Біомаса може бути використана для виробництва газового палива.

Біогаз – це газ, отриманий з біомаси. Можливі джерела біогазу: відходи тваринних ферм, стічні води чи органіка на сміттєвих полігонах. Біогаз є сумішшю метану (60-70%), СО2 та невеликих кількостей інших газів. Біогаз можна використовувати для отримання електроенергії та для задоволення потреб в опаленні чи приготуванні їжі.

Біометан – це майже на 100%, метан, що утворюється або шляхом збагачення біогазу, або шляхом газифікації твердої біомаси. Збагачений біометан не відрізняється від природного газу, тому його можна транспортувати та використовувати таким же чином. Біометан має переваги природного газу, залишаючись при цьому вуглецево нейтральним.

Виробництво біогазу та біометану сприяє вирішенню  двох глобальних проблем сучасного життя: зростання кількості органічних відходів, що виробляються сучасними суспільствами та економіками, та негативного впливу викидів парникових газів на клімат

Про переваги біогазу та біометану

Стан ринку біогазу

Найбільш масштабні біогазові проєкти, що будуються в Україні, – потужністю 10-20 МВтел, коштують 2-2,5 тис. євро/кВтел. Основними складовими інвестиційних вкладень в біогазові проєкти, що орієнтовані на комбіноване виробництво теплової та електричної енергії, є витрати на блок генерації енергії (30-40%), будівництво реакторів та інших технологічних споруд (35-45%), а також технологічне обладнання (15-25%).

Окупність біогазових проєктів в Україні може становити до 4 років, навіть за реалізації лише електричної енергії за «зеленим» тарифом. Втім, потенціал будівництва таких масштабних проєктів є обмеженим, а ефективність роботи діючих в Україні біогазових проєктів часто не перевищує 50-60% (за КВВП). Окупність більшості біогазових проєктів в Україні, у кращому випадку, оцінюється на рівні 5-6 років, а з урахуванням рівня ефективності – не менше 7-8 років.

Окупність біогазових проєктів в Україні може становити до 4 років, навіть за умови реалізації за «зеленим» тарифом лише електричної енергії 

Про біогазові проєкти

Дохід біогазових станцій, зокрема в Україні, формується переважно за рахунок реалізації електричної енергії, виробленої з біогазу в когенераційних установках, за «зеленим» тарифом.

Потенційно джерелами додаткового доходу від діяльності біогазової станції можуть бути також теплова енергія від когенераційних станцій (до 60% від згенерованої теплової енергії) та дигестат (зброджена маса) як добриво чи покращувач ґрунтів. 


Стан ринку біометану

Загальний потенціал виробництва біометану в Україні становить щонайменше 7,8 млрд м3 або 25% від поточного споживання природного газу (розрахунки станом на 2018 рік).

Попри досить інтенсивний розвиток виробництва біометану в країнах ЄС (Німеччина, Італія, Франція, Нідерланди, Данія, Великобританія), в Україні цей напрям не розвивається належним чином. 

Можливості використання біометану в Україні

Виробництво біометану з біогазу пов’язано з додатковими витратами на розділення метану і вуглекислого газу. Тому одиниця енергії в біометані коштує дорожче, ніж у біогазі. Біогаз, як правило, використовують лише для виробництва електроенергії, а в окремих випадках частково й для виробництва тепла. Водночас для біометану відкриваються нові можливості, які передбачають:

 • Виробництво електроенергії і тепла з біометану з використанням газотранспортної мережі. 
 • Зберігання біометану в мережі природного газу для виробництва електроенергії на балансуючому ринку. 
 • Використання біометану як моторного палива для комунального транспорту та в сільському господарстві. 
 • Заміна природного газу біометаном. 
 • Експорт біометану в ЄС з використанням Національного реєстру виробництва і споживання біометану. 

Собівартість виробництва біометану 

Повна собівартість товарного біометану, з урахуванням виду сировини для виробництва біогазу, потужності установки та вартості логістики до кінцевого споживача, може сягати 313-1136 €/1000 м3. Найбільш вагомою складовою собівартості біометану є витрати на сировину. 

Наразі виробництво біометану в Україні не є конкурентоспроможним з ринковою ціною на природний газ та потребує підтримки

Позиція UABIO

Найпопулярніший механізм підтримки – «зелений» тариф на біометан або електроенергію, виробленої з біометану.


Бар’єри розвитку сектору біогазу та біометану

Кінцеве використання тепла

Проблеми з підключенням до централізованого теплопостачання, тепло від біогазу не конкурує з теплом від природного газу.

Біогаз / біометан як енергетичний продукт

Низька ефективність перетворення в електроенергію, втрати тепла. Відсутність умов для біометану.

Кінцеве використання моторного палива з біометану.

Відсутність законодавства щодо біометану, відсутність державної підтримки, моторне паливо на основі біометану не конкурує з ціною на природний газ.

Виробництво

Відсутність гарантій постачальника. Складна процедура розробки проєкту (проблеми з підключенням до енергетичної мережі).

Кінцеве використання дигестату

Відсутність сертифікації на органічні добрива та землеробство, відсутність техніки для внесення відходів.

Сировина із залишків рослин

Відсутність досвіду, зокрема використання лігноцелюлозних матеріалів (соломи), недостатньо розвинений ринок біопалива.


Рекомендації UABIO для розвитку сектору біогазу та біометану в Україні

 • Розвиток ринку біомаси
 • Розширення схеми FIT для електроенергії, виробленої з біомаси / біогазу / біометану
 • Забезпечення недискримінаційного доступу третьої сторони до теплових мереж
 • Оновлення (підвищення) стимулюючого тарифу на теплову енергію з біомаси / біогазу
 • Загальне підвищення інвестиційної привабливості сектору біоенергетики
 • Вирішення практичних проблем та відсутності досвіду використання агробіомаси як палива чи сировини
 • Розвиток органічного землеробства та використання дигестату
 • Розробка нормативно-правової бази для виробництва та використання біометану

Напрацювання UABIO

UABIO розробила проєкт ЗУ «Про внесення змін до Закону України «Про альтернативні джерела енергії» щодо стимулювання виробництва електроенергії з біометану», який передбачає:

Визначення терміну «біометан»;

Запровадження реєстру виробництва та споживання біометану;

Встановлення «зеленого» тарифу на електроенергію, вироблену з біометану.