Так, справді, викиди при транспортуванні, виробництві та підготовки біомаси присутні, оскільки в цих процесах використовуються викопні палива, такі як бензин чи природний газ.

Але навіть, якщо розглядати повний цикл виробництва енергії з біомаси, викиди все одно ЗНАЧНО НИЖЧІ за викиди у циклі виробництва енергії з викопних палив.

На рис. нижче — порівняння викидів парникових газів при виробництві електроенергії, тепла, та палива для транспорту з біомаси та з викопних палив (вугілля, нафти та природного газу):

Джерело: shorturl.at/wY157