Біогаз – це можливість утилізувати шкідливий метан, який утворюється з відходів тваринництва, на звалищах побутових відходів та у стічних водах. Парниковий ефект від метану в 25 разів сильніше, ніж від СО2.