Ревізійна Комісія

Ревізійна Комісія — орган управління Асоціацією, завданням якого є здійснення фінансового контролю діяльності організації. Члени Ревізійної Комісії обираються Загальними Зборами у кількості 3  терміном на 3 роки необмежену кількість разів.

Юрій Епштейн
Юрій Епштейн

Керівник сектору виробництва біоводню з використанням біогазу та біометану

Тетяна Желєзна
Тетяна Желєзна

Статистика та аналітика сектору біоенергетики в Україні

Леонід Мележик
Леонід Мележик

Потенціал і можливості енергетичних рослин в альтернативній енергетиці