Аналітична записка БАУ №19Аналіз можливостей виробництва та використання брикетів з агробіомаси в Україні, Гелетуха Г.Г., Желєзна Т.А., Драгнєв С.В. – Аналітична записка №20 Біоенергетичної асоціації України.

Аналітична записка № 20 Біоенергетичної асоціації України присвячена аналізу можливостей для збільшення обсягів виробництва та використання паливних брикетів з біомаси для потреб населення. Представлено характеристики брикетувального обладнання різних видів, розглянуто вимоги до вихідної сировини, проаналізовано техніко-економічні та законодавчі аспекти виробництва брикетів. Наведено успішні приклади впровадження ліній брикетування біомаси в різних регіонах Україні. Розроблено ТЕО кількох типових варіантів виробництва та споживання брикетів з агробіомаси.

Завантажити АЗ БАУ №20 українською
Завантажити АЗ БАУ №20 англійською

Аналітична записка БАУ №19"Можливості заготівлі деревного палива в лісах України", Гелетуха Г.Г., Желєзна Т.А., Пастух А.В., Драгнєв С.В. – Аналітична записка № 19 Біоенергетичної асоціації України.

Аналітична записка № 19 Біоенергетичної асоціації України присвячена аналізу можливостей для збільшення обсягів заготівлі деревного палива в лісах України у відповідності до ключових показників стратегічних національних документів. Розглянуто бар’єри для нарощування такої заготівлі і запропоновано можливі шляхи для їх подолання. Розроблено сценарій по збільшенню обсягів заготівлі деревного палива, узгоджений з ключовими цілями Енергетичної стратегії України на період до 2035 року.

Завантажити АЗ БАУ №19 українською
Завантажити АЗ БАУ №19 англійською

Практичний посібник для представників державних та комунальних установ з використання біомаси в якості палива у муніципальному секторі України підготовлений членом Біоенергетичної асоціаціцї України ГО «Агентство з відновлюваної енергетики» спільно з експертами БАУ в рамках завдання Проекту ПРООН "Розвиток та комерціалізація біоенергетичних технологій у муніципальному секторі в Україні".

Практичний посібник розрахований на представників державних та комунальних установ у сфері житлово-комунального господарства.

Практичний посібник розкриває наступні питання:

 • Біомаса, види та основні характеристики
 • Перспективи та можливості енергетичного використання біомаси в муніципальному секторі
 • Технологічні та організаційні особливості енергетичного використання біомаси в муніципальному секторі
 • Законодавче регулювання діяльності з виробництва теплової енергії з біомаси в муніципальному секторі
 • Основні підходи до формування тарифів на теплову енергію
 • Економічні показники проектів енергетичного використання біомаси в муніципальному секторі
 • Як підготувати й реалізувати успішний проект використання біомаси для виробництва теплової енергії
 • Приклади енергетичного використання біомаси для виробництва теплової енергії в муніципальному секторі

Завантажити Практичний посібник для представників державних та комунальних установ з сайту Проекту або за прямим посиланням нижче:

Практичний посібник для представників державних та комунальних установ з використання біомаси в якості палива у муніципальному секторі України.

Практичний посібник для представників агропромислового комплексу з використання біомаси в якості палива у муніципальному секторі України підготовлений членом Біоенергетичної асоціаціцї України ГО «Агентство з відновлюваної енергетики» спільно з експертами БАУ в рамках завдання Проекту ПРООН "Розвиток та комерціалізація біоенергетичних технологій у муніципальному секторі в Україні".

Практичний посібник розрахований на представників агропромислового комплексу, до компетенції яких входить чи має входити робота з проектами енергетичного використання біомаси.

