Ділимося корисною інформацією та власним досвідом.

Реалізація будь-якого проєкту, в тому числі проєкту енергетичного використання біомаси, має декілька обов’язкових етапів.

Підготовка

Розробка ідеї проєкту та його техніко-економічне обґрунтування (ТЕО).
Основне завдання ТЕО: оцінити можливості та доцільність реалізації проєкту, визначити його інвестиційну привабливість. 
Переважно ТЕО має такі складові: вихідні дані, цілі проєкту, оцінка поточної ситуації, оцінка ресурсів та можливостей забезпечення паливною біомасою, ціна палива та можливі постачальники.

Аналіз та прогнозування

Прогноз обсягів виробництва, збуту чи власного використання теплової енергії з урахуванням поточної ситуації та можливих змін, пов’язаних із загальними тенденціями зміни потреб в тепловій енергії в конкретній системі теплопостачання або на промисловому підприємстві. 
Аналіз наявних планів реконструкції, розширення чи скорочення виробництва, перспективи впровадження енергоефективних заходів тощо. 

Виробнича програма

На основі аналізу та прогнозів визначається виробнича програма, результатом якої є календарний план обсягів виробництва теплової та/або електричної енергії енергії протягом року. 

Основні технологічні та схемні рішення

Визначити перелік необхідного обладнання та його характеристики. А також оцінити капітальні витрати впровадження проєкту, орієнтовні терміни впровадження з урахуванням часу, необхідного для постачання основного та допоміжного обладнання. 
Як правило, формується декілька варіантів впровадження, що можуть відрізнятися за встановленою тепловою потужністю, видом палива, що використовується, складом основного та допоміжного обладнання. 

Читайте також: про основні джерела фінансування біомасових проєктів в Україні.

Інші важливі вимоги

Врахувати досягнення необхідних екологічних показників, необхідність створення окремого підприємства (його правова форма та відносини між сторонами проєкту), заходи забезпечення необхідних побутових умов персоналу та безпечних умов праці під час будівництва та експлуатації об’єкту, дотримання правил пожежної безпеки тощо. 

Моделювання сценаріїв впровадження 

Для кожного з варіантів впровадження розглядається необхідність в персоналі та обсяги витрат матеріальних ресурсів, необхідних для забезпечення виробничої програми. Визначаються ціни та тарифи реалізації теплової та/або електричної енергії. Далі розглядається інвестиційна програма, що визначає джерела забезпечення інвестиційних витрат, необхідність в кредитних коштах, умови їх надання та використання. 

Також формується план доходів і витрат, що інтегрує результати розробки всіх попередніх частин у грошовому виразі, визначається грошовий потік та фінансові результати, в тому числі показники інвестиційної привабливості впровадження кожного з варіантів. Остаточний варіант визначається на основі проведення аналізу стійкості фінансових показників та ризиків впровадження.


За матеріалами експертів SEC Biomass.
SEC Biomass – компанія, яка консультує бізнес та громадян щодо того, як отримати енергію з біомаси, біогазу чи твердих побутових відходів. Та є співзасновником і повноправним членом Біоенергетичної асоціації України. 

Детальніше: https://secbiomass.com/