks в рамках транскордонного Проекту технічної допомоги Європейського Союзу «Енергія біомаси: перетворення природного потенціалу на регіональні партнерства», що співфінансується Європейським Союзом за Програмою співпраці EaTPC, для північних областей України: Волинська, Рівненська, Житомирська, Київська та Чернігівська області. 

В рамках дослідження:
- зібрано і проаналізувано дані про обсяги лісової біомаси, доступної для енергетичних потреб;
- опитано учасників ринку щодо основних проблем та викликів;
- представлено успішні практики виробництва твердого біопалива (пелет), генерації тепла та електроенергії з біомаси.

За результатами проведеного дослідження автори підготували рекомендації щодо вирішення вузьких місць на ринку біомаси та представили потенційні шляхи співпраці з учасниками ринку біоенергетики.

Завантажуйте аналітичне дослідження «Вивчення використання лісової біомаси у північних областях України»

Автори: Володимир Воробей, Ярослав Мелех, Назарій Гудз
Львів, 2018