Практичний посібник розкриває наступні питання:

 • Джерела походження та види біомаси
 • Сучасні тенденції використання біомаси для потреб енергетики
 • Потенціал та поточне використання біомаси в Украні
 • Заготівля сільськогосподарської біомаси та її переробка у тверді біопалива
 • Економічні аспекти заготівлі та переробки сільськогосподарської біомаси
 • Найкращі приклади заготівлі і переробки сільськогосподарської біомаси
 • Вирощування енергетичних культур для виробництва твердих біопалив
 • Економічні аспекти вирощування енергетичних культур
 • Найкращі приклади вирощування енергетичних культур

Завантажити Практичний посібник для представників агропромислового комплексу з сайту Проекту або за прямим посиланням нижче:

Практичний посібник для представників агропромислового комплексу з використання біомаси в якості палива у муніципальному секторі України.

Практичний посібник для представників державних установ та громадських організацій, що працюють у сфері екології, з використання біомаси в якості палива у муніципальному секторі України, підготовлений членом Біоенергетичної асоціаціцї України ГО «Агентство з відновлюваної енергетики» спільно з експертами БАУ в рамках завдання Проекту ПРООН "Розвиток та комерціалізація біоенергетичних технологій у муніципальному секторі в Україні".

Практичний посібник розрахований на представників державних установ та громадських організацій, що працюють у сфері екології.

Практичний посібник розкриває наступні питання:

 • Значення біомаси для довкілля
 • Глобальні екологічні тенденції і роль біомаси
 • Внесок енергетичних стратегій та біомаси у зменшення викидів парникових газів у світі
 • Плани та перспективи використання біомаси в Україні
 • Вплив біоенергетики на зменшення викидів парникових газів
 • Вплив енергетичного використання біомаси для довкілля
 • Огляд існуючого екологічного законодавства України
 • Технічне забезпечення екологічних вимог енергетичного використання біомаси в Україні
 • Вартісна оцінка системи очистки продуктів згорання біомаси
 • Кращі приклади використання систем очистки продуктів згорання біомаси в комунальному секторі в Україні

Завантажити Практичний посібник для представників державних установ та громадських організацій, що працюють у сфері екології з сайту Проекту або за прямим посиланням нижче:

Практичний посібник для представників державних установ та громадських організацій, що працюють у сфері екології.

biofuels exchange uabio

Наразі ринок біомаси як палива є недостатньо розвинутим в Україні. Це негативно впливає на можливість реалізації нових біоенергетичних проектів та в результаті – на нарощування залучення біопалив до енергобалансу країни. Зокрема, відсутні спеціальні форми реалізації деревного палива для потреб біоенергетичних об’єктів (бірж, аукціонів), що викликає труднощі у забезпеченні надійних поставок біопалива на такі об’єкти. Невизначена ситуація склалася з ринком паливної біомаси сільськогосподарського походження, адже сьогодні немає жодної організованої форми забезпечення купівлі-продажу тюків соломи, стебел кукурудзи та інших видів агро-біомаси. Очевидно, що ринок паливної біомаси в Україні нагально потребує розвитку та реорганізації.

Аналітична записка № 18 Біоенергетичної асоціації України присвячена питанню створення конкурентного ринку біопалив в Україні. Розглянуто правила аукціонів з продажу необробленої деревини, що функціонують в Україні, проаналізовано європейській досвід біопаливної біржі. Запропоновано перспективну модель запровадження біржі біопалив для України.

Завантажити записку українською
Завантажити записку англійською

Публікація «Комплексний аналіз українського ринку пелет з біомаси (визначення точок зростання)» підготовлений експертами Науково-технічного центру «Біомаса» (член Біоенергетичної асоціації України) в рамках проекту ПРООН/ГЕФ «Розвиток та комерціалізація біоенергетичних технологій у муніципальному секторі в Україні».

Останнім часом відбулися помітні зміни в енергетичній галузі України, зокрема у сфері відновлюваних джерел енергії, а також індивідуального та централізованого теплопостачання. Все більшого значення набувають питання енергетичної безпеки країни, зменшення залежності від імпортованих енергоносіїв, перш за все природного газу. Урядом країни здійснюється поступове вирівнювання ціни на природний газ та скорочення її субсидування для окремих категорій споживачів, що підвищує їхню зацікавленість у використанні інших видів палива.

