Правління

Правління — головний орган управління, є основним виконавчим органом в структурі Асоціації та забезпечує виконання рішень прийнятих Загальними Зборами. Правління представляє інтереси Асоціації у міжнародних організаціях, в органах державної влади, а також у відносинах з українськими та іноземними юридичними особами. Правління приймає рішення щодо обрання Голови Правління, прийняття нових Членів до Асоціації та затверджує експертів Експертної Ради. Члени Правління обираються Загальними Зборами у кількості 5  терміном на 3 роки необмежену кількість разів. Засідання Правління відбувається не рідше одного разу на квартал. Правління може проводити засідання в заочній формі (електронна пошта, телеконференції тощо).

Георгій Гелетуха
Георгій Гелетуха

Директор ТОВ “Науково-технічний центр “Біомаса”, завідувач
відділу  ІТТФ НАН України

Олександр Домбровський
Олександр Домбровський

Голова правління ГС “Global 100RE Ukraine”

Сергій Савчук
Сергій Савчук

Директор з інвестицій та розвитку бізнесу Групи компаній Vitagro Group

Максим Сисоєв
Максим Сисоєв

Партнер міжнародної юридичної фірми Dentons

Олег Рябов
Олег Рябов

Виконавчий директор Городище-Пустоварівської аграрної компанії (ТОВ «ГОПАК»)

Костянтин Богатов
Костянтин Богатов

Керуючий партнер ТОВ “Салікс Енерджі”