iea wood pellet study 2017Міжнародне Енергетичне Агентство (МЕА) опублікувало оновлений звіт про тенденції ринку та торгівлю деревними гранулами в світі. З 2011 року світовий ринок деревних гранул (пеллет) збільшується щороку в середньому на 14%. Дослідження охоплює питання виробництва, торгівлі та споживання пеллет, а також цін на гранули сьогодні та в майбутньому в різних країнах та в усьому світі.

Завантажити Global wood pellet industry and trade study 2017 з сайту МЕА або за прямим посиланням

b4b buklet 3Брошура "Використання біомаси в котельнях централізованого теплопостачання" була підготовлена в рамках виконання проекту Bioenergy for Business, і містить основні технічні правила щодо вибору палива, організації складу біомаси, вибору котла, системи подачі палива, очищення димових газів і золовидалення, інформацію про систему управління якістю і безпекою. Також наведені приклади успішних проектів по використанню біомаси в системах централізованого теплопостачання.

agricultural-crop-residues-and-biomass-from-forestry

Існує величезний потенціал для підвищення виходу решток сільськогосподарських культур і біомаси з лісового господарства в країнах Європейського Союзу, Україні, Росії та Білорусії. У дослідженні для Європейської комісії, Науково-технічний центр "Біомаса" в якості регіонального експерта у складі дослідницької групи розглянув реалістичний і технічно-сталий потенціал біомаси для України, Росії і Білорусі. Дослідницька група розробила і оцінила стратегії найкращих практик для підвищення виходу решток з точки зору доцільності їх застосування в ЄС, Україні, Росії і Білорусії.

Друга брошура проекту Bioenergy4Business "Постачання твердих біопалив для котельних середньої потужності" вже доступна на сайті проекту B4B.

Брошура містить:

 • - Основні технічні правила для створення систем постачання палива, ланцюжків поставок і складських приміщень;
 • - Приклади логістичних систем доставки палива та рекомендацій щодо змісту контрактів на постачання палива;
 • - Представлення успішних проектів з ключовими характеристиками і фотографіями.

Завантажити Брошуру #2 проекту Bioenergy4Business "Постачання твердих біопалив для котелень середньої потужності"

Міжнародна фінансова корпорація (IFC, Група Світового банку) радо поділилась з Біоенергетичною асоціацією України результатами опитування учасників ринку «Умови для розвитку проектів виробництва енергії з біомаси в Україні».

Опитування проводилося серед більш ніж двохсот українських компаній: виробників пелет, агропромислових компаній (агрохолдингів) та теплокомуненерго. Звіт буде корисним політикам для розробки заходів з підтримки ринку біомаси, учасникам ринку для кращого розуміння потенціалу розвитку ринку та фінансовим організаціям для надання найбільш прийнятних фінансових інструментів.

Результати опитування доповнені деякими рекомендаціями технічних та фінансових експертів, які мають великий досвід у цій сфері в Європі та світі, серед яких Голова Правління Біоенергетичної асоціації України Георгій Гелетуха.

Сподіваємося, що цей звіт буде корисним для Вас та сприятиме подальшому розвиткові ринку біомаси в Україні.

Завантажити Звіт «Умови для розвитку проектів виробництва енергії з біомаси в Україні» (українською)
Завантажити Звіт «Умови для розвитку проектів виробництва енергії з біомаси в Україні» (англійською)

Перша брошура проекту Bioenergy4Business "Внутрішньобудинкові котли на біомасі для потенційних операторів/інвесторів" вже доступна на сайті проекту B4B.

Брошура містить:

 • • Основні технічні правила для створення в будинку біоенергетичної системи опалення;
 • • Приклади логістичних схем для постачання палива;
 • • Презентацію успішних проектів з ключовими характеристиками і фотографіями;
 • • Посилання і контакти для отримання додаткової інформації.
Скачати Першу брошуру проекту B4B "Внутрішньобудинкові котли на біомасі для потенційних операторів/інвесторів"

Читати більше про проект Bioenergy4Business

Отчет подготовлен Международной финансовой корпорацией (IFC, Группа Всемирного банка).