Ухвалено низку документів, що підсилюють законодавче поле для впровадження ВДЕ, зокрема використання біомаси, а також стимулювання заміщення природного газу в теплопостачанні іншими енергоносіями.

Серед найважливіших документів слід виокремити такі як:

Читати далі

Комплексне дослідження ринку котлів, що працюють на біомасі в Україні, здійснено в рамках Проекту «Розвиток та комерціалізація біоенергетичних технологій у муніципальному секторі в Україні» експертами члена Біоенергетичної асоціації України Науково-технічного центру "Біомаса". Метою Проекту є прискорення процесів, пов’язаних з використанням сільськогосподарської біомаси в секторі муніципального теплопостачання та зниження обсягів викидів парникових газів.

Вибір проблематики досліджень пов’язаний з тим, що нині бракує об’єктивних даних про стан ринку виробництва та перспективи впровадження котлів на біопаливі в Україні. Динамічний розвиток нового сектора виробництва теплової енергії з біомаси, національні цілі щодо збільшення частки відновлюваних джерел енергії, потреба у зменшенні викидів парникових газів потребують визначення не лише поточного стану сектора, але й перспектив і масштабів його розвитку.

Проведені дослідження стосуються ринку біопаливних котлів, що пропонують чимало виробників та продавців, та базуються на вивченні й аналізі виробництва і споживання котлів у період за 2012 – 2015 рр. Дослідження охопило всю територію України, за винятком тимчасово окупованих територій. Напрям дослідження – відкритий ринок виробників, товарів та їхньої конкурентоспроможності. Це дослідження стосується ринку теплопостачання, який охоплює системи централізованого теплопостачання, індивідуальні системи теплопостачання бюджетних установ та організацій державної, комунальної і приватної форм власності, де є джерела виробництва теплової енергії з біомаси, що використовують для забезпечення потреб як своїх, так і сторонніх споживачів теплової енергії – опалення та гарячого водопостачання.

Читати далі

onovleno posibnyk 2016

У Посібнику "Підготовка та впровадження проектів заміщення природного газу біомасою при виробництві теплової енергії в Україні":

- оновлено інформацію про енергетичний потенціал біомаси та споживання біомаси на енергетичні цілі на 2014 рік;
- оновлено розділ про національні цілі та політику України щодо підтримки виробництва енергії з біомаси;
- розширена інформація про енергетичне використання гранул соломи;
- розширена технічна інформація про технології та характеристики способів спалювання біомаси;
- добавлена інформація про екологічні вимоги до установок на біомасі та системи газоочистки, методи поводження з золою та можливості використання;
- розширено перелік успішних практик виробництва біопалива та теплової енергії з біомаси;
- оновлено та розширено перелік вітчизняних та імпортних виробників котлів на біомасі;
- добавлено виробників систем паливоподачі, подрібнювачів деревини та соломи;
- добавлено перелік виробників газоочисного обладнання.

Завантажити оновлений Посібник "Підготовка та впровадження проектів заміщення природного газу біомасою при виробництві теплової енергії в Україні"

Поняття сталого розвитку бере свої витоки з екологічного руху 1960-х років, який почав приділяти увагу зв’язку між економічним зростанням і розвитком та погіршенням стану навколишнього середовища. Одне з перших застосувань терміну сталий (sustainable) в сучасному сенсі з’являється у першій доповіді Римського клубу під назвою «Межі зростання»  у 1972 році. А вже у 1980 році Міжнародний Союз Охорони природи опублікував Всесвітню стратегію охорони навколишнього середовища , що включає одне з перших посилань на сталість як глобальний пріоритет та вводить термін "сталий розвиток" (“sustainable development”).

В Аналітичній записці № 17 експерти Біоенергетичної асоціації України розглянули загальне поняття сталого розвитку, існуючі обов’язкові та рекомендовані вимоги сталості до біопалив в Євросоюзі, проаналізовали ситуацію в Україні та запропоновали відповідні рекомендації.

Записка доступна двома мовами:

українською
англійською