Розповідаємо про завершення циклу поживних речовин. Повертаємося до Статистичного звіту ЄБА (European Biogas Association), опублікованого у 2022 році та його висновків щодо дигестату.

Під час процесу анаеробного зброджування виробляється біогаз разом із цінним залишковим продуктом — дигестатом. У той час як частина органічних сполук початкової сировини утворює біогаз, мінеральна частина майже повністю залишається в дигестаті, що потенційно робить його корисним органо-мінеральним добривом.

Дигестат може замінити синтетичні добрива, що дозволяє уникнути дорогого та енергоємного процесу їх виробництва.

Дигестат у Європі у 2021 році

Отже

  • За наявними оцінками у 2021 році в Європі було вироблено від 222 до 258 млн тонн дигестату. До 2030 року завдяки росту виробництва біометану щорічно буде продукуватися 455–492 млн тонн дигестату, а до 2050 року — від 1145 до 1334 млн тонн.
  • Дигестат вже сьогодні може замінити 5-6% синтетичних азотних добрив, отриманих у процесі фіксації азоту з використанням природного газу (процес Габера-Боша). До 2030 року можна буде замінити 10–11% синтетичних азотних добрив, а до 2050 року потенціал заміни цих добрив зросте до 26–31%.
  • Подібним чином дигестат вже сьогодні може замінити у Європі 17% синтетичних фосфорних добрив. До 2030 року можна буде замінити 32%, а до 2050 року потенціал заміни синтетичних фосфорних добрив досягне 86%.
  • Потенціал скорочення викидів парникових газів в умовах заміни синтетичних азотних добрив дигестатом становить 1096 тонн CO2-екв. у 2021 році. До 2030 року можна буде уникнути 2106 тонн CO2-екв./рік, а до 2050 року потенціал скорочення викидів парникових газів досягне 5716 тонн CO2-екв./ рік.
  • Природний газ є основною сировиною та джерелом енергії для виробництва синтетичних добрив. Таким чином, заміна мінеральних добрив дигестатом призводить до додаткового зменшення споживання природного газу. Заміна 5-6% синтетичних азотних добрив дигестатом вже сьогодні може заощадити 0,6 млрд м3 природного газу. Прогнози показують, що до 2030 і 2050 років можна буде уникнути споживання природного газу на 1,1 і 5,9 млрд м3 відповідно.
Кінцеве використання дигестату в Європі

Шляхи використання дигестату

Зібрані у звіті ЄБА дані показують, що наразі найпоширенішим кінцевим використанням дигестату в Європі є біодобриво безпосереднього застосування (67%) (дивіться рисунок).

Близько 16% виробленого дигестату перед внесенням у ґрунт збагачується. Крім того, 8% дигестату застосовується в категорії «інші види використання», які передбачають використання в садівництві, виробництві ґрунту (для несільськогосподарських ґрунтів), перекриття полігонів ТПВ тощо. Частка у 4% експортується, відносно решти в бази даних ЄБА інформації немає.


Джерело: European Biogas Association.