Пряме фінансування Європейського Банку Реконструкції та Розвитку (European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)

Обсяги фінансування: від 3 млн євро. Ставки кредитування базуються на поточних ринкових ставках. Банк пропонує як фіксовані, так і плаваючі процентні ставки (наприклад, LIBOR). Маржа визначається з урахуванням ризику для країни та конкретного ризику для проєкту. Як правило, необхідний власний внесок клієнта. Умови обговорюються окремо для кожного проєкту.

http://bit.ly/2Pwk1Pq

Програма фінансування проєктів European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) FINTECCC

Програма надає грантове фінансування, а також технічну та інституційну допомогу впровадженню ресурсоефективних проєктів. Грантова складова надається додатково до фінансування ЄБРР та може становити до 25% капітальних витрат.

http://bit.ly/2uCNlfM

Програма фінансування Міжнародної фінансової корпорації (IFC – International Finance Corporation)

IFC фінансує проєкти та компанії за допомогою позик строком, як правило, на 7-12 років. Також надаються позики банкам-посередникам, лізинговим компаніям та іншим фінансовим установам для надання кредитів. Перевага надається приватним компаніям та великим проєктам. Обсяги фінансування: 5-50 млн дол. США. Є своя технічна експертиза.

http://bit.ly/3858jli

Європейський Інвестиційний Банк (European Investment Bank)

Банк надає фінансування та консультації для сприяння зростанню та створенню робочих місць у проєктах малого бізнесу, інноваційних, кліматичних та інфраструктурних проєктах. Кредити розміром від 25 млн євро надаються через місцеві відділення. Суми, менші за 25 млн євро надаються через партнерські банківські установи. В Україні це Укргазбанк, Ощадбанк, Укрексімбанк, Мегабанк, ПроКредит Банк, Таскомбанк, Райффайзен банк Аваль. З 2007 року в Україні проінвестовано 42 проєкти на загальну суму 6,4 млрд євро, в тому числі близько 21% цієї суми — в галузі енергетики.

http://bit.ly/397gwGJ

Північна екологічна фінансова корпорація (NEFCO)

НЕФКО фінансує широкий спектр екологічних проєктів у Центральній та Східній Європі, у тому числі й Україну. НЕФКО управляє фондами у розмірі понад 400 млн євро, а інвестиційний портфель Корпорації налічує близько 350 малих та середніх проєктів у різних галузях промисловості. Пропонується ряд інструментів для приватних та державних, малих та середніх проєктів, які прагнуть досягти позитивних екологічних чи кліматичних результатів. Кредити — до 5 млн євро на проєкти державного та приватного сектору. Пільгові позики — 100 000-500 000 євро для проєктів державного сектору у Східній Європі. Субсидії / підтримка проєктів надаються через ряд цільових фондів.

http://bit.ly/2PxRBoh

SUDH (Sweden-Ukraine District Heating Programme)

Це фінансова програма, яка підтримує модернізацію централізованого теплопостачання в Україні, започаткована в 2018 році. Програма надає фінансування та технічну допомогу комунальним теплопостачальним підприємствам у впровадженні проєктів, що демонструють розвиток сучасного та енергоефективного централізованого опалення зі значною часткою виробництва на основі відновлюваних та вторинних джерел енергії, відповідно до вимог ЄС щодо ефективного централізованого опалення.

У межах програми обрані проєктні партнери можуть отримати:

▪ Позику NEFCO розміром до 5 млн євро;
▪ Інвестиційний грант до 30% від загальної суми зовнішнього фінансування, але не більше 1,5 млн євро.

Обрані проєктні партнери повинні надати власне фінансування у розмірі не менше 10% загальних проєктних витрат.

http://bit.ly/3cm22oL

Фінсько-український трастовий фонд

Ціль Трастового фонду — сприяти співпраці між Фінляндією та Україною для реалізації проєктів у сферах енергоефективності, відновлюваних джерел енергії, виробництва енергії з відходів та створення інтелектуальних енергетичних систем.

Трастовий фонд фінансується Міністерством закордонних справ Фінляндії та керується NEFCO. Місцевий координатор – Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України.

Фінансування демонстраційних проєктів може надаватися як грантове фінансування українським підприємствам з наданням переваги МСП (малим та середнім підприємствам) для державних та приватних проєктів. Як правило, потрібний власний внесок власників проєкту, проте технічна допомога, наприклад, консалтинг та програмне забезпечення, може бути підтримано із покриттям до 100% вартості.

Закупівлі повинні бути прив’язані до фінської частки, що означає, що кожен проєкт повинен мати інтерес у Фінляндії у формі консалтингу, поставок або інвестицій. Рівень фінської частки становить щонайменше 30% від загальної вартості проєкту.

http://bit.ly/2PvzAGW

Укргазбанк

Банк надає фінансування/рефінансування для інвестпроєктів з використанням відновлюваних джерел енергії. Розмір кредиту – до 70% від CAPEX, в іноземній валюті та у гривні, строком до 7 років, але не більше строку окупності проєкту.

Змінювана процентна ставка: UIRD12m+ маржа банку, де UIRD12m – Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб, маржа банку – встановлюється рішенням Кредитної ради банку. Є власна технічна експертиза.

http://bit.ly/3ahfFDt

Ощадбанк

Фінансування до 12,5 млн дол. США на строк 24-60 місяців в іноземній валюті та у гривні. Є досвід реалізації проєктів, зокрема, котельні на біомасі та біогазі. Є власна технічна експертиза. Ощадбанк – державний банк, тому можлива державна гарантія по кредиту.

http://bit.ly/2TmQLMb

ПроКредит Банк

Банк фінансує проєкти, що мають чистий позитивний вплив на довкілля, за допомогою зелених кредитів. Такі кредити видаються на інвестиції у енергоефективність, відновлювані джерела енергії та захист довкілля. Банк свідомо прагне збільшити частку таких кредитів у своєму портфелі до 20%. Станом на 31 грудня 2019 року частка зелених кредитів складає 18,4% від загального кредитного портфелю банку.

Умови кредитування проєктів з відновлюваної енергетики:

▪ відсоткова ставка в євро – від 6% річних;
▪ максимальний термін фінансування – 96 місяців;
▪ інвестиція клієнта – від 20% вартості проєкту;
▪ максимальна сума фінансування – 10 млн євро;
▪ забезпечення – корпоративні права на об’єкт відновлюваної енергетики, а також додаткова застава, що не пов’язана з проєктом (необхідний розмір застави визначається на кредитному комітеті);
▪ можливе відстрочення погашення кредиту до 12 місяців та адаптація графіка на весь термін кредиту згідно з сезонністю у виробленні електроенергії.

http://bit.ly/2Tm2fPP

Райффайзен Банк Аваль

Банк надає фінансування для реалізації проєктів з підвищення ефективності використання енергії чи створення джерел відновлюваної енергії у вигляді кредитів за відсотковою ставкою 21,0%, термін кредитування: від 1 до 5 років, початковий внесок – від 30%.

http://bit.ly/32BOUHe