Європейська Комісія продовжує працювати над так званим «газовим пакетом», який мають ухвалити четвертому кварталі 2021. Результати підготовки обговорювалися наприкінці квітня на форумі в Мадриді.

Європейська Біогазова Асоціація представила своє бачення можливості використання відновлюваних і низьковуглецевих газів у наявній газовій інфраструктурі. Ми обрали ключові аспекти презентації ЄБА.

За даними Міжнародного енергетичного агентства потенціал щорічного виробництва біометану в Європі становить до 125 млрд м3.

Умовами реалізації потенціалу є:

  • визначення глобальної європейської мети для відновлюваних газів,
  • забезпечення можливості підключення виробників біометану до газових мереж,
  • інтеграція різних секторів економіки з сектором енергетики,
  • забезпечення використання біометану на транспорті і для опалення будівель,
  • використання принципів циркулярної економіки та можливостей зниження емісії СО2 з урахуванням аналізу повного життєвого циклу,
  • розвиток європейського ринку біометану з використанням обміну гарантіями походження біометану.

Впровадження «газового пакету» потребуватиме ревізії Європейської Газової Директиви, а також Директиви RED II. Така ревізія повинна забезпечити приплив інвестицій у виробництво біометану та рівні права для підключення до газових мереж, а саме:

  1. Право розробника проєкту на підключення до газових мереж, зокрема і випадки, коли проєкт перебуває за межами зони обслуговування газових мереж.
  2. Планування підключення за участю виробника, операторів магістральних і розподільних газових мереж, а також регулятора.
  3. Можливу модернізацію мереж на підставі певних техніко-економічних критеріїв і регіонального потенціалу виробництва біометану.
  4. Справедливий розподіл витрат на підключення між усіма виробниками біометану і операторами газових мереж.

Джерело: Повна версія презентації (англійською мовою): https://bit.ly/34IB6N4.