Основные выводы исследования:

 1. Емкость украинского рынка картонно-бумажной продукции зна- чительно превышает объемы собственного производства бумаги и картона. Ежегодно в Украину импортируется более 1 млн т картон- но-бумажной продукции, основной ассортимент которой в стране не производится, либо производится в недостаточных объемах.
 2. Именно отсутствие сырья и производства первичных полуфабрика- тов (целлюлозы и ХТММ) является основным барьером для разви- тия предприятий бумажной отрасли в Украине.
 3. Потенциал использования соломы, которая в настоящее время широко применяется в мировой практике в качестве сырья для предприятий картонно-бумажной промышленности, явно недооценен.
 4. По данным ассоциации «УкрПапир», в долгосрочной перспективе Украине потребуется до $2 млрд инвестиций для реализации про- ектов по переработке соломы с целью ее использования в картон- но-бумажной промышленности. 
 5. Использование соломы в качестве сырья для целлюлозно-бумажной отрасли Украины приведет к расширению ассортимента и повыше- нию качества картонно-бумажной продукции, повысит конкурен- тоспособность отрасли, создаст новые рабочие места, а аграриям позволит эффективно утилизировать излишек соломы.
Скачать отчет с сайта IFC

Громадська організація "Інститут місцевого розвитку" в рамках Проекту USAID "Місцеві альтернативні джерела енергії: м. Миргород" підготувала Практичний посібник "Біоенергетичні проекти: від ідеї до втілення".

У восьми розділах посібника детально розкриваються технічні, правові, організаційні, екологічні, фінансово-економічні та соцыальны аспекти замыщення невідновлюваних енергоносіїв біопаливом у комунальній теплоенергетиці. При цьому використання біомаси для потреб централізованого теплопостачання розглядається як комплексне завдання, що потребує системного вирішення та сучасних підходів.

Зокрема описані: іноваційні технічні рішення з перебудови наявної газової котельні на високоефективну комбіновану мультипаливну котельню для надійного та якісного теплозабезпечення житлового мікрорайону; створення ресурсно-логістичної інфраструктури пректів із використанням біопалива у системах централізованого теплопостачання; визначення вартості місцевої біомаси та реальних джерел фінансування біоенергетичних проектів; методи залучення до участі в них місцевих громадян для перемоги над газовою залежністю як українських міст, так і країни в цілому.

 Завантажити Практичний посібник "Біоенергетичні проекти: від ідеї до втілення"

Член Біоенергетичної асоціації України компанія Intech Slovakia s.r.o. підготувала хороший аналітичний огляд конструктивних рішень до технології прямого спалювання біомаси.

У даному аналізі розглядаються основні конструктивні рішення, які використовують провідні виробники котлів на біомасі при їх виготовленні. Потужністю більше 1 МВт. Дане обладнання використовується для виробництва тепла на промислових підприємствах і в житлово-комунальному господарстві. Аналіз проводився за основними показниками роботи.

Читати "Аналіз конструктивних рішень у виробництві котлів для спалювання деревної біомаси і соломи за технологіями прямого спалювання"

У дослідженні Національного екологічного центру України представлений огляд потенціалу відходів тваринництва як джерела енергії, екологічних проблем з відходами тваринництва та можливості їх часткового вирішення шляхом переробки відходів на біогазових заводах, економічні переваги та вигоди від переробки відходів тваринництва з утворенням біогазу, опис досвіду Німеччини та інших країн із поводженням з відходами тваринництва і висновки та рекомендації для України, особливо в умовах необхідності енергетичної незалежності та децентралізації енергосистеми.

 Завантажити Дослідження "Поводження з відходами тваринництва: переваги технології анаеробного зброджування"