Експертна рада

Експертна Рада — сформована для того, щоб надати Членам Асоціації можливість отримати надійну експертну оцінку в різноманітних секторах, напрацьовувати аналітичні матеріали, пропозиції до законів, програм, стратегій з розвитку біоенергетики. Структура Експертної Ради включає по одному ключовому експерту в кожному секторі, а також експертні комісії з кожного напрямку, які складаються з представників членів Асоціації та координуються ключовими експертами відповідного напрямку. Експерти Ради затверджуються рішенням Правління.

Тетяна Желєзна
Тетяна Желєзна

Провідний науковий співробітник ІТТФ НАН України, питання статистики та аналітики сектору біоенергетики в Україні

Юрій Матвєєв
Юрій Матвєєв

Керівник сектору виробництва і використання біогазу та біометану

Семен Драгнєв
Семен Драгнєв

Технології збору, логістики та енергетичного використання аграрної біомаси

Петро Кучерук
Петро Кучерук

Технології, економіка та екологія виробництва біогазу в АПК

Максим Сисоєв
Максим Сисоєв

Юридичне та організаційне супроводження біоенергетичних проектів, законодавство

Сергій Сокол-Черніловський
Сергій Сокол-Черніловський

Виробництво енергії з твердих побутових відходів (ТПВ)

Марина Березницька
Марина Березницька

Популяризація внеску біоенергетичних проектів в досягнення цілей зі скорочення викидів парникових газів