Спостережна рада

Спостережна Рада — головний орган контролю виконання рішень прийнятих Загальними Зборами. Члени Спостережної Ради запрошуються на всі засідання Правління і від імені Загальних Зборів асоціації контролюють основні управлінські рішення, що приймає Правління, на їх відповідність статутним цілям і задачам Асоціації та рішенням, що прийняті Загальними Зборами. Члени Спостережної Ради обираються Загальними Зборами у кількості 3  терміном на 3 роки необмежену кількість разів.

Володимир Майстришин
Володимир Майстришин

Інвестор біоенергетичних об’єктів в Україні, питання взаємодії UABIO з органами влади, асоціаціями та громадськими організаціями в Україні

Юрій Матвєєв
Юрій Матвєєв

Провідний експерт Біоенергетичної асоціації України, науковий співробітник Інституту технічної теплофізики НАН України

Володимир Пилипів
Володимир Пилипів

Генеральний директор ТОВ «Смілаенергопромтранс»