Лист БАУ №557

Біоенергетична асоціація України (UABIO) у листі до Міністра енергетики України Германа Галущенка надала свої пропозиції до проєкту Технічного регламенту природного газу з метою створення передумов для розвитку ринку біометану в Україні.

На нашу думку, розвиток біометанових проєктів в Україні наразі залежить від трьох моментів:

  • вимог до вмісту кисню у біометані, передбачених Технічним регламентом природного газу;
  • створення реєстру біометану;
  • започаткування системи видачі гарантій походження біометану через реєстр біометану.

Нагадаємо, з огляду на вже ухвалене нещодавно законодавство ЄБРР прогнозував, що Україна може потенційно виробляти до 10 млрд м3 біометану/рік з аграрних відходів і залишків: гній, послід, солома злакових, стебла кукурудзи, стебла соняшника, жом цукрових буряків, меляса, силос кукурудзи, ТПВ та інші.

Наразі новий проєкт Технічного регламенту природного газу напрацьовується. Критичний момент для біометану — високі вимоги до вмісту кисню у природному газі (а значить і біометані як аналогу).

Пропозиції UABIO

  1. Чітко визначити умови подання біометану до газових мереж. Встановити максимальне нормативне значення молярної частки кисню для біометану – 0,2 або 1% та передбачити, що в точках входу в газову мережу мольна частка кисню у природному газі (крім біометану) повинна становити не більше 0,02 %, а в біометані – не більше 0,2%. Що це дасть? Дозволить виробникам біометану виконати вимоги до вмісту кисню у біометані під час його подачі до газових мереж.
  2. Передбачити трактування терміну «біометан» відповідно до значення, наведеного у Законі України «Про альтернативні види палива». Що це дасть? Дозволить уникнути неоднозначного тлумачення цього терміну під час застосування Технічного регламенту.
  3. Встановити норми мольної частки кисню у біометані у конкретній точці входу, порядок її визначення, а також відповідальних за це операторів. Що це дасть? Визначення можливості подання природного газу, зокрема біометану, повинно здійснюватися Оператором ГТС/ГРМ шляхом моделювання впливу на установки, що чутливі до більш високого рівня кисню, з урахування обсягу біометану, що подаватиметься до мережі, і мольної частки кисню в ньому, та обсягу природного газу, що переміщається в мережі, і мольної частки кисню в ньому. Термін дії такого дозволу не повинен обмежуватися.
  4. Передбачити, що вимоги до молярної частки кисню, набирають чинності з моменту офіційного опублікування Технічного регламенту. Що це дасть? Дозволить потенційним інвесторам у біометанові заводи відразу після набрання чинності Технічного регламенту, звернутися до операторів ГТС/ГРС за технічними умовами. Зазвичай будівництво біометанових заводів триває 1-1,5 роки, а отже першу подачу біометану у мережу можна очікувати через 1,5-2 роки після опублікування Технічного регламенту, відповідно лабораторії матимуть час для підготовки до цього.

Позиція UABIO підготовлена, обговорена та узгоджена членами UABIO, які генерують понад 50% всієї енергії з біомаси та біогазу в Україні.