Пропонуємо ознайомитися із брошурою “2050: 100% ВДЕ у секторі опалення та охолодження” (оригінальна назва: 2050: vision for 100% renewable heating and cooling in Europe) від Європейської технологічної та інноваційної платформи RHC (Відновлюване опалення та охолодження).

Завантажити брошуру “2050: 100% ВДЕ у секторі опалення та охолодження”, Європейська технологічна та інноваційна платформа RHC (Відновлюване опалення та охолодження) (brochure “2050: vision for 100% renewable heating and cooling in Europe”, European Technology and Innovation Platform RHC) (англійською)


Важливі думки щодо розвитку сектору опалення та охолодження у Європі виокремили у цьому матеріалі.

Наразі перед Європою стоїть завдання створити надійну та гнучку енергетичну систему. Перехід від імпорту понад 400 млрд кубометрів викопного палива в ЄС до створення робочих місць на місцевому рівні  є надзвичайно цінним для забезпечення енергетичної незалежності.

Проте ключовим питанням залишається розробка узгоджених та скоординованих стратегій на загальноєвропейському та місцевому рівнях  з метою повної відмови від використання викопного палива до 2050 року.

Такі сектори енергетики як сонячна теплова, геотермальна, біоенергетика, централізоване опалення та охолодження (кондиціонування), а також використання навколишнього та надлишкового тепла, доповненае відновлюваною електроенергією, є основою радикально нової, орієнтованої на користувачів, вуглецево нейтральної, ефективної, надійної та гнучкої енергетичної системи.

Така система:

  • дозволить ефективно використовувати доступні на місцевому рівні відновлювані джерела енергії (ВДЕ), забезпечуючи високий рівень зайнятості та економічний розвиток для місцевої економіки  та Європейському Союзі (ЄС) загалом, 
  • водночас залучатиме кінцевих споживачів та протидіятиме енергетичній бідності.

Розумні міста

Директива про відновлювані джерела енергії зафіксувала мету — 32% ВДЕ до 2030 року; і близько 40% цієї частки, як очікується, надходитиме із секторів опалення та охолодження.

Враховуючи, що 72% європейського населення (ЄС-28) проживає в міських районах — фактично це міста, селища та передмістя — вони відіграють ключову роль у процесі сталого енергетичного переходу.

Розумні міста — це ті міста, які цілісно підходять до управління енергією, створюючи інтегровані енергетичні системи. Підхід «розумного міста» побудований на синергії найважливіших залучених секторів (виробництво електроенергії, опалення та охолодження, транспорт) та спрямований на суттєве збільшення енергоефективності із одночасним використанням сталої енергії.

До 2050 року міста, ймовірно, будуть базуватись на поєднанні різних ВДЕ для виробництва електроенергії, опалення та охолодження, а також електричного транспорту, інтегрованого в енергетичну систему. 

ЄС передбачає локальні мережі опалення та охолодження використовуватимуть ВДЕ з інтелектуальним обміном енергією, що відбуватиметься між будинками та мережею опалення та охолодження. У місті майбутнього, яке на 100% ВДЕ та має нульовий негативний вплив на навколишнє середовище (без забруднення, без викидів парникових газів), жителі будуть сталими споживачами у розумній та стійкій системі.

Забезпечення міцних, надійних та сталих технологій у секторі опалення та охолодження європейських міст — це не просто абстрактне прагнення, це основна, необхідна і цілком досяжна ціль.

RHC (Відновлюване опалення та охолодження): Європейська технологічна та інноваційна платформа

Використовуючи потенціал наявних технологій, таких як ефективні мережі центрального опалення та охолодження (ЦОО), відновлюване тепло, надлишкове та навколишнє тепло і когенерація без викопних копалин, можна перейти від залежності від імпортованого викопного палива до більш сталого енергозабезпечення у густонаселених громадах.

Споживання енергії у ЄС

Будівлі становлять майже 40% загального кінцевого споживання енергії в ЄС, транспорт становить 28%, а промисловість — 23% . 

Основне споживання енергії домогосподарствами в ЄС у 2017 році йшло на опалення їхніх будинків (64 % кінцевого споживання енергії у житловому секторі), причому ВДЕ становить майже чверть споживання на опалення приміщень у ЄС. У домогосподарствах ЄС у 2017 році лише на опалення та гарячу воду (ГВП) припадало 79% загального споживання кінцевої енергії (ЄВРОСТАТ, 2019).

Кінцеве споживання енергії в ЄС-28 становило близько 11,900 ТВт•год у 2015 році (Євростат, 2019), з яких приблизно 2,400 ТВт•год — це промислові сектори (наприклад, виробництво, будівництво), це 20 % від загального споживання кінцевої енергії. На 15 країн із найбільшим споживанням опалення та охолодження у промисловості (від Німеччини до Португалії) припадає 93 % загального споживання кінцевої енергії в ЄС.

Загальне кінцеве споживання енергії для сектору опалення та охолодження у промисловості, 2015 (FLEITER ET AL., 2017)

Однак, у промисловому постачанні енергії все ще переважає викопне паливо: газ і вугілля, тоді як біомаса є найбільшим ВДЕ з часткою лише 9% (Fleiter et al., 2017).

Частка загального кінцевого споживання енергії різними секторами промисловості в 15 державах-членах ЄС-28 з найбільшим кінцевим споживанням енергії для сектору опалення та охолодження (93% загального опалення та охолодження), 2017 рік (EUROSTAT, 2019)

Сектор опалення та охолодження

Забезпечення 100% відновлюваним теплом та охолодженням у містах, районах, будівлях та на промислових об’єктах буде відбуватися переважно мережами централізованого опалення та охолодження (ЦОО): від загальноміських систем до локальних мікромереж.

Варто зазначити, що опалення та охолодження становить приблизно половину загального попиту на кінцеву енергію в Європі, і це, безумовно, найбільші галузі споживання енергії. Щорічне споживання теплової енергії в Європі у 2017 році склало близько 5,600 ТВт•год. Для порівняння, сектор електроенергії становить 2,700 ТВт•год, транспортний сектор — 4,000 ТВт•год. Проте у тому ж році лише 19,5% теплової енергії було вироблено з ВДЕ. При цьому ситуація у цьому секторі із заміщенням викопного палива у різних державах-членах ЄС зовсім різна.

 Де використовується найбільше енергії?

Частка кінцевого споживання енергії для сектору опалення та охолодження на різних температурних рівнях у промисловості ЄС-28, 2015 (FLEITER ET AL., 2017)

Найбільш енергоємні промислові галузі: хімічна та нафтохімічна (20 %). За ними йдуть паперова, целюлозна та друкарська (13 %); нерудні корисні копалини (13 %); продукти харчування, напої та тютюн (12 %); та залізо та сталь (11 %). 

51% кінцевої енергії в промисловості ЄС 28 використовується для виробництва тепла з температурою вище 200 ° C. Тепло з температурою до 200 ° C (технологічне опалення та опалення приміщень) становить 44% загального кінцевого споживання енергії для промислового обслуговування та кондиціонування, тоді як кінцеве споживання енергії для охолодження процесів та приміщень становить 5% загального кінцевого споживання енергії для опалення та охолодження (Fleiter et al., 2017).