Так, по визначенню терміна «біомаса» в законі Украіни «Про альтернативні джерела енергії», до біомаси відноситься, в тому числі, органічна частина побутових відходів.