Варіанти енергетичного використання твердих побутових відходів

1.    Збір біогазу на полігонах і звалищах ТПВ із подальшим виробництвом електричної та/або теплової енергії;

2.    Механіко-біологічне оброблення (МБО) із можливим отриманням біогазу та/або твердого палива (RDF/SRF) із подальшою утилізацією на цементних заводах або у спеціалізованих ТЕЦ/котельнях;

3.    Термічне оброблення/утилізація змішаних (залишків після сортування) ТПВ із подальшим виробництвом електричної та/або теплової енергії.


Позиція UABIO

Наразі в Україні можуть розвиватися відносно прості проєкти, де вибір технології переважно визначається принципом «розумної достатності».

Необхідно затвердити такі тарифи на переробку та захоронення побутових відходів, які б зробили проєкти переробки відходів в енергію економічно вигідними для впровадження та інвестування

Позиція UABIO

Вже реалізуються проєкти збору та утилізації біогазу на полігонах і звалищах, поширюється використання сортувальних ліній, плануються перші проекти МБО потужністю 80 тис. т/рік і більше. 

Для реалізації термічних проєктів з використанням обладнання європейських постачальників економічних умов в Україні поки що немає. Такі проєкти можуть бути реалізовані лише у разі істотного зниження капітальних витрат без втрати якості очистки димових газів. 


Можливі варіанти зниження вартості термічної утилізації:

  • Відмова від будівництва ССЗ для спалювання змішаних відходів на користь виробництва SRF для цементних заводів і спеціалізованих твердопаливних котелень/ТЕЦ.
  • Орієнтація на системи ЦТ великих міст, відмова від виробництва електроенергії на користь тепла, відповідна економія на обладнанні, що виробляє електроенергію.
  • Зниження капітальних витрат за рахунок максимального використання потенціалу місцевих виробників обладнання.

Стан розвитку сектору поводження з ТПВ переважно визначається рівнем оплати послуг, що надаються комунальними та приватними компаніями. У 2018 році середній затверджений тариф на поводження з ТПВ складав 102 грн/м3, а середній тариф на захоронення – 30,5 грн/м3 (приблизно 3 грн/міс. на 1 особу). 

Такий тариф переважно покриває витрати на вивезення (збір і транспортування) відходів до місць захоронення, проте саме захоронення оплачується за залишковим принципом. Більше того, вартість будівництва майбутніх об’єктів поводження з ТПВ – як регіональних керованих полігонів, так і сміттєпереробних комплексів – істотно перевищує наявний обсяг сплачених послуг у сфері поводження з ТПВ. Тому в Україні є необхідність затвердження тарифів на переробку та захоронення, які б забезпечували експлуатацію на необхідному техніко-екологічному рівні та передбачали б певну складову для реалізацію інвестиційних проєктів.