Так, за визначенням терміна «біомаса» в законі Украіни «Про альтернативні джерела енергії» до біомаси належить, у тому числі, органічна частина побутових відходів.