Ревізійна Комісія

Ревізійна Комісія — орган управління Асоціацією, завданням якого є здійснення фінансового контролю діяльності організації. Члени Ревізійної Комісії обираються Загальними Зборами у кількості 3  терміном на 3 роки необмежену кількість разів.

Желєзна Тетяна Анатоліївна
Желєзна Тетяна Анатоліївна

Статистика та аналітика сектору біоенергетики в Україні

Епштейн Юрій Михайлович
Епштейн Юрій Михайлович

Керівник сектору виробництва біоводню з використанням біогазу та біометану