Правління

Правління — головний орган управління, є основним виконавчим органом в структурі Асоціації та забезпечує виконання рішень прийнятих Загальними Зборами. Правління представляє інтереси Асоціації у міжнародних організаціях, в органах державної влади, а також у відносинах з українськими та іноземними юридичними особами. Правління приймає рішення щодо обрання Голови Правління, прийняття нових Членів до Асоціації та затверджує експертів Експертної Ради. Члени Правління обираються Загальними Зборами у кількості 5  терміном на 3 роки необмежену кількість разів. Засідання Правління відбувається не рідше одного разу на квартал. Правління може проводити засідання в заочній формі (електронна пошта, телеконференції тощо).

Георгій Гелетуха
Георгій Гелетуха

Директор ТОВ “Науково-технічний центр “Біомаса”, завідувач
відділу  ІТТФ НАН України

Олександр Домбровський
Олександр Домбровський

Голова правління ГС “Global 100RE Ukraine”

Сергій Савчук
Сергій Савчук

Виконавчий директор ТОВ “Кліар Енерджі”

Максим Сисоєв
Максим Сисоєв

Партнер міжнародної юридичної фірми Dentons

Іван Надєїн
Іван Надєїн

Керуючий партнер ТОВ “Укртепло”

Костянтин Богатов
Костянтин Богатов

Керуючий партнер ТОВ “Салікс Енерджі”