Біомаса може бути використана у твердому вигляді шляхом безпосереднього спалювання (дрова, тріска, тюки соломи, лушпиння соняшника тощо), а також для виробництва теплової енергії для потреб опалення та гарячого водопостачання.

Теплова енергія з біомаси – це основна форма енергії з біомаси в Україні (94% від усієї спожитої біоенергії у 2018 році).


Стан ринку

Теплова енергія з біомаси переважно виробляється в індивідуальному секторі (побутові котли і печі), а також у комунальних, промислових котельнях, ТЕЦ, ТЕС та на біогазових комлексах.

За останні роки кількість котлів на біопаливі на підприємствах комунального теплопостачання зросла, що пов’язано з політикою економії газу. 

Теплова енергія з біомаси використовується для забезпечення потреб споживачів в опаленні та гарячому водопостачанні.

В Україні станом на 2018 рік біомаса, що використовується для виробництва теплової енергії, – це переважно деревна біомаса (тріска, деревні відходи, дрова), а також агровідходи (солома, лушпиння соняшника) та відходи тваринництва (гній, послід). 

Енергія з біомаси – основа відновлюваного тепла в Україні

Позиція UABIO

Частка теплової енергії з біомаси в Україні склала близько 97% від усієї відновлюваної теплової енергії протягом останніх 5 років та близько 8% від загального кінцевого енергоспоживання країни у 2018 році.


Потенціал ринку

Згідно з “Концепцією реалізації державної політики у сфері теплопостачання” у період 2019-2025 рр. планується досягти 30% частки використання альтернативних джерел енергії в загальному балансі систем теплопостачання, а в період 2026-2035 рр. – до 40%. Таких показників можна досягнути переважно за рахунок енергії з біомаси.

Згідно з прогнозами UABIO загальне споживання біопалив у 2050 році становитиме 23 млн т н.е./рік.

Близько 50% цих біопалив використовуватимуться для виробництва теплової енергії і напряму заміщуватимуть природний газ (еквівалентно  заміщенню 13,7 млрд м3/рік природного газу). Інша частина заміщуватиме вугілля та атомну генерацію для виробництва електроенергії, а також нафтопродукти на транспорті. 

Згідно з розрахунками UABIO у період 2020-2050 років в Україні використання деревної біомаси залишатиметься на такому ж рівні, проте зростатиме частка використання соломи, стебел, лушпиння соняшника, сільськогосподарських залишків, енергокультур, рідких біопалив, твердих побутових відходів для виробництва енергії. Такий прогноз ґрунтується на розрахунках, які показують, що потенціал деревної біомаси та лушпиння соняшника в Україні у 2020 році вже використано більш ніж на 90%.

Cтруктура використання біопалив в Україні до 2050 року. Прогноз UABIO

Більше половини використаних біопалив у 2020-2050 роках йтиме, на виробництво теплової енергії з твердих біопалив. Кількість енергії, яка буде вироблена при цьому, зросте з 3,2 млн т н.е. у 2020 році до 11,7 млн т н.е у 2050 році.


Пропозиції UABIO щодо розвитку сектору виробництва теплової енергії з біомаси в Україні

  • Стимулювання виробництва теплової енергії з відновлюваних джерел.

У 2019 році UABIO розробила пропозиції щодо внесення змін до ЗУ «Про теплопостачання»:

Здійснювати розрахунок тарифів на теплову енергію з альтернативних джерел без прив’язки до використання тарифів з використанням природного газу.

Врегулювати випадок, коли виробник теплової енергії з альтернативних джерел здійснює її продаж теплопостачальному підприємству.

Звільнити від сплати податку на викиди двоокису вуглецю суб’єктів, що спалюють біопаливо на стаціонарних джерелах забруднення. Це не відповідає світовій практиці, оскільки біопаливо вважається СО2- нейтральним паливом. Чому? Під час спалювання біопалива двоокису вуглецю утворюється стільки ж, скільки було поглинуто рослинами під час росту.

  • Створення прозорого та конкурентного ринку твердого біопалива.

UABIO пропонує розробити та затвердити:

Правила здійснення електронної торгівлі твердим біопаливом. 

Порядок проведення конкурсного відбору оператора системи електронної торгівлі твердим біопаливом.

Вимоги до якості твердого біопалива, торгівля яким здійснюється у системі електронної торгівлі твердим біопаливом та інших підзаконних актів, що передбачені законопроєктом.

  • Запровадження ринкового механізму регулювання сфери теплопостачання.

    Включити до плану реалізації Концепції державної політики у сфері енергетики та захисту довкілля (2019 р.) від Мінекоенерго необхідність прийняття всіх підзаконних актів, що передбачені у проєкті ЗУ «Про внесення змін до деяких законів України щодо впровадження конкуренції в системах централізованого теплопостачання». Документом передбачене створення конкурентних систем теплопостачання та проведення щорічних аукціонів на закупівлю теплової енергії в них.