КОГЕНЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ C ТЕПЛОВИМИ ДВИГУНАМИ
Довідковий посібник у 3-х частинах

Клименко В. Н., Мазур А. І., Сігал О. І.; за редакцією А. І. Мазура

У першій частині довідкового посібника поданий системний огляд основних питань комбінованого виробництва теплової та електричної енергії, а також холоду  – когенерації, зокрема ролі та місця когенерації у структурі економіки; вибору теплових схем і порядку оптимального проектування когенераційних систем; їх інтеграції в теплові й електричні мережі. Розглянуто технічні та екологічні характеристики основного обладнання та способи управління викидами оксидів азоту. Продемонстровано перспективи розвитку когенерації у зарубіжних країнах.

У виданні наведені методологія та результати розрахункових і експериментальних досліджень енергетичних характеристик, перш за все, паливної економічності різних теплових схем газотурбінних ТЕЦ і парогазових електростанцій переважно малої і середньої потужності. Розглянуто умови ефективності ГТУ-надбудов в умовах модернізації опалювальних котелень і ТЕЦ, а також перетворення промислових ТЕЦ в ПГУ скидних схем. Представлені дані за технічними характеристиками і номенклатурі ГТУ провідних світових виробників, конструктивні і теплові схеми котлів-утилізаторів.

Книга призначена для наукових та інженерно-технічних працівників, які досліджують, проєктують і експлуатують газотурбінні ТЕЦ і ПГУ; а також може бути корисною для викладачів і студентів старших курсів технічних університетів.

У заключній частині довідкового посібника подані матеріали щодо наявних технологічних схем когенераційних установок, створених на базі поршневих двигунів внутрішнього і зовнішнього згоряння палива, парових турбін з водяною парою і органічним теплоносієм як робочим тілом, парових гвинтових машин, газових турбін малої потужності (мікротурбінні когенераційні установки), електрохімічних генераторів струму (паливних елементів), біоенергетичних технологій. Розглянуто характеристики та особливості зазначених базових енергетичних об’єктів, необхідні для проєктування когенераційних установок на їх основі. Наведено типові приклади їх реалізації та відомості про провідних підприємств-виробників обладнання.