1. Вплив на законодавчу діяльність в галузі енергетики України з метою зміцнення позицій і прискореного розвитку біоенергетики.
 2. Вплив на програмні документи в галузі енергетики України (державні і галузеві програми, енергетична стратегія, тощо), з метою відображення в них гідного місця біоенергетики.
 3. Вплив на розробку державних та галузевих стандартів та норм, необхідних для розвитку біоенергетики.
 4. Лобіювання інтересів сектора шляхом співпраці з органами державної влади та сприяння широкому використанню можливостей біоенергетики в енергетиці України.
 5. Налагодження співпраці між різними зацікавленими сторонами галузі.
 6. Ведення широкої маркетингової діяльності, спрямованої на популяризацію діяльності Асоціації та розвиток галузі, включаючи:
  • Представлення сектору біоенергетики в Україні та проведення презентацій БАУ на різних семінарах і конференціях.
  • Підготовка аналітичних матеріалів, статей, презентацій, position papers, проведення прес-конференцій для відображення позиції асоціації з ключових питань розвитку сектора біоенергетики.
  • Проведення профільних заходів (семінарів, конференцій, робочих зустрічей) для членів БАУ та учасників ринку біоенергетики.
  • Випуск інформаційного бюлетеня (орієнтовно раз в квартал) з метою висвітлення стратегій і програм ЄС та України, останніх новин та інших заходів, що стосуються сектору біоенергетики.
  • Підтримка веб-сайту для освітлення діяльності Асоціації, проектів, що виконуються, останніх новин, заходів, публікацій, статистики, тощо.
  • Підтримання позитивного іміджу біоенергетики в суспільстві та пропаганда цього напрямку в Україні.
  • Публікація тематичних брошур та каталогу членів.
 7. Налагодження співпраці з Європейськими та іншими міжнародними профільними асоціаціями та організаціями.
 8. Створення технологічної платформи для обміну і просування науково-дослідних робіт в галузі використання біоенергетики.
 9. Участь в біоенергетичних проектах в Україні і поширення важливих результатів таких проектів.
 10. Надання експертної, консультаційної, методичної, інформаційної допомоги членам Асоціації у розвитку біоенергетичних проектів.
 11. Налагодження співробітництва з вищими учбовими закладами, інститутами НАН України та НААН України в галузі біоенергетики.
 12. Популяризація внеску біоенергетичних проектів у досягнення цілей щодо скорочення викидів парникових газів та у вирішення інших екологічних проблем.
 13. Пропаганда біоенергетики в суспільстві.
 14. Сприяння розвитку науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт в галузі біоенергетики.